Nájdený bastión citadely investor Auparku musí zachovať

11. 05. 2010

Košice - Za jedinečný v celoštátnom kontexte označili nález bastiónu citadely na mieste výstavby košického Auparku na Námestí osloboditeľov v Košiciach odborníci rozšírenej mimoriadnej sekcie archeológie Pamiatkového úradu SR, ktorá na mieste rozhodovala, ako s nálezom treba naložiť. Dnes o tom informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice v odbornom komuniké k pondelňajšiemu zasadaniu a zhodnoteniu nálezu.

Pamiatkari trvajú na zachovaní citadely

Ako sa v komuniké uvádza, sekcia archeológie odporučila riešiť ochranu citadely ako celku, to znamená na celej jej ploche, a to podľa ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu. Vzhľadom na výnimočný charakter stavby odporúča zachovať jej hmotnú podstatu a umiestnenie. V hmote majú byť zachované predovšetkým charakteristické a výpovedné časti citadely, a také, ktoré obsahujú architektonické tvaroslovné prvky, a to v najväčšom možnom rozsahu, pričom sekcia pripúšťa v tomto prípade dočasný transfer na nevyhnutnú dobu počas stavebných prác. Odborníci odporúčajú po dôkladnom vyhodnotení výskumu kombinovať spôsoby prezentácie v novostavbe tak, aby bol nález zrozumiteľný verejnosti.

Účastníci sa na mieste oboznámili s rozsiahlym nálezom časti bastiónu citadely. Výskum zachytil líca a časť boku bastiónu, ktorý bol kedysi nazvaný Leopold. Odkryté severozápadné líce bastiónu má dĺžku približne 90 metrov. Hrot bastiónu je porušený, v jeho interiéri sa nachádzajú zvyšky zástavby.

Zhodli sa na tom, že nález je jedinečný v celoštátnom kontexte. Na Slovensku nie je známa iná fortifikačná (obranná) stavba takéhoto charakteru - samostatne stojaca päťuholníková citadela, stojaca ako solitér, v susedstve opevneného mesta.

Investor: Stotožňujeme sa s odporúčaním

„Sme radi, že sa nám pri stavebných prácach podarilo odkryť časť histórie mesta. Od prvého dňa po náleze poskytujeme spolu s mestom Košice podporu celému archeologickému tímu i Pamiatkovému úradu a stotožňujeme sa s jeho odporúčaním zachovať tento historický artefakt pre budúce generácie. Sme presvedčení, že tento historický prvok ešte viac zvýši atraktivitu centra Aupark pre verejnosť a stane sa miestom častých návštev. Výstavba centra prebieha podľa pôvodného harmonogramu, avšak s ohľadom na zachovanie historického nálezu v zmysle inštrukcií štátneho dohľadu,“ uviedol Roman Karabelli, zástupca investora - spoločnosti HB Reavis. Doložil, že výstavba sa časovo zosúladila s archeologickým prieskumom a bez negatívneho dopadu na včasné dokončenie projektu.

História košickej citadely

Košická citadela bola funkčne obdobná stavba ako jej analógie v Nizozemsku a Taliansku. Podľa doteraz známych podkladov košická citadela bola postavená v rokoch 1671 – 1676. Bola to samostatná pevnosť hviezdicového pôdorysu, charakteristického pre tento typ renesančných opevnení. Spolu s vonkajšími obrannými zariadeniami – priekopou a glacis - zaberala plochu približne 25 hektárov. Bola dôležitou súčasťou protitureckého systému opevnení, ale tiež mala udržať kontrolu nad mestom zo strany cisárskeho dvora, na ktorého príkaz bola postavená. V roku 1682 Tököly ľsťou obsadil citadelu a po krátkom boji sa mesto vzdalo. Aj preto už pred rokom 1685 mešťania znefunkčnili citadelu tým, že ju rozobrali v častiach, obrátených k mestu. V roku 1713 bola na príkaz cisára Karola III. citadela zbúraná.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...