Mýto štátu zatiaľ prinieslo viac ako 8,1 mil. eur

Zahraniční dopravcovia sa na vybranom mýtnom pre štát podieľajú podľa spoločnosti SkyToll viac ako 46-percentami.

09. 02. 2010

Bratislava - Elektronický výber mýta priniesol štátu za prvých päť týždňov prevádzky 8,177 mil. eur. Do systému je podľa údajov zverejnených prevádzkovateľom systému, spoločnosťou SkyToll, zaregistrovaných už takmer 126 985 vozidiel. "Z našich štatistík vyplýva, že zahraniční dopravcovia sa na vybranom mýtnom pre štát podieľajú viac ako 46 %. S narastajúcim objemom dopravy podiel platieb zahraničných dopravcov rastie," konštatuje generálny riaditeľ SkyToll Matej Okáli.

Okrem slovenských dopravcov využívajú spoplatnené úseky ciest najmä vozidlá z Poľska, a to v počte 19 543, počet vozidiel z Českej republiky dosahuje 16 636, pričom počet zaregistrovaných prepravcov z Maďarska predstavuje 12 629. Nasledujú vozidlá z Rumunska a Bulharska. Do mýtneho systému sa zatiaľ zaregistrovali vozidlá celkovo z viac ako 35 krajín. Dopravcovia z troch spomínaných susedných krajín, ktorí mýto na Slovensku využívajú najviac, zaplatili spolu čiastku 2 684 378,17 eur.

Dopravcovia zo zahraničia si podľa spoločnosti SkyToll vo väčšine prípadov volia režim predplatného mýta, pretože vymedzené úseky ciest využívajú len niekoľkokrát ročne. "Ide až o 80,6 % z celkového počtu zaregistrovaných zahraničných vozidiel. Zo slovenských dopravcov si zvolilo režim predplateného mýta 61,3 %," informuje prevádzkovateľ systému.

Z celkového počtu 126 985 zaregistrovaných vozidiel podalo doteraz podľa SkyTollu reklamáciu 0,78 %. "Z celkového počtu vozidiel len 0,28 % reklamácií bolo vyhodnotených ako oprávnených. Každý podnet na reklamáciu je riešený plne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom," dodáva SkyToll, ktorý elektronický výber mýta uviedol do ostrej prevádzky od začiatku tohto roka.

Faktúry za mýto sú podľa SkyTollu na 98 % v poriadku

Faktúry za prejazdené mýto sú podľa spoločnosti SkyToll, a.s. na 98 % v poriadku. Zvyšné 2 % faktúr tvoria nedostatky, ktoré prevádzkovateľ mýtneho systému vyhodnocuje, informoval v utorok na brífingu riaditeľ zákazníckych služieb SkyTollu Miroslav Mikulčík. Rozdiel je podľa neho medzi údajmi o platení mýta, ktoré vydavatelia palivových kariet poskytujú svojim zákazníkom, a informáciami na faktúrach a prílohách k nim, vystavovaných SkyTollom v mene Národnej diaľničnej spoločnosti. Nepresnosti sa vyskytli v prvom fakturačnom období, v ďalšom období splatnosti mýta by sa už rozdiely nemali objaviť.

Mikulčík sa odvolal na vyjadrenia expertov, že podobné problémy nie sú mimoriadne a vyskytli sa pri spustení mýtneho systému aj v iných krajinách. Jedným z dôvodov rozdielu v údajoch je podľa neho to, že kartoví operátori dostávajú uzávierku spracovaných mýtnych transakcií s určitým časovým oneskorením až koncom dňa. Komunikácia medzi prevádzkovateľom mýta a vydavateľmi kariet pre dopravcov nie je tiež celkom bez problémov, keď niektoré transakcie sú zosumarizované až koncom mesiaca o tzv. vyrovnávaciu transakciu.

Dopravcovia si podľa SkyTollu môžu skontrolovať údaje o platbách za mýto aj na stránke www.emyto.sk. Informácie obsahujú dátum a čas, mýtnu transakciu bez a s daňou z pridanej hodnoty, názvy spoplatnených úsekov, resp. kódy križovatiek podľa ŠPZ-ky vozidla. Rovnaké údaje obsahujú aj faktúry pre dopravcov. Príloha k nim zahŕňa aj rozpis celkových prejazdených kilometrov za príslušné obdobie, ako aj sumu mýta. Mikulčík tvrdí, že pri vystavovaní faktúr za cesty 1. triedy, na ktorých je od 14. januára dočasne nulová sadzba mýta, by nemali vzniknúť žiadne technické problémy.

Dopravcovia sa sťažovali, že webová stránka pre mýto, nebola v pondelok večer dostupná. Podľa Mikulčíka sa to krátkodobo môže stávať napríklad pri zapracovaní zmien do mýtneho systému.

Spoločnosť KPMG Slovensko Advisory, k.s. oznámila, že predložená vzorová faktúra vystavená v mene NDS obsahuje všetky náležitosti požadované zákonom o dani z pridanej hodnoty. O vyjadrenie k súladu faktúr so zákonom o DPH ju požiadal SkyToll.

SkyToll vo vyhlásení tvrdo odmietol akékoľvek snahy o spolitizovanie mýta, pričom nechce byť v žiadnom prípade prostriedkom politického boja. SkyToll ďalej informoval, že vlani riadne vykonal všetky individuálne skúšky, ako aj komplexnú skúšku a skúšobnú prevádzku mýtneho systému počas 28 dní koncom minulého roka. NDS následne vydala podmienečné potvrdenie o úspešnom dokončení vybudovania mýtnej služby oprávňujúce SkyToll začať 1. januára tohto roka prevádzkovanie mýtneho systému. Zápisnice a dokumentáciu k testovaniam NDS podľa SkyTollu riadne vypracovala a odovzdala prevádzkovateľovi mýta. SkyToll tým reagoval na kritické vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša. Opozičný politik v utorok spochybňoval správnosť skúšky mýtneho systému pred jeho spustením.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.