Ministerstvo dopravy opäť uvažuje o zákone na vyvlastnenie pozemkov v záujme výstavby diaľnic

A. ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka:

"Minister dopravy Ján POČIATEK chce opäť otvoriť a upraviť zákon z prvej vlády Roberta FICA, ktorý umožní vyvlastniť pozemky v záujme rýchlejšej výstavby diaľnic vo verejnom záujem. Ústavný súd ho však označil za protiústavný. Odporcovia takejto úpravy tvrdia, že nájsť súlad so základným zákonom štátu tak, aby nezasahoval do práv ľudí, nie je nemožné. Téme sa venuje Juraj JEDINÁK, ktorý prišiel do štúdia."

J. JEDINÁK, redaktor:

"Želám dobrý deň. Minister dopravy Ján POČIATEK hovorí, že cestu k ústavnosti vyvlastňovania sa pokúsi nájsť zriadená právna skupina. Jej cieľ je jasný."

Ján POČIATEK:

"Ja verím v to, že nájdu nejaké riešenie, ktoré nebude protiústavné, ale bude nám umožňovať akcelerovať výkup pozemkov alebo teda vyvlastňovanie pozemkov, pretože v niektorých prípadoch je to pre budovanie primárnej infraštruktúry úplne nevyhnutné."

J. JEDINÁK:

"Exminister dopravy Ján FIGEĽ považuje za rozumné každé opatrenie, ktoré napomáha procesu urýchlenia výstavby infraštruktúry. Na druhej strane ale zdôrazňuje."

Ján FIGEĽ:

"V žiadnom prípade by však nástroje a zákony nemali prekračovať medzu ústavnosti a zasahovať do práv tak, aby neboli vysporiadané predtým, než sa začne samotné dielo. Dajú sa urýchľovať tieto procesy, ale v rovnováhe vlastníckych práv a verejného záujmu."

J. JEDINÁK:

"Ľubomír PALČÁK z Výskumného ústavu dopravného nevie odhadnúť, či sa z právneho hľadiska zákon upraviť tak, aby nezasahoval do ústavných práv. Takýto nástroj však podľa neho štát potrebuje."

Ľubomír PALČÁK:

"V diaľniciach sme niečo za polovicou plánovanej výstavby, v rýchlostných komunikáciách sme kdesi pri 20-tich percentách, čiže na začiatku. Bez takéhoto nástroja sa bojím, že ani naše deti sa nedožijú kompletnej diaľničnej siete a rýchlostných komunikácií."

J. JEDINÁK:

"Richard D R U T A R O V S K Ý z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie naznačuje, že Ústavný súd určil jasné pravidlá. Tvrdí, že pozemky musia byť vždy formálne vysporiadané kúpnou zmluvou alebo vyvlastnené, náhrada musí byť poukázaná vlastníkovi, až potom je možné vydať stavebné povolenia a začať stavať."

Richard D R U T A R O V S K Ý:

"Ten zákon, ktorý platil predtým, toto narušoval, pretože stavať sa mohlo začať už na nevysporiadaných pozemkoch. Štát nemusel zaplatiť a mohol začať stavať. Neviem si predstaviť nejaký iný model, kompromis, ktorý by dovolil stáť na cudzom a zároveň by neporušoval ústavné práva vlastníkov."

J. JEDINÁK:

"Tiež sa obáva, aby vláda nezopakovala postup z minulosti, že predložila parlamentu zákon, ktorý už vopred zožal kritiku za protiústavnosť a následne potom potvrdil aj Ústavný súd."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...