Mesto Prešov dá znovu negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne

15. 04. 2010

Prešov – Mesto Prešov rozhodne nesúhlasí s projektom 20-násobného rozšírenia kapacity spaľovne nebezpečného odpadu, ktorý plánuje na Jilemnického ulici realizovať spoločnosť Fecupral. Primátor Pavel Hagyari dnes pred novinármi vyhlásil, že v procese posudzovania tohto zámeru dala radnica negatívne stanovisko už v minulom roku a rovnaké odošle aj v nasledujúcich dňoch.

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala radnici oznámenie o podaní nového návrhu spoločnosti na povolenie rozšírenia spaľovne, ktorý bol dodnes zverejnený na úradnej tabuli. Verejnosť však svoje pripomienky a podnety môže podať na Inšpektorát životného prostredia do Košíc do 26. apríla, prípadne ich predniesť priamo počas konaní.

"Vzhľadom na to, že prebieha nové konanie, bol som vyzvaný aj obyvateľmi mesta aj tretím sektorom, aby mesto vyjadrilo svoj názor aj verejne. Naše posolstvo znie 'spaľovňa nebezpečného odpadu do mesta nepatrí'. Sme presvedčení, že takéto technológie sú potrebné v tomto tisícročí avšak nie v obytnej zóne," povedal Hagyari. Zamietavé stanovisko k tomuto projektu dalo mestské zastupiteľstvo ešte v minulom roku a okrem toho petíciu proti rozšíreniu spaľovne podpísalo aj niekoľko tisíc ľudí.

Hlavný architekt mesta Vladimír Ligus konštatoval, že súčasná povolená kapacita spaľovne je spracovanie 1000 ton odpadu ročne, pričom sa tu zlikviduje len asi polovica. Tvrdí, že ak by sa mala plniť kapacita uvažovaných 20.000 ton, musel by sa odpad dovážať z veľkých vzdialeností a pravdepodobne aj zo zahraničia, čo by určite nebolo v prospech Prešova.

Mesto už pred viac ako rokom vyjadrilo výhrady aj k tomu, že lokalitu, cez ktorú by mal byť prevážaný odpad, považujú za absolútne nevhodnú, pretože územný plán v nej počíta len s ľahkým priemyslom a prípadným budovaním objektov občianskej vybavenosti. Ligus upozornil aj na udalosti z októbra 2008, kedy kvôli požiaru v areáli Fecupralu evakuovali z jej okolia stovky ľudí, z obavy pred únikom nebezpečných látok.

Podľa odporcov projektu pri zvýšení kapacity spaľovne sa zvyšuje aj riziko znečistenia prostredia pri preprave a skladovaní odpadu. Stanovisko mesta dnes podporili aj zástupcovia Mládežníckeho parlamentu Prešova a občianskeho združenia Priatelia zeme – Spoločnosť priateľov zeme (SPZ). Katarína Vrábľová zo ZPZ pripustila možnosť, že kapacita spaľovne by sa mohla rozšíriť dvoj- až trojnásobne, nie však na 20.000 ton, ako to plánuje investor.

Konateľ spoločnosti Fecupral Štefan Hanigovský je momentálne na služobnej ceste. Podľa pracovníčky firmy sa k postoju mesta vyjadrí pravdepodobne na budúci týždeň. V minulom roku Hanigovský pre TASR povedal, že podobné zariadenia fungujú v mnohých európskych mestách a ich technológie sú moderné a bezpečné. Rovnako upozornil na potrebu likvidácie a zhodnocovanie odpadov, ktoré môžu inak skončiť na skládkach, čo rozhodne nie je v záujme zlepšovania životného prostredia.

K požiaru vtedy uviedol, že oheň vznikol v priestoroch recyklačného dvora, kde spoločnosť skladuje papier, plasty, palety a sklo a s technológiou spaľovne vôbec nesúvisel. Dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...