Mýto platia aj "priťažké" autá s vozíkmi

Cesty prvej triedy v dĺžke 1 454,46 km patria od 1. marca opäť medzi úseky spoplatnené mýtom. Motoristi, ktorí používajú autá do 3,5 tony na prevoz tovaru, však stále nemajú jasno v tom, či musia platiť mýto, ak sa vydajú na cesty s prívesným vozíkom. Podľa ministerstva dopravy je rozhodujúcim kritériom celková dosiahnutá hmotnosť.

Košice - Keďže mýto sa týka najmä áut ťažších ako 3 500 kilogramov, mnohí Košičania stále nevedia, ako je to s platením mýta, ak majú autá, ktoré sú aj s prívesným vozíkom ľahšie.

Do 3,5 tony iba diaľničná nálepka

"Obávam sa teraz vyjsť na cesty, lebo netuším, či sa aj na takéto autá vzťahuje mýtna povinnosť," povedal nám jeden z nich. "Ani zďaleka totiž nemá hmotnosť 3,5 tony."

Podľa Stanislava Jurikoviča, hovorcu ministra dopravy, na platenie mýta má vplyv predovšetkým kategória, v ktorej je auto zaradené.

"Bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie, mýto platiť musí aj vtedy, keď má vozidlo kategórie N1 (najľahšej - pozn. red.)," informoval nás Jurikovič. "Vozidlo tejto kategórie je určené na prevoz nákladu. Ak presiahne s pripojeným vozidlom hmotnosť 3,5 tony, podlieha platbe mýta. Ak nie, vodičovi stačí diaľničná nálepka. Čiže, za auto kategórie N1 nad 3,5 tony platí vodič len mýto, do 3,5 tony mu stačí iba nálepka."

Hrozí pokuta od 1 655 do 2 655 eur

Motorové vozidlá kategórie "N" sú definované ako vozidlá s najmenej štyrmi kolesami, projektované a konštruované na prepravu tovaru. Členia sa na kategórie: "N1" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, "N2" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg a "N3" - s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

Ak teda vodič auta kategórie "N1" jazdí s vozíkom, ktoré majú spolu viac ako 3,5 tony a užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta, dopúšťa sa priestupku. Môže zaň dostať pokutu až 2 655 eur, v blokovom konaní 1 655 eur.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...