Ministerstvo chce povoliť manželské zmluvy

04. 08. 2008

Bratislava - Ministerstvo spravodlivosti chce, aby si manželia mohli upravovať vzájomné majetkové vzťahy podľa vlastnej predstavy. S možnosťou uzatvárania takzvaných manželských zmlúv pred, ale aj po uzatvorení manželstva počíta ministerstvo v legislatívnom zámere o zjednotení občianskeho, obchodného i rodinného práva do jedného zákona.

"Zavádza (sa) právna úprava manželskej zmluvy, ktorou si manželia v podstate ľubovoľne upravia svoje majetkové vzťahy podľa vlastných predstáv," uvádza sa v materiáli, ktorý dnes ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.

Takzvané predmanželské zmluvy súčasný zákon o rodine z roku 2005 neumožňuje. Majetok, ktorí muž a žena nadobúdajú v manželstve, sa tak automaticky stáva ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. "Opustí sa prekonaný inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj v tejto oblasti majetkových vzťahov sa uplatní zásada súkromného práva o zmluvnej voľnosti," napísalo ministerstvo.

Ministerstvo tiež počíta so zjednodušením rozvodov, ak sa manželia dohodnú na vysporiadaní svojich majetkov.

Zmenu v rodinnom práve plánuje rezort v rámci plánu na vytvorenie jedného zákona, ktorý by obsiahol hlavne ustanovenia súčasného obchodného a občianskeho zákonníka. Oba zákonníky sú totiž podľa ministerstva sčasti duplicitné, čo vnáša do právneho priadku neprehľadnosť. "V konkrétnych prípadoch vzniká častá otázka určenia, či ide o obchodný alebo neobchodný vzťah (...). To všetko vytvára nejasnosti i neistotu v dôležitých majetkových vzťahoch," zdôvodnilo ministerstvo zámer zjednotiť zákony.

Ministerstvo zatiaľ nenavrhlo konkrétne znenie nového zákona, do pripomienkového konania predložilo len takzvaný legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. Samotnú novelu by mal úrad predstaviť v prvom kvartáli budúceho roka.

Súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti už navrhlo aj rozsiahle zmeny trestného práva. Schvaľovanie novely trestných kódexov vládou však ministerstvo pozastavilo. Harabin to oficiálne zdôvodnil žiadosťou časti poslancov o preskúmanie ústavnosti Špeciálneho súdu. V prípade zrušenia tohto súdu, by sa totiž Trestný poriadok musel opäť meniť.

Podrobne monitorujeme:

1963/099 Občiansky súdny poriadok

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...