Na výstavbu diaľnic chýbajú peniaze z EÚ

06. 05. 2008

Bratislava - Financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku z rozpočtu Európskej únie je problematické. Výstavba viacerých diaľničných úsekov, spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu, nemá totiž zabezpečené finančné krytie z európskych prostriedkov.

A to napriek tomu, že ich výstavba už začala, alebo sa má začať v tomto roku. Vyplýva to z informácie o príprave, výstavbe a financovaní výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorú vládny splnomocnenec pre urýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Igor Choma predkladá na najbližšie zasadnutie vlády.

Zdroje z Kohézneho fondu Európskej únie sa NDS nepodarilo zabezpečiť na medzitým už začatú výstavbu druhého úseku diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer. Chýbajú aj na výstavbu prvého úseku na uvedenej trase D1, hoci tá sa má začať v tomto roku.

"Na tom sa zatiaľ nič nezmenilo," konštatuje správa. Europeniaze však podľa Chomovej informácie chýbajú aj na realizovanú výstavbu prvej etapy a pripravovanú druhú etapu úseku R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie. Rovnako ako na plánované úseky D1 Jablonov - Studenec či Studenec - Behárovce.

Začiatok výstavby prvého úseku D1 Sverepec - Vrtižer môže podľa materiálu ohroziť zdĺhavý proces riešenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu.

Európska komisia (EK) totiž opakovane poukazuje na nedostatky, aj keď na príprave podkladov NDS spolupracuje s ministerstvom dopravy a poradenskou firmou Jaspers. "EK zaregistrovala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 20. decembra 2006. Niekoľkokrát žiadala o nápravu, naposledy listom z 19. marca 2008," uvádza sa ďalej v informácii splnomocnenca vlády pre diaľnice.

Chýbajúce zdroje na začatú výstavbu druhého úseku D1 Sverepec - Vrtižer NDS nateraz rieši formou preklenovacích úverov. Financovanie z EÚ pritom môže skomplikovať aj to, že na tejto stavbe zatiaľ NDS vykonáva len interný stavebný dozor.

Súťaž na externý stavebný dozor totiž musí opakovať kvôli rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie. Potrebný externý stavebný dozor však nie je ani na stavbách R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov (bežia súťaže) ani R4 Svidník - preložka cesty.

Začatie stavby D1 Jablonov - Studenec v tomto roku ohrozuje predpokladané dodanie dokumentácie k stavebnému povoleniu až koncom roka 2008. Dodržanie termínu začiatku tejto stavby by bolo možné pri uplatnení postupu podľa tzv. žltého FIDIC-u (Medzinárodná federácia inžinierov pre poradenskú činnosť).

"Podmienky súťaže by boli upravené tak, aby zhotoviteľ stavby spracoval projekt pre stavebné povolenie vrátane inžinierskych činností, majetkovo-právneho usporiadania a vybavenia stavebného povolenia," predpokladá Chomova informácia.

Ministerstvo dopravy však upozorňuje, a potvrdil to aj rezort životného prostredia, že takto zadávané stavby bývajú spravidla predražené. Zvíťazí uchádzač s nízkym rozpočtom a v priebehu výstavby ho zdvojnásobí. NDS tvrdí, že je to otázka dôkladného zadefinovania podmienok zmluvy a dodržania pevnej ceny diela. Pri stavbe D1 Jablonov - Studenec je preto nevyhnutná kvalitná príprava vyhovujúcich podkladov.

Podľa rezortu dopravy je potrebné pripravovať projekty s vysokým podielom oprávnených nákladov. To je základ pre spolufinancovanie projektu v pomere 85 % EÚ a 15 % štátny rozpočet. Realita je pritom 65-75 % EÚ a 35-25 % štátny rozpočet, s čím má rezort financií pre tento rok problém.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...