Mesto chce spustiť tri náročné stavby

Mesto Prešov chce ešte v tomto roku do investičných akcií zaradiť tri finančne náročné akcie, ktoré by mali byť pokryté úverovými zdrojmi.

Prešov - Mestská rada v Prešove nedávno hodnotila investičnú výstavbu za prvý štvrťrok. Radní mali k predloženému materiálu výhrady a žiadali prepracovať hlavne tabuľkovú časť. Predložená správa bola o uskutočňovaných akciách, ale aj o zámeroch mesta v investičnej výstavbe.

Tri projekty

Prvý projekt sa týka rekonštrukcie Okružnej komunikácie. Náklady by mali byť 150 miliónov korún. Ďalej je to výstavba križovatky pod obchodným domom Tesco na Hviezdoslavovej ulici za 40 miliónov korún. Napokon ide o výstavbu krytého bazénu pri Mestskej hale. Prednosta mestského úradu Jozef Višňovský uviedol, že prvá etapa, ktorá zahŕňa výstavbu bazénu aj s príslušenstvom a infraštruktúrou, si bude vyžadovať zhruba 200 miliónov korún.

Radný Neupauer mal výhrady

Radný Anton Neupauer (KDH) mal k predloženému materiálu viacero výhrad. Kritizoval, že vyčistenie pozemku na výstavbu bazénu bude mesto stáť 700-tisíc korún: "Je to prehnaná čiastka." Pozastavil sa aj pri tom, že na rekonštrukciu administratívnej budovy mestského úradu na Jarkovej ulici sa navrhujú 3 milióny korún: "Veď stavba bola stavebne ukončená, aj skolaudovaná," zdôraznil. Na adresu pripravovanej rekonštrukcie Okružnej komunikácie uviedol, že v materiáloch je uvedené, že sa bude robiť od júla do decembra 2008: "Toto je nereálne. Veď nie je ukončené ani majetkoprávne vysporiadanie a akcia nie je stavebne pripravená."

Prednosta Višňovský reagoval

Na Neupauerove pripomienky reagoval prednosta Višňovský. Na margo sumy 700-tisíc korún za vyčistenie priestranstva pre výstavbu bazénu uviedol, že mestský úrad túto požiadavku nebude akceptovať. O potrebe schváliť 3 milióny pre administratívnu budovu mestského úradu na Jarkovej ulici skonštatoval, že nejde o navýšenie rozpočtu, ale keďže stavba mala omeškanie a nebola dokončená v decembri, ale vo februári 2008, tak vyplatenie niektorých faktúr sa prenieslo do tohto roku. K pripravovanej rekonštrukcii Okružnej komunikácie poznamenal, že mesto počítalo s tým, že získa financie z európskych zdrojov. Keďže sa však rozhodlo, že na infraštruktúru budú prostriedky len pre menšie mestá, tak jedinou možnosťou pre mesto je stavbu realizovať vo vlastnej réžii. Mesto však nemá vlastné zdroje, takže do úvahy prichádza úver. Dodal, že ak v zastupiteľstve bude vôľa a prijatie úveru sa schváli, so stavbou sa bude môcť začať ešte v tomto roku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.