Nájdený bastión citadely investor Auparku musí zachovať

11. 05. 2010

Košice - Za jedinečný v celoštátnom kontexte označili nález bastiónu citadely na mieste výstavby košického Auparku na Námestí osloboditeľov v Košiciach odborníci rozšírenej mimoriadnej sekcie archeológie Pamiatkového úradu SR, ktorá na mieste rozhodovala, ako s nálezom treba naložiť. Dnes o tom informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice v odbornom komuniké k pondelňajšiemu zasadaniu a zhodnoteniu nálezu.

Pamiatkari trvajú na zachovaní citadely

Ako sa v komuniké uvádza, sekcia archeológie odporučila riešiť ochranu citadely ako celku, to znamená na celej jej ploche, a to podľa ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu. Vzhľadom na výnimočný charakter stavby odporúča zachovať jej hmotnú podstatu a umiestnenie. V hmote majú byť zachované predovšetkým charakteristické a výpovedné časti citadely, a také, ktoré obsahujú architektonické tvaroslovné prvky, a to v najväčšom možnom rozsahu, pričom sekcia pripúšťa v tomto prípade dočasný transfer na nevyhnutnú dobu počas stavebných prác. Odborníci odporúčajú po dôkladnom vyhodnotení výskumu kombinovať spôsoby prezentácie v novostavbe tak, aby bol nález zrozumiteľný verejnosti.

Účastníci sa na mieste oboznámili s rozsiahlym nálezom časti bastiónu citadely. Výskum zachytil líca a časť boku bastiónu, ktorý bol kedysi nazvaný Leopold. Odkryté severozápadné líce bastiónu má dĺžku približne 90 metrov. Hrot bastiónu je porušený, v jeho interiéri sa nachádzajú zvyšky zástavby.

Zhodli sa na tom, že nález je jedinečný v celoštátnom kontexte. Na Slovensku nie je známa iná fortifikačná (obranná) stavba takéhoto charakteru - samostatne stojaca päťuholníková citadela, stojaca ako solitér, v susedstve opevneného mesta.

Investor: Stotožňujeme sa s odporúčaním

„Sme radi, že sa nám pri stavebných prácach podarilo odkryť časť histórie mesta. Od prvého dňa po náleze poskytujeme spolu s mestom Košice podporu celému archeologickému tímu i Pamiatkovému úradu a stotožňujeme sa s jeho odporúčaním zachovať tento historický artefakt pre budúce generácie. Sme presvedčení, že tento historický prvok ešte viac zvýši atraktivitu centra Aupark pre verejnosť a stane sa miestom častých návštev. Výstavba centra prebieha podľa pôvodného harmonogramu, avšak s ohľadom na zachovanie historického nálezu v zmysle inštrukcií štátneho dohľadu,“ uviedol Roman Karabelli, zástupca investora - spoločnosti HB Reavis. Doložil, že výstavba sa časovo zosúladila s archeologickým prieskumom a bez negatívneho dopadu na včasné dokončenie projektu.

História košickej citadely

Košická citadela bola funkčne obdobná stavba ako jej analógie v Nizozemsku a Taliansku. Podľa doteraz známych podkladov košická citadela bola postavená v rokoch 1671 – 1676. Bola to samostatná pevnosť hviezdicového pôdorysu, charakteristického pre tento typ renesančných opevnení. Spolu s vonkajšími obrannými zariadeniami – priekopou a glacis - zaberala plochu približne 25 hektárov. Bola dôležitou súčasťou protitureckého systému opevnení, ale tiež mala udržať kontrolu nad mestom zo strany cisárskeho dvora, na ktorého príkaz bola postavená. V roku 1682 Tököly ľsťou obsadil citadelu a po krátkom boji sa mesto vzdalo. Aj preto už pred rokom 1685 mešťania znefunkčnili citadelu tým, že ju rozobrali v častiach, obrátených k mestu. V roku 1713 bola na príkaz cisára Karola III. citadela zbúraná.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...