Mýto platia aj "priťažké" autá s vozíkmi

Cesty prvej triedy v dĺžke 1 454,46 km patria od 1. marca opäť medzi úseky spoplatnené mýtom. Motoristi, ktorí používajú autá do 3,5 tony na prevoz tovaru, však stále nemajú jasno v tom, či musia platiť mýto, ak sa vydajú na cesty s prívesným vozíkom. Podľa ministerstva dopravy je rozhodujúcim kritériom celková dosiahnutá hmotnosť.

Košice - Keďže mýto sa týka najmä áut ťažších ako 3 500 kilogramov, mnohí Košičania stále nevedia, ako je to s platením mýta, ak majú autá, ktoré sú aj s prívesným vozíkom ľahšie.

Do 3,5 tony iba diaľničná nálepka

"Obávam sa teraz vyjsť na cesty, lebo netuším, či sa aj na takéto autá vzťahuje mýtna povinnosť," povedal nám jeden z nich. "Ani zďaleka totiž nemá hmotnosť 3,5 tony."

Podľa Stanislava Jurikoviča, hovorcu ministra dopravy, na platenie mýta má vplyv predovšetkým kategória, v ktorej je auto zaradené.

"Bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie, mýto platiť musí aj vtedy, keď má vozidlo kategórie N1 (najľahšej - pozn. red.)," informoval nás Jurikovič. "Vozidlo tejto kategórie je určené na prevoz nákladu. Ak presiahne s pripojeným vozidlom hmotnosť 3,5 tony, podlieha platbe mýta. Ak nie, vodičovi stačí diaľničná nálepka. Čiže, za auto kategórie N1 nad 3,5 tony platí vodič len mýto, do 3,5 tony mu stačí iba nálepka."

Hrozí pokuta od 1 655 do 2 655 eur

Motorové vozidlá kategórie "N" sú definované ako vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, projektované a konštruované na prepravu tovaru. Členia sa na kategórie: "N1" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, "N2" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg a "N3" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

Ak teda vodič auta kategórie "N1" jazdí s vozíkom, ktoré majú spolu viac ako 3,5 tony a užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta, dopúšťa sa priestupku. Môže zaň dostať pokutu až 2 655 eur, v blokovom konaní 1 655 eur.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.