Marian Janušek: Stavebný zákon je pozitívnym posunom vpred

Bratislava - Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek diskutoval v relácii STV Správy a komentáre 18. marca na tému stavebného zákona, ktorý čerstvo schválila vláda

Z relácie

R. SLOBODNÍK, moderátor: "Kabinet dnes odobril nový stavebný zákon, ktorý prináša viacero noviniek, no a bude o nich reč aj v štúdiu. Pozvanie prijal minister výstavby a regionálneho rozvoja Marián JANUŠEK a člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska Milan FTÁČNIK, dobrý večer. Pán minister, vládou teda dnes prešiel stavebný zákon, skúsme na úvod vo všeobecnosti povedať, či bude znamenať pre ľudí, pre bežných Slovákov pozitívny posun."

M. JANUŠEK, minister výstavby a regionálneho rozvoja: "Áno, v každom prípade bude, verím tomu, veď keby som len pár slov povedal, sú tam nové inštitúcie, alebo inštitút audítora stavby. Je to človek, ktorý bude veľmi pomáhať v tom vybavovaní vlastne toho stavebného povolenia. Sme tam vytvorili tzv. kategorizáciu stavieb, to znamená stavby, ktoré doteraz potrebovali stavebné povolenie, tak sme vytvorili kategorizáciu."

R. SLOBODNÍK: "Práve pritom sa chcem zastaviť, ak dovolíte, pretože jedným z tých najdôležitejších bodov zákona je naozaj to, že zavádza sa nová kategorizácia stavieb. Ak som si správne čítal, tak už aj pri tých menších, alebo stredne veľkých rodinných, prípadne bytových domoch, bude stačiť iba ohlásiť tú stavbu úradom. Prečo takýto posun, respektíve čo nás vlastne v praxi čaká."

M. JANUŠEK: "Vlastne celý námet, alebo myšlienka, prečo ideme meniť, alebo novelizovať stavebný zákon bol v tom, aby sme celý ten proces stavebný zjednodušili. Ako ste hovorili, stavby bez povolenia aj ohlásenia, sú to menšie stavby napríklad ako pivnice určitej veľkosti, rôzne žumpy, prístrešky, opravy fasád, výmena výťahu, klimatizačného zariadenia. To sú tie, ktoré netreba ani povolenie, ani ohlasovaciu povinnosť. Na druhej strane sú to opäť stavby, ktoré zase len ohlasovaciu povinnosť potrebujú, to znamená hlavne bytové a rekreačné budovy do 150 metrov štvorcových zastavanej plochy s jedným nadzemným podlažím a dvoma poschodiami, jednopodlažné nadstavby domov, to je v súčasnosti, veľmi často sa využívajú strechy, kde sa robia nadstavby. Čiže tam tiež nebude treba. Čiže chceme celý ten systém toho stavebného povolenia zjednodušiť."

R. SLOBODNÍK: "Dá sa to jednou vetou zhrnúť, bez zbytočnej byrokracie?"

M. JANUŠEK: "No, byrokracia vždy bude, ale snažíme sa ju minimalizovať."

R. SLOBODNÍK: "Dobre, pán FTÁČNIK, poďme do praxe, poďme k vám, pretože funkciu stavebných úradov dnes plnia mestá a obce. Aké máte skúsenosti vôbec s ľuďmi pri vybavovaní stavebného povolenia, sťažujú sa často, alebo je to menej často?"

M. FTÁČNIK: "Viete, máme takú skúsenosť, že ľudia sa sťažujú najmä na nedodržanie lehôt, pretože tých podaní, ktoré máme na stavebných úradoch je niekedy veľmi veľa. A takisto im niekedy prekáža, a to vlastne sa snaží riešiť zákon, ktorý bol dnes vo vláde schválený, že musia riešiť stavbu stavebným povolením a nie ohlásením. Tá situácia doteraz bola taká, že na ohlásenie sa dala urobiť stavba, ktorá mala rozmer do 25 metrov štvorcových. Ak sa tuná ide na 150 metrov štvorcových, Združeniu miest a obcí sa to zdá veľký posun, preto by sme chceli ešte o tejto otázke diskutovať s pánom ministrom, tak to schválila dnešná Rada ZMOS u, pretože ten posun sa nám zdá príliš veľký a tá kategorizácia stavieb proste uteká od tej reality. Chceme zjednodušiť, aj my sme za to, pretože ten zákon prináša inštitúty, ktoré budú prospešné aj pre bežného stavebníka, keď zoberieme občana, ktorý stavia rodinný dom, ale myslíme si, že ak sa to urobí na ohlásenie, tak sa vlastne stratí možnosť, aby sa vyjadrili dotknuté subjekty, to znamená napríklad susedia. Oni nebudú mať možnosť, pretože sa to nebude riešiť správnym konaním presadiť svoj názor, pokiaľ im povedzme tá stavba, ktorú ten stavebník chce postaviť, vadí."

R. SLOBODNÍK: "Už ste spomenuli, že ZMOS mal a zrejme aj bude mať ešte výhrady k tomuto zákonu, ministerstvo napríklad chcelo, aby sa stavebné úrady sústreďovali len v niektorých obciach, alebo mestách. V každom prípade napokon tú funkciu stavebných úradov budú plniť naďalej všetky mestá a obce. Prečo ste nesúhlasili s takýmto krokom?"

M. FTÁČNIK: "Ja by som povedal, že tu vlastne došlo k takému veľmi užitočnému kompromisu, a my oceňujeme postoj ministerstva, pretože na jednej strane navrhovali to, aby sa sústredili stavebné úrady iba do niektorých miest a obcí, pretože argumentovali tým, že na výkon tej činnosti treba odborné predpoklady a odbornú kvalifikáciu a niektoré tie rozhodnutia doteraz prijaté takúto úroveň, tú požadovanú zákonom neobsahoval. Na druhej strane my sme tvrdili, že ak má starosta podpisovať, teda starosta inej obce za starostu inej obce rozhodnutie v stavebnom konaní, alebo v územnom rozhodnutí, že to vlastne ako keby zasahoval do jeho právomocí. Nakoniec sa dosiahol kompromis, že podpisovať to stavebné rozhodnutie, stavebné povolenie, alebo územné rozhodnutie, bude ten starosta tej konkrétnej obce. To znamená zostane stavebným úradom, ale budú spoločné úradovne. To znamená sústredíme tých odborníkov do úradovní, ktorých ministerstvo navrhovalo zhruba 200, my sme sa nakoniec dohodli o tom, že ktoré obce budú patriť do ktorej úradovne tak, aby to bolo praktické aj pre toho stavebníka, pre občana, pretože bude musieť tam podávať papiere, riešiť niektoré tie veci, ale to konečné rozhodnutie bude prijímať starosta tým svojim podpisom pod príslušné rozhodnutie."

R. SLOBODNÍK: "Pán minister, je to naozaj kompromis, alebo iba akýsi ústupok ZMOS u."

M. JANUŠEK: "No nie, ja si myslím, že v žiadnom prípade nie ústupok. Tu bola, je a stále bude so ZMOS om veľmi dobrá spolupráca, pretože ja ako bývalý komunálny politik som si vedomý, že to, čo sa urobí na ministerstve, to sa bude realizovať v mestách a obciach, preto je tá spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska veľmi dobrá a stále bude aj pokračovať. Tak sme sa aj dohodli na vláde, že keď to pôjde do parlamentu, tak sa ešte dovtedy stretneme a ešte určité veci budeme dolaďovať."

R. SLOBODNÍK: "Poďme aj k takému najmenej populárnemu opatreniu, ktoré vyplýva z tohto zákona, a to sú sankcie. V novom zákone sa jednoznačne píše, a budem ho citovať, že nerešpektovanie rozhodnutia stavebného úradu o zastavení prác na nepovolenej stavbe, sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona. Kto teda všetko môže dostať pokuty a za čo a do akej výšky."

M. JANUŠEK: "Ja by som sa na chvíľočku pri tom zastavil. U nás na Slovensku je takým národným športom realizovať čierne stavby a potom dodatočne ich legalizovať, čo chceme v každom prípade zastaviť. Preto sme aj vytvorili alebo navrhli určité nástroje, pri ktorých veríme, že budú vo všeobecnosti minimalizovať takéto možnosti. Napríklad také stavby, ktoré sa realizujú v chránenom území, to je osobitne zvlášť porušenie stavebného zákona, alebo chránené kultúrne pamiatky keď sa zbúrajú a podobne. Čiže budeme, alebo sme v tomto veľmi nekompromisní a vytvárame rôzne nástroje na to, aby aj firmy, ktoré budú realizovať čierne stavby, aby boli nejakým spôsobom sankcionované. Môžu prísť o živnostenské oprávnenie, firmy, ktoré budú dodávať energie, vodárne, kanalizácie atď., tie budú musieť zastaviť prívod energie do týchto budov. Čiže snažíme sa minimalizovať tieto čierne stavby."

Podrobne monitorujeme:

1976/050 Stavebný zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...