Možnosti vyvlastnenia sa rozširujú

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Kritériom významnej investície bude už iba jej výška a národohospodársky význam.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií. Podľa návrhu ministerstva hospodárstva sa mal význam logistiky, vývoja a výskumu posilniť aj tým, že kritériom významnej investície by zostala už iba jej výška (nad jednu miliardu korún), a nie aj bezprostredný efekt vo zvyšovaní zamestnanosti a raste výroby. Na návrh ministra financií Ivana Mikloša však kabinet schválil, aby sa toto kritérium nahradilo podmienkou, že investícia je národohospodársky významná. Kritériá ako objem výroby alebo zamestnanosť by tak po schválení v parlamente z podmienok mali vypadnúť. Ministerstvo hospodárstva tým chce zabezpečiť, aby podporu získali aj investori, ktorí investujú do sofistikovaných činností, nielen do výroby tovarov. Efekt týchto investícií sa totiž prejavuje až v neskoršom rozvoji národného hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva pôvodne chcelo, aby investíciou vo verejnom záujme bola automaticky každá investícia, ktorá spĺňa podmienky významnej investície. Nemusela by tak o nej už rozhodovať vláda. Ruskov rezort sa však tejto myšlienky musel vzdať už po pripomienkovom konaní. Posúdenie verejného záujmu významnej investície tak bude naďalej v kompetencii vlády.

Novela by mala zmeniť aj zákon o podpore priemyselných parkov. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese ako kritérium pre vyššiu štátnu podporu sa nebude posudzovať podľa údajov Štatistického úradu, lebo ten takéto zisťovania nerobí, ale podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra tohto roka.

Aký je rozdiel medzi súčasnou a pripravovanou právnou úpravou

Platný zákon č. 175 z roku 1999:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Po navrhovanej novelizácii:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, alebo logistické zabezpečenie, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaná investícia je národohospodársky významná,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...