Na Kollárovej chýba priechod, no nevyznačia ho

"Dopravný inšpektorát nesúhlasil, lebo navrhovaný priechod by pretínal odbočovacie pruhy. Túto situáciu však mesto bude riešiť hľadaním iného umiestnenia priechodu,“ informovala hovorkyňa mesta.

04. 08. 2011

Na Kollárovej chýba priechod pre chodcov. Konkrétne v trase chodníka z ulice Obrancov mieru na ulicu Pod Kalváriou. S jeho naznačením sa zatiaľ nepočíta. Ide však o frekventovanú pešiu trasu pozdĺž obchvatu.

Prešov - Priechod na Kollárovej chýba mnohým. „Rozhodne by tu mal byť vyznačený priechod pre chodcov, pretože ten najbližší je veľmi ďaleko,“ povedal nám Karol Jurus, ktorý po tejto časti Prešova často chodí.

Priechod by uvítala i Prešovčanka Silvia Vargová (36). „Som za všetky priechody pre chodcov a ešte aj za svetelné, kvôli bezpečnosti detí. Sama som matkou, takže mám o svoje deti strach. Autá tu na priechode zastavia chodcovi zriedkakedy. Kedy sa im chce, a tu na Kollárovej je priechod naozaj potrebný.“

„Križovatka na Kollárovej ulici sa mala riešiť tak, aby sa myslelo na chodcov,“ tvrdí poslanec mestského zastupiteľstva v Prešove Richard D r u t a r o v s k ý (SaS).

„Ako to pri takýchto projektoch žiaľ je, úrady chodcom nevenujú pozornosť a nenariadili vyriešiť v tomto mieste aj pešiu dopravu. Výsledkom je nebezpečná križovatka, momentálne bez priechodu pre chodcov.“

Na situáciu upozornil kompetentných. Cesta slúži pre tranzitnú dopravu. „Je to preložka cesty 1. triedy - takže financie na to má Slovenská správa ciest. Avšak, keďže sa tomu nevenovala pozornosť, dôsledky bude musieť teraz riešiť a platiť mestský rozpočet,“ zdôraznil poslanec.

Mesto chce situáciu riešiť

Vedenie mesta žiadosť o umiestnenie priechodu eviduje.

„Na základe žiadosti  od občana odbor hlavného architekta, oddelenie dopravy, vypracovalo návrh dopravného značenia. Ten však dopravný inšpektorát neodsúhlasil s odôvodnením, že navrhovaný priechod by sa nachádzal v križovatkovom priestore – pretínal by odbočovacie pruhy. Túto situáciu však mesto bude riešiť hľadaním iného umiestnenia priechodu,“ informovala hovorkyňa mesta Prešov Veronika Gazdová.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...