Možnosti vyvlastnenia sa rozširujú

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Kritériom významnej investície bude už iba jej výška a národohospodársky význam.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií. Podľa návrhu ministerstva hospodárstva sa mal význam logistiky, vývoja a výskumu posilniť aj tým, že kritériom významnej investície by zostala už iba jej výška (nad jednu miliardu korún), a nie aj bezprostredný efekt vo zvyšovaní zamestnanosti a raste výroby. Na návrh ministra financií Ivana Mikloša však kabinet schválil, aby sa toto kritérium nahradilo podmienkou, že investícia je národohospodársky významná. Kritériá ako objem výroby alebo zamestnanosť by tak po schválení v parlamente z podmienok mali vypadnúť. Ministerstvo hospodárstva tým chce zabezpečiť, aby podporu získali aj investori, ktorí investujú do sofistikovaných činností, nielen do výroby tovarov. Efekt týchto investícií sa totiž prejavuje až v neskoršom rozvoji národného hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva pôvodne chcelo, aby investíciou vo verejnom záujme bola automaticky každá investícia, ktorá spĺňa podmienky významnej investície. Nemusela by tak o nej už rozhodovať vláda. Ruskov rezort sa však tejto myšlienky musel vzdať už po pripomienkovom konaní. Posúdenie verejného záujmu významnej investície tak bude naďalej v kompetencii vlády.

Novela by mala zmeniť aj zákon o podpore priemyselných parkov. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese ako kritérium pre vyššiu štátnu podporu sa nebude posudzovať podľa údajov Štatistického úradu, lebo ten takéto zisťovania nerobí, ale podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra tohto roka.

Aký je rozdiel medzi súčasnou a pripravovanou právnou úpravou

Platný zákon č. 175 z roku 1999:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Po navrhovanej novelizácii:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, alebo logistické zabezpečenie, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaná investícia je národohospodársky významná,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...