Na K4, spájajúcu Sekčov s centrom, Macejko sľúbil ešte 20 miliónov

Prešov Minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko včera počas oficiálnej návštevy Prešova spolu s primátorom Jurajom Kopčákom zhodnotili stav rozostavaných stavieb Nábrežnej komunikácie (NK) a K4, teda cestným prepojením medzi mestom a sídliskom Sekčov. "Teraz sú obe stavby v ažurite, ba v miernom predstihu. Na K4 sa práce sľubne rozbehli a ukazuje sa, že dodávateľ je schopný podstatne navýšiť práce oproti plánu," konštatoval na stretnutí s novinármi primátor.

Aj minister potvrdil jeho slová a pripomenul, že stavby sa v Prešove pripravovali už od roku 1982, ale začali sa realizovať až v roku 1999. V súvislosti s Nábrežnou komunikáciou poznamenal, že hoci boli začiatky rozpačité a neboli spokojní s postupom práce, teraz môže konštatovať, že pokračujú podľa jeho predstáv. Do konca roka bude NK sprejazdnená a v budúcom roku úplne ukončená. "Na stavbe K4 investor dodávateľ postupuje premyslene. Našou úlohou je preto pokúsiť sa navýšiť finančný objem terajších 20 miliónov korún o 100 percent, aby práce neboli zastavené, ale rozbehli sa tak, aby boli nezvratné. Môžem potvrdiť, že zvýšenie objemu prostriedkov o 20 miliónov tento rok je možné," povedal minister Macejko.

Dodal, že o ďalšom zvyšovaní prostriedkov vyčlenenej rezervy na živelné pohromy zo Štátneho fondu cestného hospodárstva, bude uvažovať na jeseň. "V tomto roku môže byť ukončené premostenie cez rieku Sekčov. Toto je hlavný bod stavby, potom môžu pokračovať na budovaní násypu smerom k mestu, čo je svojim usporiadaním zložitá inžinierska konštrukcia."

Na otázku, ako vníma realizáciu plánovaného diaľničného obchvatu cez mesto Prešov nám odpovedal, že v rámci plánu rozvoja diaľnic a rýchlostných ciest je pravdepodobný termín začatia rok 2004. "V tomto roku bude priestor na odbornú diskusiu k navrhovaných variantom trasovania. Jeden variant je s 2,5-kilometrovým tunelom s napojením pri Vydumanci a Haniske, druhý, ktorý vlani spracoval Dopravoprojekt, je modifikovaný povrchový s krátkym - 250 metrovým tunelom a s križovatkami pri Vydumanci, športovej hale, pri ZVL a v Haniske, čiže so štyrmi výjazdmi. Z dopravného hľadiska sa javí výhodnejší ten druhý. Až po odbornej a verejnej diskusii sa však rozhodne, ktorý z nich sa spracuje do vykonávacieho predpisu," uviedol.

Zároveň zdôraznil, že posúdia všetky hľadiská - odborné, ekonomické, dopravné aj ľudské. V meste sa však už dlho dvíhajú hlasy nesúhlasu v súvislosti s druhým variantom. Svedčí o tom niekoľko zhromaždení občanov, ba aj konštituovanie občianskeho združenia Diaľnica a mesto. Vo štvrtok podvečer sa konalo posledné z nich, kde ľudia jasne prezentovali svoje výhrady a ochotu súhlasiť len s tunelovým variantom. Netajili ani nedôveru voči primátorovi či poslancom.

V tej súvislosti primátor Kopčák povedal, že modifikovaný variant nie je v tejto chvíli pre mesto akceptovateľný a nebude sa ním zaoberať. "Iný, ako tunelový variant nám môže investor oficiálne predložiť vtedy, keď na to bude pripravený, a tak to nie je. V júli budú poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovať zmeny Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov. Predložený im bude tunelový variant, ktorý je pre mesto záväzný a je zadefinovaný mestským zákonom," konštatoval Kopčák, hoci priznal, že vie o hľadaní inej alternatívy zo strany Slovenskej správy ciest, ba aj o pokusoch schváliť stavebnú uzáveru. Zaujímal nás tiež názor ministra Macejka. "Podľa mňa to nie je výhodné ani z dopravného hľadiska, ani pre mesto. Ak nejaká komunikácia celkom obchádza mesto, potom, poviem to rovno, mesto vypadáva z hry," povedal a ako príklad použil komunikáciu 1/18, ktorá obchádza Spišskú Novú Ves len o 10 kilometrov. Vývoj ukázal, že Poprad je teraz z dopravného hľadiska zaujímavejší natoľko, že sa o ňom uvažuje ako o sídle vyššieho územného celku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...