Mám sen. Že budeme dodržiavať zákony

Snívam o spoločnosti, kde každý jej člen bude dobrovoľne dodržiavať zákony a nebude neustále premýšľať len o tom, ako by ich obišiel.

Kým zákony platia, sme povinní – či už chceme, alebo nie, či s nimi súhlasíme, alebo nie – ich dodržiavať.

Blíži sa Deň Ústavy SR, ako sa hovorí, základného alebo najvyššieho zákona nášho štátu. A v tejto súvislosti mám sen. Pravda, nie taký ambiciózny, aký sníval Martin Luther King – autor tejto slávnej vety, o odstránení všetkých rasových bariér v americkej spoločnosti.

Môj sen je možno oveľa skromnejší. Snívam o spoločnosti, kde každý jej člen bez výnimky bude raz dobrovoľne dodržiavať všetky platné zákony, teda aj také, voči ktorým bude mať možno i výhrady, a že nebude neustále premýšľať len o tom, ako by ich obišiel... Ako neplatiť dane alebo zákonné poistné, ako porušovať pravidlá cestnej premávky, ako stavať dom bez povolenia a tak ďalej, a nebyť za to všetko sankcionovaný.

Nikto nemôže byť vyňatý

Snívam o spoločnosti, kde takéto a podobné správanie sa stane nielen predmetom trestného sankcionovania, ale tiež predmetom všeobecného morálneho odsúdenia, takže jej občanom ani len nenapadne sa takto správať. A keď už prídu na rad sankcie, budú o nich rozhodovať zákony, a nie subjektívna (svoj)vôľa ľudí.

Skrátka, hovorím o vláde zákona v spoločnosti, kde moc nemožno vykonávať inak než podľa zákona, lebo ako pripomínal ešte filozof 17. storočia John Locke, „kdekoľvek sa zákon končí, tyrania sa začína“. Locke tiež sformuloval aj jeho základné východisko: „Žiadny človek v občianskej spoločnosti nemôže byť vyňatý z jej zákonov.“

Utópia? Zdá sa, že u nás zatiaľ áno. Chcem však pripomenúť, že už aj dnes existujú štáty, ktoré o takejto spoločnosti nielen snívajú, ale sa k nej i reálne veľmi približujú...

Či súhlasíme, alebo nie

Mám na mysli predovšetkým občanov škandinávskych krajín, pre ktorých dodržiavanie zákonov ako základných pravidiel (správneho) konania a (dobrých) medziľudských vzťahov je takmer úplnou samozrejmosťou.

Ba navyše, čo sa týka napríklad platenia daní, v čase nedávnej hospodárskej krízy boli niektorí ich majetnejší občania ochotní platiť aj viac, než od nich požadoval štát, lebo vedeli, že pôjde o racionálne vynaložené doplňujúce finančné prostriedky, z ktorých budú mať prospech všetci a nielen privilegované vrstvy – bankári, štátni úradníci, niektoré vybrané politické strany a podobne.

A o to práve ide: pochopiť, že právne zákony nepochádzajú od Boha ani od inej nadpozemskej bytosti, ale že to my ľudia a naším prostredníctvom naši zákonodarcovia sme ich tvorcami, lebo sme ich potrebovali, lebo sme ich považovali za užitočné a nevyhnutné pre civilizovanú reguláciu nášho konania a správania sa. A za to potom musíme niesť aj zodpovednosť.

Inou záležitosťou je otázka, či sme si správne zvolili, či nás zákonodarcovia a zákony skutočne reprezentujú, respektíve do akej miery reprezentujú naše záujmy a potreby. Musíme si však byť stále vedomí, že kým zákony platia, sme povinní – či už chceme, alebo nie, či s nimi súhlasíme, alebo nie – ich dodržiavať. Táto jednoduchá pravda je základom každého právneho štátu, každej demokratickej ústavy.

Rozum bez žiadostivosti

Dobre si to uvedomoval už Immanuel Kant, ktorý pri formulovaní princípov a pravidiel modernej ústavy na jednej strane podľa vzou Jeana Jacqua Rousseaua vyhlasoval, že je nevyhnutné, už z hľadiska ľudskej dôstojnosti, prijať vládu zákona iba do takej miery, do akej sa sám občan môže považovať za zákonodarcu, súčasne zdôrazňoval jeho zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov.

V opačnom prípade by sa mohla celá spoločnosť ocitnúť v stave anarchie, bezvládia, „divej slobody“, tyranie, keď nejaký človek alebo skupina ľudí môže zneužívať svoju vlastnú slobodu len vo svoj prospech a proti iným ľuďom. Preto by si každý človek ako rozumná bytosť mal želať zákon, ktorý obmedzí slobodu všetkých.

„Kto teda žiada, aby vládol zákon, akoby žiadal, aby vládol len Boh a rozum. Kto však žiada, aby vládal človek, pridáva ešte zviera; lebo žiadostivosť je niečo také a hnev pomätie úradníkov i najlepších mužov. Preto zákon je rozum bez žiadostivosti,“ akoby uzatváral Aristoteles.

Akceptovanie vlády zákona sa podľa Kanta a ďalších filozofov stáva tiež jedným z hlavných predpokladov morálneho vývoja ľudí a ich praktickej výchovy v dobro a spravodlivosť. A to opäť platí i (či najmä) v prípadoch, keď by sme najradšej vzali vykonanie spravodlivosti do vlastných rúk.

Načo nerešpektované zákony?

Pravda, to všetko platí len o zákonoch, ktoré sa rešpektujú a dodržiavajú. Parafrázujúc francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa, o hodnote zákonov rozhoduje úroveň morálky, ktorú umožňujú nastoliť v spoločnosti.

Naopak, zákony, ktoré sa nerešpektujú pôsobia skôr kontraproduktívne, demoralizujúco. A vtedy sa ľudia oprávnene spytujú, načo sú nám zákony, ktoré sa obchádzajú, ba čo viac – samy umožňujú ich obchádzať. Skutočne, načo?

Autor je filozof a vysokoškolský pedagóg.

Podrobne monitorujeme:

Antikorupčné témy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.