Minister v Prešove kontroloval dopravné stavby

Stanislav Kubánek i Pavel Hagyari plne podporili nadzemný variant riešenia diaľnice v Prešove: „podstatné je, aby sa obchvat vybudoval a slúžil.“ Postupne hovorili o štyroch stavbách – diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, severný obchvat rýchlostnej komunikácie R4, Nábrežná komunikácia a križovatka ZVL – Škultétyho.

Kruhový objazd: už na budúci rok?

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny dnes predpoludním hodnotil stav pripravovaných a realizovaných dopravných stavieb na území mesta Prešov. Na pôde Úradu PSK diskutoval s primátorom mesta, predstaviteľmi Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a zástupcami PSK. Zdôraznil, že vláda chce naplniť svoj „ambiciózny zámer dobudovať diaľničné prepojenie do roku 2010.“

Stanislav Kubánek i Pavel Hagyari plne podporili nadzemný variant riešenia diaľnice v Prešove: „podstatné je, aby sa obchvat vybudoval a slúžil.“ Postupne hovorili o štyroch stavbách – diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, severný obchvat rýchlostnej komunikácie R4, Nábrežná komunikácia a križovatka ZVL – Škultétyho. Výber dodávateľa na posledne menovanú stavbu by sa mohol začať v prvom polroku 2008, pričom výstavba by nemala trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Osobitný priestor venovali križovatke Sabinovská – Levočská. Po odsúhlasení podkladov na ministerstve môže byť na prelome augusta a septembra vypísaná súťaž na dodávateľa a stavba by sa mohla začať realizovať na budúci rok. Podľa predpokladov by investičný náklad na vybudovanie kruhového objazdu mal dosiahnuť 80 miliónov korún. Ako upozornil Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Slovenskej správy ciest Košice, budú musieť súčasne upraviť aj ďalšiu križovatku - napojenie Vajanského na Dukliansku ulicu.

Minister Vážny sa dopoludnia stretol aj so zástupcami jednotlivých úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Hlavnou témou diskusie bolo hodnotenie pripravenosti pracovísk kontroly originality. Riaditelia upozorňovali na vysoké vstupné investície pri ich budovaní. Všetci sa zhodli, že pracoviská kontroly originality by nemali byť strašiakom pre vodičov a nemali by ich príliš zaťažovať. Podľa zámerov by stanoviská pracovísk kontroly originality mali rešpektovať i pracovníci dopravných inšpektorátov. Zaznel i návrh, aby sa všetky typy technických kontrol vykonávali na jednom mieste. Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Miroslav Biroš zdôraznil, že „po zavedení pracovísk kontroly originality v Maďarsku sa znížil počet ukradnutých áut o 40 percent. Cieľom ich zavedenia nie je perzekúcia vodičov, ale zvýšenie bezpečnosti pri kúpe automobilov.“

Popoludní sa minister Vážny presunul do Bardejova, kde slávnostne otvoril a odovzdal do užívania križovatku ciest I/77 a III/5565.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...