Mýto štátu zatiaľ prinieslo viac ako 8,1 mil. eur

Zahraniční dopravcovia sa na vybranom mýtnom pre štát podieľajú podľa spoločnosti SkyToll viac ako 46-percentami.

09. 02. 2010

Bratislava - Elektronický výber mýta priniesol štátu za prvých päť týždňov prevádzky 8,177 mil. eur. Do systému je podľa údajov zverejnených prevádzkovateľom systému, spoločnosťou SkyToll, zaregistrovaných už takmer 126 985 vozidiel. "Z našich štatistík vyplýva, že zahraniční dopravcovia sa na vybranom mýtnom pre štát podieľajú viac ako 46 %. S narastajúcim objemom dopravy podiel platieb zahraničných dopravcov rastie," konštatuje generálny riaditeľ SkyToll Matej Okáli.

Okrem slovenských dopravcov využívajú spoplatnené úseky ciest najmä vozidlá z Poľska, a to v počte 19 543, počet vozidiel z Českej republiky dosahuje 16 636, pričom počet zaregistrovaných prepravcov z Maďarska predstavuje 12 629. Nasledujú vozidlá z Rumunska a Bulharska. Do mýtneho systému sa zatiaľ zaregistrovali vozidlá celkovo z viac ako 35 krajín. Dopravcovia z troch spomínaných susedných krajín, ktorí mýto na Slovensku využívajú najviac, zaplatili spolu čiastku 2 684 378,17 eur.

Dopravcovia zo zahraničia si podľa spoločnosti SkyToll vo väčšine prípadov volia režim predplatného mýta, pretože vymedzené úseky ciest využívajú len niekoľkokrát ročne. "Ide až o 80,6 % z celkového počtu zaregistrovaných zahraničných vozidiel. Zo slovenských dopravcov si zvolilo režim predplateného mýta 61,3 %," informuje prevádzkovateľ systému.

Z celkového počtu 126 985 zaregistrovaných vozidiel podalo doteraz podľa SkyTollu reklamáciu 0,78 %. "Z celkového počtu vozidiel len 0,28 % reklamácií bolo vyhodnotených ako oprávnených. Každý podnet na reklamáciu je riešený plne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom," dodáva SkyToll, ktorý elektronický výber mýta uviedol do ostrej prevádzky od začiatku tohto roka.

Faktúry za mýto sú podľa SkyTollu na 98 % v poriadku

Faktúry za prejazdené mýto sú podľa spoločnosti SkyToll, a.s. na 98 % v poriadku. Zvyšné 2 % faktúr tvoria nedostatky, ktoré prevádzkovateľ mýtneho systému vyhodnocuje, informoval v utorok na brífingu riaditeľ zákazníckych služieb SkyTollu Miroslav Mikulčík. Rozdiel je podľa neho medzi údajmi o platení mýta, ktoré vydavatelia palivových kariet poskytujú svojim zákazníkom, a informáciami na faktúrach a prílohách k nim, vystavovaných SkyTollom v mene Národnej diaľničnej spoločnosti. Nepresnosti sa vyskytli v prvom fakturačnom období, v ďalšom období splatnosti mýta by sa už rozdiely nemali objaviť.

Mikulčík sa odvolal na vyjadrenia expertov, že podobné problémy nie sú mimoriadne a vyskytli sa pri spustení mýtneho systému aj v iných krajinách. Jedným z dôvodov rozdielu v údajoch je podľa neho to, že kartoví operátori dostávajú uzávierku spracovaných mýtnych transakcií s určitým časovým oneskorením až koncom dňa. Komunikácia medzi prevádzkovateľom mýta a vydavateľmi kariet pre dopravcov nie je tiež celkom bez problémov, keď niektoré transakcie sú zosumarizované až koncom mesiaca o tzv. vyrovnávaciu transakciu.

Dopravcovia si podľa SkyTollu môžu skontrolovať údaje o platbách za mýto aj na stránke www.emyto.sk. Informácie obsahujú dátum a čas, mýtnu transakciu bez a s daňou z pridanej hodnoty, názvy spoplatnených úsekov, resp. kódy križovatiek podľa ŠPZ-ky vozidla. Rovnaké údaje obsahujú aj faktúry pre dopravcov. Príloha k nim zahŕňa aj rozpis celkových prejazdených kilometrov za príslušné obdobie, ako aj sumu mýta. Mikulčík tvrdí, že pri vystavovaní faktúr za cesty 1. triedy, na ktorých je od 14. januára dočasne nulová sadzba mýta, by nemali vzniknúť žiadne technické problémy.

Dopravcovia sa sťažovali, že webová stránka pre mýto, nebola v pondelok večer dostupná. Podľa Mikulčíka sa to krátkodobo môže stávať napríklad pri zapracovaní zmien do mýtneho systému.

Spoločnosť KPMG Slovensko Advisory, k.s. oznámila, že predložená vzorová faktúra vystavená v mene NDS obsahuje všetky náležitosti požadované zákonom o dani z pridanej hodnoty. O vyjadrenie k súladu faktúr so zákonom o DPH ju požiadal SkyToll.

SkyToll vo vyhlásení tvrdo odmietol akékoľvek snahy o spolitizovanie mýta, pričom nechce byť v žiadnom prípade prostriedkom politického boja. SkyToll ďalej informoval, že vlani riadne vykonal všetky individuálne skúšky, ako aj komplexnú skúšku a skúšobnú prevádzku mýtneho systému počas 28 dní koncom minulého roka. NDS následne vydala podmienečné potvrdenie o úspešnom dokončení vybudovania mýtnej služby oprávňujúce SkyToll začať 1. januára tohto roka prevádzkovanie mýtneho systému. Zápisnice a dokumentáciu k testovaniam NDS podľa SkyTollu riadne vypracovala a odovzdala prevádzkovateľovi mýta. SkyToll tým reagoval na kritické vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša. Opozičný politik v utorok spochybňoval správnosť skúšky mýtneho systému pred jeho spustením.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...