Mýto vynieslo za tri mesiace 26 miliónov eur

Viac ako 40 % z celkovej sumy zaplatili zahraniční dopravcovia

14. 04. 2010

Spoločnosť SkyToll vybrala pre štát v prvom štvrťroku prevádzky elektronického mýtneho systému takmer 25,79 milióna eur. Do mýtneho systému je doteraz zaregistrovaných skoro 160-tisíc vozidiel. Z celkovej výšky vybraného mýta viac ako 40 percent zaplatili zahraniční cestní dopravcovia, informoval prevádzkovateľ mýtneho systému. Mýto platia od začiatku tohto roka nákladné automobily a autobusy nad 3,5 tony.

,,Výška vybraného mýta pre štát má rastúcu tendenciu. Dokazuje to aj výška vybraného mýta za marec, ktorá je dvojnásobne vyššia v porovnaní s dvoma predchádzajúcimi mesiacmi", uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SkyToll Matej Okáli. Intenzita dopravy sa na vymedzených úsekoch ciest zvýšila o 10,2 percenta. Celkový nárast výšky vybraného mýta pre štát sa v marci v porovnaní s februárom zvýšil o 93,42 percenta. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v marci vybralo na mýte pre štát o 18 percent viac ako za predchádzajúci mesiac. Od 1. marca boli opätovne zaradené medzi vymedzené úseky ciest aj vybrané úseky ciest prvej triedy, v treťom mesiaci sa na nich vybralo 4,94 milióna eur.

Okrem slovenských prepravcov využívajú spoplatnené úseky najmä vozidlá z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Deň s priemerne najvyšším výberom mýta je štvrtok. Najvyťaženejším je úsek cesty prvej triedy Turany - Krpeľany, ktorým prešlo viac ako 200-tisíc vozidiel.Najmenej vyťažený je úsek na ceste prvej triedy Čunovo - hranica SR, za prvé tri mesiace ho využilo necelých 650 vozidiel.

Od 15. apríla nadobudne účinnosť zákon, upravujúci kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta. Vozidlá kategórie N1 aj v prípade, že budú využívať prívesný vozík a ich najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy podľa osvedčenia o evidencii vozidla je väčšia ako 3,5 tony, nebudú podliehať povinnosti úhrady mýta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.