Možnosti vyvlastnenia sa rozširujú

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Kritériom významnej investície bude už iba jej výška a národohospodársky význam.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií.

Významnou investíciou vo verejnom záujme bude môcť byť už aj logistické zabezpečenie, vývoj a výskum. Vláda to včera odsúhlasila v návrhu novely zákona o podpore významných investícií. Podľa návrhu ministerstva hospodárstva sa mal význam logistiky, vývoja a výskumu posilniť aj tým, že kritériom významnej investície by zostala už iba jej výška (nad jednu miliardu korún), a nie aj bezprostredný efekt vo zvyšovaní zamestnanosti a raste výroby. Na návrh ministra financií Ivana Mikloša však kabinet schválil, aby sa toto kritérium nahradilo podmienkou, že investícia je národohospodársky významná. Kritériá ako objem výroby alebo zamestnanosť by tak po schválení v parlamente z podmienok mali vypadnúť. Ministerstvo hospodárstva tým chce zabezpečiť, aby podporu získali aj investori, ktorí investujú do sofistikovaných činností, nielen do výroby tovarov. Efekt týchto investícií sa totiž prejavuje až v neskoršom rozvoji národného hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva pôvodne chcelo, aby investíciou vo verejnom záujme bola automaticky každá investícia, ktorá spĺňa podmienky významnej investície. Nemusela by tak o nej už rozhodovať vláda. Ruskov rezort sa však tejto myšlienky musel vzdať už po pripomienkovom konaní. Posúdenie verejného záujmu významnej investície tak bude naďalej v kompetencii vlády.

Novela by mala zmeniť aj zákon o podpore priemyselných parkov. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese ako kritérium pre vyššiu štátnu podporu sa nebude posudzovať podľa údajov Štatistického úradu, lebo ten takéto zisťovania nerobí, ale podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra tohto roka.

Aký je rozdiel medzi súčasnou a pripravovanou právnou úpravou

Platný zákon č. 175 z roku 1999:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Po navrhovanej novelizácii:

Významná investícia je stavba určená na výrobu, alebo logistické zabezpečenie, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak

  • dosahuje najmenej 1 mld. Sk investičných nákladov,
  • plánovaná investícia je národohospodársky významná,
  • vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.