Nábrežná komunikácia v Prešove má stále niekoľko kritických bodov

Dopravná polícia nespokojným vodičom nevyhovie.

PREŠOV. Stavba Nábrežnej komunikácie trvala 22 rokov a hoci ešte nie je dokončená, prejazd odhaľuje kritické body.

Jeden z nich je značka zákaz otáčania a na križovatke ulíc Za Kalváriou - Pod Kalváriou - Pražská. Zrušiť sa nedá.

Dopravní projektanti komunikáciu naprojektovali ako prejazdnú a predovšetkým ako spojnicu s diaľnicou v smere na Košice.  Akosi pozabudli, že to stále bude aj zdrojová a cieľová trasa.

V okolí komunikácie totiž bývajú ľudia, pôsobia firmy, podniky so službami a zimný štadión, ktorý navštevujú stovky fanúšikov hokeja.

Donedávna sa javil ako problémový len výjazd od Exercičného domu. Vodiči mali problém bezpečne sa zaradiť na štvorprúdovku. Tvrdili, že výhľadové podmienky sú nedostatočné.

Vlani v blízkosti tohto miesta zahynul motorkár. Kompetentní urobili niekoľko opatrení. V problémovom výjazde pribudla stop čiara a osadili tam dopravné zrkadlo pre lepší rozhľad.

Vodiči by zákaz otáčania najradšej zrušili

Ďalší kritický bod je odbočovanie z Nábrežnej komunikácie do ulice Za Kalváriou. Vodiči, ktorí prichádzajú z ulice Obrancov mieru a chcú sa dostať k zimnému štadiónu, musia najprv odbočiť smerom ku Kalvárii a vrátiť sa na štvorprúdovku, pričom majú obmedzený výhľad na komunikáciu v opačnom smere.

Tvrdia, že tam vznikajú nebezpečné situácie a na trase je povolená 70-kilometrová rýchlosť.

Viacerí vodiči by uvítali, keby tam zákazová značka radšej nebola. Najmä tí, ktorí v blízkosti bývajú.

Predseda výboru tejto mestskej časti Richard Drutarovský nám potvrdil, že tento problém je častá téma na stretnutiach s obyvateľmi lokality.

„Projektant cesty trestuhodne zanedbal potrebu obyvateľov a návštevníkov priľahlých budov a ulíc dostať sa zo štvorprúdovky na ľavú stranu. To platí pre obidva smery. Napríklad v smere od ulice Obrancov mieru sa nedalo bezpečne dostať k zimnému štadiónu, kam smeruje dosť veľa áut. Jediná možnosť bolo otáčanie sa v križovatke, kde to už nie je možné. Vodiči sa teraz musia otáčať na vedľajšej križovatke, ktorá na to tiež nie je vhodná, vrátiť sa späť na štvorprúdovku, dať všetkým vodičom vo všetkých smeroch prednosť a prejsť cez tri pruhy,“ poznamenal Drutarovský.

Pripomenul tiež, že situácia sa značne zhoršila po zmene maximálnej rýchlosti z 50 na 70 km/h.

V križovatkách pribudli nehody, každodenný adrenalínový zážitok majú obyvatelia ulíc Pod Kalváriou, Horárska, Terchovská, Súľovská a Malkovská.

Zohľadnili bezpečnosť

Dopravná polícia nespokojným vodičom nevyhovie. Dôvod je bezpečnostné hľadisko.

„Zrušenie zákazu otáčania z ľavého jazdného pásu na ulici Pod Kalváriou do pravého jazdného pásu v križovatke ulíc Za Kalváriou - Pražská je pri dnešnom stavebno-technickom riešení nemožné. Príčina je nevhodné usporiadanie jazdných pruhov pred križovatkou a nevhodné usporiadanie križovatkového priestoru medzi strednými deliacimi pásmi. To by malo za následok pravidelné ohrozovanie účastníkov cestnej premávky, nakoľko manéver ľavého odbočenia by sa musel vykonávať v ľavom jazdnom pruhu, teda v rýchlom pruhu v úseku, kde je dopravným značením upravená najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/h,“ vysvetlil krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Bez značky by boli riziká väčšie

Ako ďalej krajský hovorca zdôraznil, motorové vozidlo jazdiace v ľavom jazdnom pruhu ľavého pásu by muselo pri otáčaní výrazne znížiť rýchlosť, otočiť sa v priestore križovatky a opätovne sa takmer z nulovej rýchlosti zaradiť do ľavého jazdného pruhu pravého pásu ulice Pod Kalváriou.

Pri tomto manévri by vzniklo hneď niekoľko rizikových situácií.

„Prvá by bola zníženie dynamiky cestnej premávky obojsmerne. Druhá by bola zmena priebehu jazdy vozidiel v jazdných pruhoch cez križovatku, čím by dochádzalo k pravidelnému obchádzaniu vozidla, ktoré by práve odbočovalo cez pravé jazdné pruhy. Tretia by bola pozícia, postavenie odbočujúceho vozidla v priestore križovatky. Pri tomto manévri by vozidlo zasahovalo do ľavých priebežných jazdných pruhov, čo by malo za následok vyhrotenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v tomto úseku,“ dodal Daniel Džobanik.

Hľadajú riešenia

Rokovanie na úrovni cestného správneho orgánu, teda odboru dopravy na Okresnom úrade (OÚ), dopravnej polície aj odboru dopravy na prešovskej radnici prinieslo jednoznačný záver.

Ten znie, že je potrebné zlepšiť rozhľadové pomery na križovatke. Ako na to, zatiaľ nie je známe. Chce to totiž, aby dopravní inžinieri spracovali technickú dokumentáciu a našli východisko.

Ako nám potvrdil vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia prešovskej radnice Miroslav Širgel, cestnému správnemu orgánu na OÚ poslali žiadosť na zníženie rýchlosti zo 70 na 50 km za hodinu v úseku od konca protihlukovej steny v smere na Ulicu Obrancov mieru.

Fakt je však aj to, že Nábrežná komunikácia ani po 22 rokoch od začiatku budovania nie je dokončená.

Keď sa po dokončení miniobchvatu spustí v celej prevádzke, hustota dopravy prinesie ďalšie problémy.

Pribudne križovatka pri mestskej hale a nebude sa dať otáčať ani tam, z čoho majú obavy najmä obyvatelia ulice Pod Wilec hôrkou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...