Nájdený bastión citadely investor Auparku musí zachovať

11. 05. 2010

Košice - Za jedinečný v celoštátnom kontexte označili nález bastiónu citadely na mieste výstavby košického Auparku na Námestí osloboditeľov v Košiciach odborníci rozšírenej mimoriadnej sekcie archeológie Pamiatkového úradu SR, ktorá na mieste rozhodovala, ako s nálezom treba naložiť. Dnes o tom informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice v odbornom komuniké k pondelňajšiemu zasadaniu a zhodnoteniu nálezu.

Pamiatkari trvajú na zachovaní citadely

Ako sa v komuniké uvádza, sekcia archeológie odporučila riešiť ochranu citadely ako celku, to znamená na celej jej ploche, a to podľa ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu. Vzhľadom na výnimočný charakter stavby odporúča zachovať jej hmotnú podstatu a umiestnenie. V hmote majú byť zachované predovšetkým charakteristické a výpovedné časti citadely, a také, ktoré obsahujú architektonické tvaroslovné prvky, a to v najväčšom možnom rozsahu, pričom sekcia pripúšťa v tomto prípade dočasný transfer na nevyhnutnú dobu počas stavebných prác. Odborníci odporúčajú po dôkladnom vyhodnotení výskumu kombinovať spôsoby prezentácie v novostavbe tak, aby bol nález zrozumiteľný verejnosti.

Účastníci sa na mieste oboznámili s rozsiahlym nálezom časti bastiónu citadely. Výskum zachytil líca a časť boku bastiónu, ktorý bol kedysi nazvaný Leopold. Odkryté severozápadné líce bastiónu má dĺžku približne 90 metrov. Hrot bastiónu je porušený, v jeho interiéri sa nachádzajú zvyšky zástavby.

Zhodli sa na tom, že nález je jedinečný v celoštátnom kontexte. Na Slovensku nie je známa iná fortifikačná (obranná) stavba takéhoto charakteru - samostatne stojaca päťuholníková citadela, stojaca ako solitér, v susedstve opevneného mesta.

Investor: Stotožňujeme sa s odporúčaním

„Sme radi, že sa nám pri stavebných prácach podarilo odkryť časť histórie mesta. Od prvého dňa po náleze poskytujeme spolu s mestom Košice podporu celému archeologickému tímu i Pamiatkovému úradu a stotožňujeme sa s jeho odporúčaním zachovať tento historický artefakt pre budúce generácie. Sme presvedčení, že tento historický prvok ešte viac zvýši atraktivitu centra Aupark pre verejnosť a stane sa miestom častých návštev. Výstavba centra prebieha podľa pôvodného harmonogramu, avšak s ohľadom na zachovanie historického nálezu v zmysle inštrukcií štátneho dohľadu,“ uviedol Roman Karabelli, zástupca investora - spoločnosti HB Reavis. Doložil, že výstavba sa časovo zosúladila s archeologickým prieskumom a bez negatívneho dopadu na včasné dokončenie projektu.

História košickej citadely

Košická citadela bola funkčne obdobná stavba ako jej analógie v Nizozemsku a Taliansku. Podľa doteraz známych podkladov košická citadela bola postavená v rokoch 1671 – 1676. Bola to samostatná pevnosť hviezdicového pôdorysu, charakteristického pre tento typ renesančných opevnení. Spolu s vonkajšími obrannými zariadeniami – priekopou a glacis - zaberala plochu približne 25 hektárov. Bola dôležitou súčasťou protitureckého systému opevnení, ale tiež mala udržať kontrolu nad mestom zo strany cisárskeho dvora, na ktorého príkaz bola postavená. V roku 1682 Tököly ľsťou obsadil citadelu a po krátkom boji sa mesto vzdalo. Aj preto už pred rokom 1685 mešťania znefunkčnili citadelu tým, že ju rozobrali v častiach, obrátených k mestu. V roku 1713 bola na príkaz cisára Karola III. citadela zbúraná.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...