Nábrežnú komunikáciu v Prešove potiahnu k ZVL

Odkloneniu dopravy mimo centra Prešova má napomôcť Nábrežná komunikácia a jej ďalšie pokračovanie, ku ktorému sa podujali cestári.

25. 06. 2012

Prešov - Nábrežná komunikácia v Prešove bude mať pokračovanie od križovatky ulíc Pod Kamennou Baňou - Jána Pavla II. až po križovatku k ZVL na Košickej ulici.

Novopostavený úsek bude mať dĺžku štyri kilometre, ide o cestu I/68 v smere sever – juh, po ktorej ide tranzitná aj vnútorná doprava v meste Prešov.

Dnes zástupcovia Slovenskej správy ciest a ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poklepali základný kameň projektu nazvaného Prešov odbočka Škultétyho – ZVL, preložka cesty.

Investičné náklady podľa zmluvy o dielo prevyšujú 32 mil. eur s DPH. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Hant BA DS&ANIK. Termín dokončenia určili na júl 2015.

Odľahčí centrum mesta od tranzitu

Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta, čím sa odľahčí jestvujúca cestná sieť, zlepší plynulosť dopravy a skvalitnenie životného prostredia v krajskom meste.

Nová komunikácia odkloní tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu do uvedenia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh do prevádzky.

Neskôr bude tvoriť aj náhradnú trasu pre dopravu v prípade uzatvorenia tunela pod Kalváriou.

Podľa projektu má stavba 91 objektov. Začína sa v križovatke Pod Kamennou Baňou a nadväzuje na dokončený úsek Nábrežnej komunikácie.

Križuje rieky Torysa a Sekčov, kde sú súčasťou stavby mosty, ďalej pretína železničnú trať Kysak –Plaveč a napája sa do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL s vonkajším priemerom 90 metrov.

Cesta je navrhnutá ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom, na ľavej strane s chodníkom širokým 1,5 metra.

Odtiaľ sú vetvami napojené smery do centra, na obec Haniska, diaľničným privádzačom na diaľnicu D1 do Košíc a smer na sídlisko Šváby.

Pre napojenie ulice Pod Wilec hôrkou je navrhnutá oprava jestvujúceho mosta cez Torysu a pre peších je vedľa navrhnutá samostatná lávka. Projekt tu počíta na križovatke s Budovateľskou ulicou so svetelnou signalizáciou.

Súčasťou stavby je aj úprava ulíc Košickej a Petrovianskej (diaľničný privádzač) s odklonom trasy mimo jestvujúcu cestu smerom k železnici.

Šírkové usporiadanie je navrhované ako štvorpruhová komunikácia bez stredného deliaceho pásu. V mieste kríženia s okružnou križovatkou pri ZVL je navrhnutý most s dĺžkou premostenia 314 metrov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...