Ministerstvo financií nevedie evidenciu o spôsobe a rozsahu uspokojenia nároku na náhradu škody, hoci mu to zákon prikazuje

Ministerstvo financií nevedie evidenciu o uspokojených nárokoch na náhradu škody, hoci zákon mu to prikazuje.

16. 11. 2007

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie ústrednú evidenciu žiadostí o náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Ministerstvu túto povinnosť prikazuje § 26 zákona.

Súčasťou evidencie má byť aj evidencia uhradených náhrad škôd podľa tohto zákona, konkrétne spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu škody (§ 26 ods. 2 písm. d).

Na internetovej stránke ministerstva sa práve táto časť evidencie nenachádza. Pri podrobnejšom záujme sme zistili, že ministerstvo túto časť evidencie vôbec nevedie, napriek povinnosti zo zákona. Na otázku prečo, ministerstvo oficiálne odpovedalo takto:

Odpoveď ministerstva financií

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Kancelária ministra
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15

Naše číslo: inf/846/2007-113
Vybavuje/tel.: Ing. Tóthová/2106
Bratislava 15. 11. 2007

Vec: Odpoveď na žiadosť

Na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie na základe zákona č. 211/2000  Z. z.  o slobode informácií v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme požadovanú informáciu vypracovanú príslušnou organizačnou jednotkou MF SR.

Ministerstvo financií SR vedie ústrednú evidenciu žiadostí podľa § 15 a uhradených náhrad škôd podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za školu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení na internetovej stránke ministerstva. Podľa § 26 zákona č. 514/2003 Z. z. príslušný orgán konajúci v mene štátu je povinný oznámiť údaje Ministerstvu financií SR do 15 dní od doručenia žiadosti alebo od kedy sa dozvedel, že poškodený uplatnil svoje právo na náhradu škody na súde. Nakoľko v uvedenej lehote príslušné orgány konajúce v mene štátu nevedia určiť podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu škody, Ministerstvo financií SR v takomto rozsahu evidenciu nevedie. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo financií SR nemôže požadované údaje poskytnúť.

S pozdravom


Ing. Tatiana Schnorrerová,
riaditeľka kancelárie ministra
www.finance.gov.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...