MDPaT: Plánujú zlúčiť NDS a Slovenskú správu ciest

Prioritou vlády Ivety Radičovej je znižovanie finančnej náročnosti dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín Európskej únie. Kabinet chce zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov, vyplýva z návrhu programového vyhlásenia vlády. Stavby v strategickom záujme majú byť realizované až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam.

21. 07. 2010

BRATISLAVA - Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) chce zabezpečiť zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. a Slovenskej správy ciest (SSC), nakoľko ich činnosti sa vzájomne dopĺňajú. Vyplýva to z pracovnej verzie návrhu programového vyhlásenia vlády za rezort dopravy, ktoré má agentúra SITA k dispozícii.

Prioritou vlády je znižovanie finančnej náročnosti dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín Európskej únie. Kabinet chce zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov. "Vláda posilní úlohu štátnej a rezortnej expertízy pri posudzovaní technického riešenia, ekonomickej efektívnosti a maximálnej ceny stavby a zabezpečí, aby ku každému projektu financovanému z verejných zdrojov bola vypracovaná analýza prínosov a nákladov," plánuje kabinet v návrhu svojho programu.

Podľa zdroja blízkeho ministerstvu dopravy vláda chce tiež legislatívne upraviť postup, na základe ktorého stavby v strategickom záujme budú realizované až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam. Či už cez inštitút vyvlastnenia alebo odkúpením predmetných nehnuteľností, prípadne využitím majetku Slovenského pozemkového fondu. V súčasnosti sa dopravné stavby môžu začať aj pred uzavretím majetkovo-právneho vysporiadania, čo presadil bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD) v záujme urýchlenia prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

"Vláda uplatní práva Národnej diaľničnej spoločnosti a štátu, vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom elektronického mýta a zabezpečí preskúmanie projektu z hľadiska presadzovania verejného záujmu. Pre osobné motorové vozidlá nezavedie mýto a ponechá diaľničné známky," uvádza sa ďalej v rezortnej časti projektu vládneho programu, ktorý má agentúra SITA k dispozícii. Vláda by mala schváliť programové vyhlásenie v stredu 28. júla a potom predloží dokument na schválenie do parlamentu spolu s návrhom na vyslovenie dôvery. Parlament má o programe vlády rokovať 3. a 4. augusta.

Národná diaľničná spoločnosť, v ktorej má štát 100-percentný podiel a zabezpečuje výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest, sa odčlenila od Slovenskej správy ciest na základe zakladateľskej listiny z 25. januára 2005. V Obchodnom registri SR je zapísaná od 1. februára 2005. Slovenskú správu ciest, ktorá má na starosti výstavbu a prevádzku ciest 1. triedy, zasa zriadilo ministerstvo dopravy ako svoju rozpočtovú organizáciu k 1. januáru 1996.

Zníženie finančnej náročnosti dvoch projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na výstavbu úsekov diaľnice D1, ktoré zatiaľ neboli finančne uzavreté, je jednou z priorít stredopravej vlády. Kabinet preto prehodnotí ich ďalšiu realizáciu so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už realizovaných projektov a s cieľom zefektívniť ďalšiu výstavbu dopravnej infraštruktúry.

"Vláda zabezpečí do roku 2014 nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc a zdynamizuje výstavbu úsekov na rýchlostnej ceste R2 Zvolen - Rožňava. Vláda odovzdá do užívania severovýchodný obchvat Košíc, diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce," uvádza sa ďalej v pracovnej verzii návrhu vládneho programu. Ten by mal obsahovať aj zámer urýchliť projektovú prípravu a výstavbu rýchlostnej cesty R4 na severozápadnom obchvate Prešova (Lipníky - Prešov západ).

Postavená má byť takisto rýchlostná komunikácia R7 na trase Bratislava - Holice, zároveň sa má ukončiť príprava a začať stavba nasledujúceho úseku R7 po Dunajskú Stredu. Ukončená má byť aj príprava a začať má stavba obchvatu Bratislavy na diaľnici D4. Kabinet takisto uvažuje o prehodnotení usporiadania siete rýchlostných ciest a zabezpečením komplexnej prípravy úseku R9 Lipníky - Snina.

"V oblasti spolupráce so susednými krajinami bude vláda komplexne riešiť problematiku cezhraničnej integrácie a interoperability dopravnej infraštruktúry," vyplýva ďalej z návrhu programového vyhlásenia. Má byť urýchlené prepojenie diaľnice D3 na štátnu hranicu s Poľskom a rýchlocesty R5 na Českú republiku. Počíta sa tiež s vytvorením podmienok prepojenia R6 na R49 v ČR.

Vláda by mala takisto podporiť realizáciu podpísaných bilaterálnych dohôd medzi vládami SR a Maďarska o výstavbe cestných mostov nad riekou Ipeľ. Výstavba nového mosta v Komárne ponad Dunaj by mala byť zabezpečená do roku 2014.

Na cestách 1. triedy chce vláda klásť dôraz na odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, ako aj budovanie obchvatov miest a obcí za účelom odklonu tranzitnej dopravy. Treba riešiť aj nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť vybraných križovatiek.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...