Most na Škultétyho ulici je v havarijnom stave, pripravuje sa projekt jeho rekonštrukcie

Maximálna povolená tridsiatka a diery v moste nad železnicou na Škultétyho ulici. To sú signály, že most je v zlom stave.

V komisii mestského zastupiteľstva pre dopravu sa zaoberáme aj havarijným stavom tohto mosta. Je jedným z mnohých mostov v meste, za ktorý zodpovedá prešovská radnica.

Most bol postavený v období po druhej svetovej vojne. Dnes je ohrozovaný preťažovaním, nosné konštrukcie sú oslabené koróziou železobetónových konštrukcií.

Podobne, ako každý, kto cez tento most chodieva pešo, aj ja som zaznamenal, že v moste pribudli sondy, ktorými sa vykonalo preskúmanie stavu mosta.

Situáciu som zdokumentoval, fotografie môžete nájsť v galérii na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/MostSkultetyhoHavarijnyStav?authkey=Gv1sRgCPyBurGUk_3-wQE

Ak má byť most uvedený do riadneho stavu, je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

Rozpočtové náklady sú odhadnuté zatiaľ na vyše 1,6 mil. eur. To je na pomery mestského rozpočtu dosť vysoká suma.

Pri rekonštrukcii mosta sa ráta s výhľadom na jeho rozšírenie zo súčasných dvoch na štyri pruhy s perspektívou prepojenia na Rusínsku ulici cez pripravovanú prepojku na Kuzmányho ulicu. Tak by sa vytvorilo rýchle a priame prepojenie trasa zo sídliska Sekčov až ku mestskej hale.

Samotná rekonštrukcia mosta si vyžiada rozsiahle zmeny v organizácii dopravy, ktoré zasiahnú značnú časť mesta.

Meniť sa bude musieť grafikon MHD, na trolejbusovej trati cez Obrancov mieru, 17. novembra a Škultétyho s jednou z nosných liniek č. 38 sa nebudú dať využiť trolejbusy.

Automobilová a aj pešia doprava bude musieť prechádzať po obchádzkových trasách.

Situáciu som predbežne konzultoval s pracovníkmi radnice, ktorí túto agendu majú na starosti. V prípade, že sa s rekonštrukciou mosta bude otáľať do času spustenia rozostavaného pokračovania tzv. Nábrežnej komunikácie od mestskej haly po bývalé ZVL, spustenie tejto komunikácie by vyriešilo jeden veľký problém s obchádzkovými trasami cez mesto.

Aj takýmito pomerne málo viditeľnými, ale pre plynulý život v meste nevyhnutnými záležitosťami, sa zaoberajú poslanci, primátor a radnica.

Po rekonštrukcii mosta by malo zo Škultétyho ulice zmiznúť dopravné značenie s maximálnou tridsiatkou, ktoré bolo osadené práve kvôli havarijnému stavu mosta. Toľko na vysvetlenie pre tých, ktorí sa pýtali, prečo je tam "tridsiatka".

Vyberám z projektovej dokumentácie

Spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie cestného mosta ponad železničnú trať Prešov - Plaveč na ul. Škultétyho pre stavebné povolenie je vyvolané nevyhnutnosťou opravy jestvujúceho mostného objektu.

Návrh zahŕňa opravu mostného objektu a nevyhnutný rozsah úpravy cesty a chodníkov v úsekoch pred a za mostom o celkovej dĺžke 120,0 m. Predmetný mostný objekt bol postavený v päťdesiatych rokoch minulého storočia, ako trojpólová trámová železobetónová konštrukcia s 6-timi nosnými trámami celkovej dĺžky 30,80 m.

V súčasnej dobe nespĺňa požiadavky zaťažiteľnosti podľa súčasne platných noriem. V tejto súvislosti bola v roku 2006 spracovaná diagnostika mostného telesa a následne v roku 2011 odborný prieskumu zameraný na diagnostiku mostnej konštrukcie, ktoré potvrdili nevyhnutnosť rekonštrukcie mostného telesa.

Zníženie únosnosti mostného objektu je spôsobené zatekaním nosnej konštrukcie, koróziou výstuže a betónových povrchov. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu nosnej konštrukcie s vylepšením únosnosti nosnej konštrukcie a zahŕňa rekonštrukciu jestvujúceho cestného nadjazdu s úpravou šírkového usporiadania priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom na Škultétyho ulici úpravou chodníkov na dĺžke úpravy komunikácie, prekládku MTS kábla zaveseného na nosnej konštrukcii jestvujúceho mosta a napojenie novo navrhnutých dažďových vpustov na jestvujúcu kanalizáciu na Radlinského ulici.

Stavba zahŕňa aj ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostným objektom, ako aj potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia. Obsahom objektu úpravy cesty je návrh obchádzkových trás nákladnej dopravy cez mesto Prešov s potrebným dočasným dopravným značením.

Z dôvodu skrátenia doby realizácie rekonštrukcie mostného objektu je navrhnutá zmena voči pôvodnej koncepcii riešenia v dvoch etapách po polovici za premávky cestnej dopravy v jednom smere, na úplnú výluku cestnej dopravy po mostnom objekte. Pri skrátenej dobe realizácie za úplného vylúčenia cestnej dopravy na moste je možné znížiť poplatky ŽSR. Uvedené zníženie je

Celkový rozsah stavby: Dĺžka stavebnej úpravy ul. Škultétyho 120,00 m

Vyvolané investície: dažďová kanalizácia, preložky TF, úprava chodníka, výluky železničnej dopravy pod mostom s náhradnou dopravou, úpravy grafikonu SAD a MHD, úpravy signálnych plánov na križovatkách obchádzkových trás.

Účelom rekonštrukcie mostného objektu je zvýšiť únosnosť nosnej konštrukcie a rozšíriť chodníky pre peších po obidvoch stranách a úprava priľahlých úsekov komunikácie s úpravou chodníkov na obidvoch stranách komunikácie.

Mimo mostného objektu sa upravia priľahlé úseky chodníkov a to nasledovne:

  • vľavo pred mostom v dĺžke 22,0 m v úrovni terénu;
  • vpravo pred mostom v dĺžke 45,0 m konzolovite vysunutý;
  • vľavo za mostom v dĺžke 16,0 m;
  • vpravo za mostom v dĺžke 25,0 m.

Rekonštrukcia nosnej konštrukcie ráta s výhľadom na rozšírenie komunikácie na štvorpruhovú komunikáciu s prepojením na ul. Rusínsku. Náklad na stavbu podľa dokumentácie pre stavebné povolenie: 1 645 280.-€ bez DPH závislé na vysokom stupni organizácie prác na rekonštrukcii mosta za prísneho dodržiavania harmonogramu krátkych výluk a prestávok podľa grafikonu železničnej dopravy.

V záujme zníženia nákladov a skrátenia doby realizácie je nevyhnutné zabezpečiť organizáciu cestnej premávky v meste Prešov a obchádzkových trás pre osobnú a nákladnú dopravu nasledovne:

  • mostný objekt bude uzatvorený ako celok, bez prejazdu akejkoľvek cestnej premávky
  • cestná premávka nákladnej a tranzitnej dopravy počas opravy mosta bude vedená v smere Košice – Poprad od križovatky na ulici Petrovanskej – križovatka ZVL na ulicu Švábska, Armádneho generála Svobodu, Bardejovská, Duklianska, Levočská - v smere Poprad – Košice odklonenie nákladnej a tranzitnej dopravy na ulici Levočská – križovatka Jednota, na ulicu Levočská, Duklianska, Šafáriková, Reimanova, Šafárikova, Jána Hollého, Lesík delostrelcov, Východná, Košická
  • oprava mostného objektu musí prebiehať v letných mesiacoch, konkrétne jún, júl a august - izolovaný úsek na železnici nebude zriadený
  • na križovatke Petrovanska – Švábska - Košická, na križovatke Švábska – Solivarská – Armádneho Generála Svobodu a križovatke Škultétyho – Budovateľská bude potrebné upraviť signálne plány svetelnej signalizácie križovatiek
  • v smere Košice – Poprad a Poprad – Košice umožniť pre SAD prejazd po Vajanského ulici - osobná doprava bude v smere Košice – Poprad usmernená na ulici Košická na ulicu Jilemnického, Budovateľská a Škultétyho
  • osobná doprava bude v smere Poprad – Košice usmernená na ulici Škultétyho na ulicu Budovateľská, Jilemnického a Košická.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...