Na prešovskej radnici sú informácie o nakladaní s majetkom mesta tajné

05. 02. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Infozákon má za sebou prvý mesiac v praxi. Ako sa s ním vyrovnala prešovská radnica? O tom, že konanie prešovského mestského úradu vo veci infozákona už skúma aj prokuratúra, azda až na záver. Musia jeho úradníci naozaj skrývať aj to, čo nie je tajné? Podľa infozákona musí aj prešovská radnica viesť evidenciu žiadostí o informácie. Nazrime do tejto evidencie a sledujme osud jednej z mnohých žiadosti.

Dňa 5. januára 2001 dostáva Mestský úrad žiadosť. Žiadateľ žiada okrem iných informácií aj kópiu Štatútu fondu o zabezpečení náhradných bytov. Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Štatút zaväzuje Mestský úrad, aby prostriedky fondu boli sledované na osobitnom bankovom účte. A tak žiadateľ žiada kópie výpisov z tohto účtu. Podľa štatútu má Mestský úrad z prostriedkov fondu zakúpiť byty od istej súkromnej firmy. Žiadateľ preto žiada sprístupnenie kópií zmlúv medzi firmou a Mestským úradom.

Na prvý pohľad nič zvláštne. Mestský úrad spravuje účelovo viazané prostriedky na zvláštnom účte. Použité môžu byť iba v súlade so schváleným štatútom, na kúpu bytov od vopred určenej súkromnej spoločnosti. Na tom nie je nič tajné a tak by Mestský úrad nemal mať žiadny problém so zverejnením toho, ako bolo naložené s prostriedkami fondu. Ide o 20 miliónový balík peňazí, a tak by nemal ostať mimo kontroly. I keď na druhej strane, je to už balík, z ktorým sa dá "niečo podniknúť".

Dňa 24. januára 2001 vydáva primátor mesta rozhodnutie, ktorým požadované informácie nesprístupňuje. Zdôvodnenie primátora? Zmluva súkromnej firmy je tajná, pretože firma nedala súhlas na jej zverejnenie a jej zverejnenie by ohrozilo ochranu osobnosti a osobných údajov. A čo výpisy z účtu? Podľa rozhodnutia primátora sú výkazy a údaje o zostatkoch a stavoch na peňažných účtoch mesta skutočnosťami tvoriacimi predmet obchodného tajomstva a preto ich podľa desiateho paragrafu infozákona odmieta sprístupniť.

Nuž, tu sa ponúkajú iba dve vysvetlenia. Buď je prešovská radnica príkladom hlbokého nepochopenia zmyslu infozákona, významu demokracie a základu občianskej spoločnosti - alebo ide o zakrývanie nepríjemných skutočností, kvôli ktorým sa oplatí porušiť zákon. Podľa desiateho paragrafu infozákona, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie, ktorá sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Žiadané informácie teda mali byť sprístupnené.

Precíznosť, s akou Mestský úrad utajuje informácie, je obdivuhodná. Primátor vypracoval podrobnú smernicu, ktorá sa zaoberá definovaním utajovaných informácií. Má údajne vyše osemdesiat bodov a jej "kvalitu" už preveruje prokuratúra.

Neveríte? Môžete sa presvedčiť. Osobne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, 1. poschodie, č. dverí 35, kontaktnou osobou je pán Mario Papp, odborný pracovník pre styk s verejnosťou. Písomne v kancelárii primátora. Telefonicky na čísle 091 772 25 94, faxom na čísle 091 773 36 65. Ak máte e-mail, tak píšte na adresu informacie@presov.sk. Napokon, to všetko by ste mali nájsť aj na internetovej adrese www.presov.sk. A upozornenie na záver: Ak máte novinársky preukaz, tak vedzte, že informáciu dostanete. Ak si o ňu zažiadate. Niekedy až o desať dní. Ale len ak nie je tajná...

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...