Mýto vynieslo za tri mesiace 26 miliónov eur

Viac ako 40 % z celkovej sumy zaplatili zahraniční dopravcovia

14. 04. 2010

Spoločnosť SkyToll vybrala pre štát v prvom štvrťroku prevádzky elektronického mýtneho systému takmer 25,79 milióna eur. Do mýtneho systému je doteraz zaregistrovaných skoro 160-tisíc vozidiel. Z celkovej výšky vybraného mýta viac ako 40 percent zaplatili zahraniční cestní dopravcovia, informoval prevádzkovateľ mýtneho systému. Mýto platia od začiatku tohto roka nákladné automobily a autobusy nad 3,5 tony.

,,Výška vybraného mýta pre štát má rastúcu tendenciu. Dokazuje to aj výška vybraného mýta za marec, ktorá je dvojnásobne vyššia v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi mesiacmi", uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SkyToll Matej Okáli. Intenzita dopravy sa na vymedzených úsekoch ciest zvýšila o 10,2 percenta. Celkový nárast výšky vybraného mýta pre štát sa v marci v porovnaní s februárom zvýšil o 93,42 percenta. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v marci vybralo na mýte pre štát o 18 percent viac ako za predchádzajúci mesiac. Od 1. marca boli opätovne zaradené medzi vymedzené úseky ciest aj vybrané úseky ciest prvej triedy, v treťom mesiaci sa na nich vybralo 4,94 milióna eur.

Okrem slovenských prepravcov využívajú spoplatnené úseky najmä vozidlá z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Deň s priemerne najvyšším výberom mýta je štvrtok. Najvyťaženejším je úsek cesty prvej triedy Turany - Krpeľany, ktorým prešlo viac ako 200-tisíc vozidiel.Najmenej vyťažený je úsek na ceste prvej triedy Čunovo - hranica SR, za prvé tri mesiace ho využilo necelých 650 vozidiel.

Od 15. apríla nadobudne účinnosť zákon, upravujúci kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta. Vozidlá kategórie N1 aj v prípade, že budú využívať prívesný vozík a ich najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy podľa osvedčenia o evidencii vozidla je väčšia ako 3,5 tony, nebudú podliehať povinnosti úhrady mýta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...