Najväčšia vládna zákazka sa prehodnotí

Prudký obrat nastal v prípade doteraz najväčšej pridelenej zákazky za súčasnej vlády, ktorou je modernizácia 12-kilometrov trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou.

Najlacnejšia ponuka od Skansky, ktorú štátne Železnice SR neakceptovali a medzičasom podpísali zmluvu s druhým v poradí – TSS Grade, sa podľa najnovšieho rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie vráti späť do hry. Trať tak začala obnovovať jedna firma, ale úrad železniciam nariaďuje znovu vyhodnotiť ponuky vo verejnej súťaži. Rozhodnutie úradu zo 4.¤apríla 2013 má denník Pravda k dispozícii.

Takmer tri roky prebiehajúci tender sa skončil v októbri 2012 podpisom zmluvy medzi Železnicami SR a Združením pod Brezinou, ktorého členmi sú trnavská TSS Grade, Bögl a Krýsl so sídlom v Prahe a chorvátska firma Konstruktor-Inženjering zo Splitu. Za rekonštrukciu trate mali dostať celkovo 245 miliónov eur. Ponuka Skansky bola o 44 miliónov eur lacnejšia.

TSS Grade najskôr napadla na Úrade pre verejné obstarávanie rozhodnutie o víťazovi, pretože podľa nich uviedla Skanska nedostatočné referencie na hlavného stavbyvedúceho diela. Úrad tak prikázal súťaž zrušiť, čo však súd zamietol a navrhol opäť preveriť všetky cenové ponuky. Dôvodom druhého vylúčenia zo súťaže bol podľa Skansky nesúlad dĺžky praxe jej stavbyvedúcich a certifikátu odbornej spôsobilosti od Slovenskej komory stavebných inžinierov, no podobne boli na tom aj ostatné súťažiace firmy. Skanska preto svoje druhé vylúčenie namietala, požiadala o predbežné opatrenie.

Kto má maslo na hlave?

Železnice SR však stihli podpísať zmluvu s TSS Grade, pretože táto námietka nemala odkladný účinok. "V záujme dodržania princípu rovnakého zaobchádzania mal kontrolovaný totožným spôsobom skúmať pravdivosť údajov uvedených v ponukách ostatných uchádzačov a posudzovať ich podľa ním uplatneného výkladu o posudzovaní dĺžky praxe. Komisia úradu má za to, že takýto postup je v príkrom rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,“ píše sa v rozhodnutí úradu. Ak by však tendrový úrad vydal predbežné opatrenie v okamihu, keď dostal námietky od Skansky, k podpisu zmluvy by došlo až po jej preverení.

„Nemali sme žiadnu zákonnú prekážku na uzatvorenie zmluvy. Rozhodnutie úradu analyzujeme a na základe výsledkov analýzy rozhodneme o ďalších krokoch,“ vraví Martina Pavliková, hovorkyňa Železníc SR. "Sme radi, že úrad sa stotožnil s väčšinou našich argumentov. Veríme, že pri novom vyhodnotení ponúk sa dodržia všetky princípy obstarávania,“ povedal Tomáš Kamenec, právny zástupca Skansky. Združenie stavbárov na čele s TSS Grade však od konca vlaňajška pracuje na výstavbe modernej trate a zostáva otázne, koľko by štát stálo prípadné rozviazanie zmluvy. TSS Grade ešte o rozhodnutí úradu nevie. "Vzhľadom na to, že nemáme informácie týkajúce sa tohto rozhodnutia, momentálne sa nebudeme vyjadrovať. Riadne sme uzavreli s investorom zmluvu o diele,“ priznáva Michaela Kroková, hovorkyňa TSS Grade.

Stavbu možno únia nezaplatí

Železničný tender sa bude teda prehodnocovať nanovo. Výstavbu trate, po ktorej sa budú môcť vlaky preháňať rýchlosťou 160 km/h, zaplatí sčasti Brusel. Ten nám však na stavbu z európskych fondov prispeje len vtedy, ak ju stihneme postaviť do konca roka 2015. Práce však majú trvať tri a pol roka.

"Úprimne povedané, modernizácia železničnej trate v Trenčíne je jeden z veľmi horúcich kandidátov na projekty, ktoré nebude možné zrealizovať v tomto programovom období,“ priznal pred časom minister dopravy Ján Počiatek. Ešte horší scenár nastane, ak by únia pre nedokončenú trať od Zlatoviec po Trenčiansku Teplú požadovala od štátu vrátenie eurofondov, ktoré boli vyplatené na už postavené trate.

Celkovo sa totiž na vyššiu rýchlosť postupne pripravuje šesť úsekov od Nového Mesta nad Váhom po Púchov. Podľa európskych podmienok musí byť celá šesťdesiatkilo­metrová stavba skolaudovaná. V opačnom prípade by sa výstavba zatiahla zo štátnej kasy. Včera napríklad Počiatek potvrdil, že Brusel nám zaplatí 195 miliónov eur na trať Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, ktorá sa dostavia v máji.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...