Modernizácia železnice je ohrozená

10. 04. 2013

Modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zlatoviec po Trenčiansku Teplú komplikuje. Projekt nemusí získať peniaze Európskej únie. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Železniciam Slovenskej republiky znovu vyhodnotiť ponuky v už uzavretom tendri.

V súčasnosti ide o najväčšiu zákazku na Slovensku. Súťaž začala koncom roka 2009. Skanska pôvodne dala najnižšiu cenovú ponuku vo výške takmer 201 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, skupina okolo TSS Grade približne 245 miliónov eur. Skanska napriek lacnejšej ponuke neuspela. Dôvodom druhého vylúčenia tejto firmy bol nesúlad v dĺžke praxe jej stavbyvedúcich a certifikátu ich odbornej spôsobilosti. Veľmi podobne na tom však boli aj ostatní účastníci v súťaži. A keďže Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol námietku Skanska proti jej druhému vyradeniu z tendra, pristúpila k žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu. Dnes ÚVO celú súťaž na modernizáciu železničnej trate vrátil v podstate na začiatok, pričom o námietke opätovne vylúčenej spoločnosti Skanska rozhodol až po polroku od jej podania.

Skanska v októbri 2012 žiadala ÚVO o vydanie predbežného opatrenia, aby železnice nemohli uzavrieť zmluvu so združením, ktoré zastrešuje firma TSS Grade. Úrad vtedy opatrenie nevydal,  ŽSR uzavreli zmluvu s vybraným zhotoviteľom a dnes je už jedna mestská časť rozkopaná. Trenčania sú vystavení ďalším dopravným obmedzeniam.

Mesto nie je priamym účastníkom konania a celý proces nemalo a nemá ako ovplyvniť. No podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka, Úrad pre verejné obstarávanie mohol vzniknutej situácii predísť, ak by nepovolil uzatvárať zmluvy, kým sa nedoriešia námietky.

„Požiadal som všetky zainteresované strany - ŽSR, ministerstvo dopravy a ÚVO o vysvetlenie. Ak nedostanem uspokojivú odpoveď pre našich občanov, budem sa chcieť stretnúť s predsedom vlády. Trenčania sa stali rukojemníkmi a štatistami tohto nezvládnutého procesu. Je to strata pre štát a je to stavenisko v jednej mestskej časti Trenčína, ktorého osud je v nedohľadne. Jedným z ďalších katastrofálnych dôsledkov  rozhodnutia ÚVO je aj to, že nám v blízkosti centra mesta vzniklo územie nikoho, prázdne domy, ktoré dnes vlastnia  železnice. Ľudia sa vysťahovali síce do nových, ale iných domov do inej mestskej časti a teraz zistia, že miesto, kde prežili celý svoj život, opustili zbytočne? Podpis zmluvy na realizáciu tejto stavby som vnímal ako fakt. Už vtedy som vyjadril vieru, že štát má situáciu plne pod kontrolou a že sa stavba zrealizuje plynule od začiatku až do konca bez žiadnych komplikácii. Inak by to pre Trenčín a jeho obyvateľov bola jedna veľká katastrofa,“povedal R.Rybníček, ktorý sa v týchto dňoch osobne stretol a stretne s predstaviteľmi všetkých zainteresovaných inštitúcií.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...