MDPaT: Plánujú zlúčiť NDS a Slovenskú správu ciest

Prioritou vlády Ivety Radičovej je znižovanie finančnej náročnosti dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín Európskej únie. Kabinet chce zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov, vyplýva z návrhu programového vyhlásenia vlády. Stavby v strategickom záujme majú byť realizované až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam.

21. 07. 2010

BRATISLAVA - Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) chce zabezpečiť zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. a Slovenskej správy ciest (SSC), nakoľko ich činnosti sa vzájomne dopĺňajú. Vyplýva to z pracovnej verzie návrhu programového vyhlásenia vlády za rezort dopravy, ktoré má agentúra SITA k dispozícii.

Prioritou vlády je znižovanie finančnej náročnosti dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín Európskej únie. Kabinet chce zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov. "Vláda posilní úlohu štátnej a rezortnej expertízy pri posudzovaní technického riešenia, ekonomickej efektívnosti a maximálnej ceny stavby a zabezpečí, aby ku každému projektu financovanému z verejných zdrojov bola vypracovaná analýza prínosov a nákladov," plánuje kabinet v návrhu svojho programu.

Podľa zdroja blízkeho ministerstvu dopravy vláda chce tiež legislatívne upraviť postup, na základe ktorého stavby v strategickom záujme budú realizované až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam. Či už cez inštitút vyvlastnenia alebo odkúpením predmetných nehnuteľností, prípadne využitím majetku Slovenského pozemkového fondu. V súčasnosti sa dopravné stavby môžu začať aj pred uzavretím majetkovo-právneho vysporiadania, čo presadil bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD) v záujme urýchlenia prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

"Vláda uplatní práva Národnej diaľničnej spoločnosti a štátu, vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom elektronického mýta a zabezpečí preskúmanie projektu z hľadiska presadzovania verejného záujmu. Pre osobné motorové vozidlá nezavedie mýto a ponechá diaľničné známky," uvádza sa ďalej v rezortnej časti projektu vládneho programu, ktorý má agentúra SITA k dispozícii. Vláda by mala schváliť programové vyhlásenie v stredu 28. júla a potom predloží dokument na schválenie do parlamentu spolu s návrhom na vyslovenie dôvery. Parlament má o programe vlády rokovať 3. a 4. augusta.

Národná diaľničná spoločnosť, v ktorej má štát 100-percentný podiel a zabezpečuje výstavbu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest, sa odčlenila od Slovenskej správy ciest na základe zakladateľskej listiny z 25. januára 2005. V Obchodnom registri SR je zapísaná od 1. februára 2005. Slovenskú správu ciest, ktorá má na starosti výstavbu a prevádzku ciest 1. triedy, zasa zriadilo ministerstvo dopravy ako svoju rozpočtovú organizáciu k 1. januáru 1996.

Zníženie finančnej náročnosti dvoch projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na výstavbu úsekov diaľnice D1, ktoré zatiaľ neboli finančne uzavreté, je jednou z priorít stredopravej vlády. Kabinet preto prehodnotí ich ďalšiu realizáciu so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už realizovaných projektov a s cieľom zefektívniť ďalšiu výstavbu dopravnej infraštruktúry.

"Vláda zabezpečí do roku 2014 nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc a zdynamizuje výstavbu úsekov na rýchlostnej ceste R2 Zvolen - Rožňava. Vláda odovzdá do užívania severovýchodný obchvat Košíc, diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce," uvádza sa ďalej v pracovnej verzii návrhu vládneho programu. Ten by mal obsahovať aj zámer urýchliť projektovú prípravu a výstavbu rýchlostnej cesty R4 na severozápadnom obchvate Prešova (Lipníky - Prešov západ).

Postavená má byť takisto rýchlostná komunikácia R7 na trase Bratislava - Holice, zároveň sa má ukončiť príprava a začať stavba nasledujúceho úseku R7 po Dunajskú Stredu. Ukončená má byť aj príprava a začať má stavba obchvatu Bratislavy na diaľnici D4. Kabinet takisto uvažuje o prehodnotení usporiadania siete rýchlostných ciest a zabezpečením komplexnej prípravy úseku R9 Lipníky - Snina.

"V oblasti spolupráce so susednými krajinami bude vláda komplexne riešiť problematiku cezhraničnej integrácie a interoperability dopravnej infraštruktúry," vyplýva ďalej z návrhu programového vyhlásenia. Má byť urýchlené prepojenie diaľnice D3 na štátnu hranicu s Poľskom a rýchlocesty R5 na Českú republiku. Počíta sa tiež s vytvorením podmienok prepojenia R6 na R49 v ČR.

Vláda by mala takisto podporiť realizáciu podpísaných bilaterálnych dohôd medzi vládami SR a Maďarska o výstavbe cestných mostov nad riekou Ipeľ. Výstavba nového mosta v Komárne ponad Dunaj by mala byť zabezpečená do roku 2014.

Na cestách 1. triedy chce vláda klásť dôraz na odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, ako aj budovanie obchvatov miest a obcí za účelom odklonu tranzitnej dopravy. Treba riešiť aj nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť vybraných križovatiek.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.