Na Kuzmányho ulici búranie nepokračuje, mesto asi začne vyvlastňovať

02. 05. 2014

Aj napriek tomu, že s búracími prácami na Kuzmányho ulici v Prešove, kde chce mesto a Prešovský samosprávny kraj postaviť cestu, sa začalo ešte minulý rok na jeseň, búranie ukončené stále nie je. Problém je s jediným domom a jeho majiteľom. Mesto sa s nim zatiaľ nedohodlo.

„Všetky majetkovo-právne vzťahy sa už mesto usilovalo vysporiadať, ostal iba jediný vlastník, s ktorým doposiaľ nedošlo k dohode, preto volíme spôsob vyvlastnenia, ktorému bude predchádzať znalecký posudok. Hneď ako budeme mať hotový znalecký posudok, oslovíme vlastníka s ponukou. V prípade, že nebude súhlasiť, začneme vyvlastňovací proces“, uviedla vedúca Oddelenia mestského majetku Mestského úradu v Prešove Katarína Juricová.

Primátor Prešova Pavel Hagyari sa ešte v januári vyjadril, že s majiteľom domu stále rokuje a s ďalším búraním by sa malo začať v apríli. To sa však nestalo. Juricová to vysvetľuje tým, že mesto sa s majiteľom nehnuteľnosti usilovalo dohodnúť už niekoľkokrát, no on dohody nerešpektoval.

„Boli s ním podpísané dve zmluvy o budúcej zmluve, ktoré nedodržal. Nedodržal ani záväzky odstrániť exekúcie zo svojho majetku, preto sa proces predĺžil.

Mesto už našlo riešenie ako postupovať rýchlejšie“, uviedla. Podľa jej slov to znamená, že v krajnom prípade pristúpi k vyvlastneniu, ako dlho to však bude trvať, povedať nevedela.

Spor mesta a vlastníka domu nie je podľa Juricovej v cene majetku, ale v tom, že na liste vlastníctva k nehnuteľnosti je množstvo exekúcií, ktoré mesto nemôže akceptovať a ich odstraňovanie prebieha len veľmi pomaly.

Z Kuzmányho ulice bude cesta III. triedy, ktorá má nadväzovať na vybudovanú jej časť smerom na Rusínsku ulicu s úpravou križovatiek Čierny most až po sídlisko Sekčov. Ide o necelých 300 metrov cesty a celkové rozpočtové náklady by mali predstavovať okolo 1,8 milióna eur. Stavba by mala trvať rok a pol.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...