Nábrežnú komunikáciu v Prešove potiahnu k ZVL

Odkloneniu dopravy mimo centra Prešova má napomôcť Nábrežná komunikácia a jej ďalšie pokračovanie, ku ktorému sa podujali cestári.

25. 06. 2012

Prešov - Nábrežná komunikácia v Prešove bude mať pokračovanie od križovatky ulíc Pod Kamennou Baňou - Jána Pavla II. až po križovatku k ZVL na Košickej ulici.

Novopostavený úsek bude mať dĺžku štyri kilometre, ide o cestu I/68 v smere sever – juh, po ktorej ide tranzitná aj vnútorná doprava v meste Prešov.

Dnes zástupcovia Slovenskej správy ciest a ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poklepali základný kameň projektu nazvaného Prešov odbočka Škultétyho – ZVL, preložka cesty.

Investičné náklady podľa zmluvy o dielo prevyšujú 32 mil. eur s DPH. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Hant BA DS&ANIK. Termín dokončenia určili na júl 2015.

Odľahčí centrum mesta od tranzitu

Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta, čím sa odľahčí jestvujúca cestná sieť, zlepší plynulosť dopravy a skvalitnenie životného prostredia v krajskom meste.

Nová komunikácia odkloní tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu do uvedenia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh do prevádzky.

Neskôr bude tvoriť aj náhradnú trasu pre dopravu v prípade uzatvorenia tunela pod Kalváriou.

Podľa projektu má stavba 91 objektov. Začína sa v križovatke Pod Kamennou Baňou a nadväzuje na dokončený úsek Nábrežnej komunikácie.

Križuje rieky Torysa a Sekčov, kde sú súčasťou stavby mosty, ďalej pretína železničnú trať Kysak –Plaveč a napája sa do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL s vonkajším priemerom 90 metrov.

Cesta je navrhnutá ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom, na ľavej strane s chodníkom širokým 1,5 metra.

Odtiaľ sú vetvami napojené smery do centra, na obec Haniska, diaľničným privádzačom na diaľnicu D1 do Košíc a smer na sídlisko Šváby.

Pre napojenie ulice Pod Wilec hôrkou je navrhnutá oprava jestvujúceho mosta cez Torysu a pre peších je vedľa navrhnutá samostatná lávka. Projekt tu počíta na križovatke s Budovateľskou ulicou so svetelnou signalizáciou.

Súčasťou stavby je aj úprava ulíc Košickej a Petrovianskej (diaľničný privádzač) s odklonom trasy mimo jestvujúcu cestu smerom k železnici.

Šírkové usporiadanie je navrhované ako štvorpruhová komunikácia bez stredného deliaceho pásu. V mieste kríženia s okružnou križovatkou pri ZVL je navrhnutý most s dĺžkou premostenia 314 metrov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...