Mýto vynieslo za tri mesiace 26 miliónov eur

Viac ako 40 % z celkovej sumy zaplatili zahraniční dopravcovia

14. 04. 2010

Spoločnosť SkyToll vybrala pre štát v prvom štvrťroku prevádzky elektronického mýtneho systému takmer 25,79 milióna eur. Do mýtneho systému je doteraz zaregistrovaných skoro 160-tisíc vozidiel. Z celkovej výšky vybraného mýta viac ako 40 percent zaplatili zahraniční cestní dopravcovia, informoval prevádzkovateľ mýtneho systému. Mýto platia od začiatku tohto roka nákladné automobily a autobusy nad 3,5 tony.

,,Výška vybraného mýta pre štát má rastúcu tendenciu. Dokazuje to aj výška vybraného mýta za marec, ktorá je dvojnásobne vyššia v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi mesiacmi", uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SkyToll Matej Okáli. Intenzita dopravy sa na vymedzených úsekoch ciest zvýšila o 10,2 percenta. Celkový nárast výšky vybraného mýta pre štát sa v marci v porovnaní s februárom zvýšil o 93,42 percenta. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v marci vybralo na mýte pre štát o 18 percent viac ako za predchádzajúci mesiac. Od 1. marca boli opätovne zaradené medzi vymedzené úseky ciest aj vybrané úseky ciest prvej triedy, v treťom mesiaci sa na nich vybralo 4,94 milióna eur.

Okrem slovenských prepravcov využívajú spoplatnené úseky najmä vozidlá z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Deň s priemerne najvyšším výberom mýta je štvrtok. Najvyťaženejším je úsek cesty prvej triedy Turany - Krpeľany, ktorým prešlo viac ako 200-tisíc vozidiel.Najmenej vyťažený je úsek na ceste prvej triedy Čunovo - hranica SR, za prvé tri mesiace ho využilo necelých 650 vozidiel.

Od 15. apríla nadobudne účinnosť zákon, upravujúci kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta. Vozidlá kategórie N1 aj v prípade, že budú využívať prívesný vozík a ich najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy podľa osvedčenia o evidencii vozidla je väčšia ako 3,5 tony, nebudú podliehať povinnosti úhrady mýta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...