Náklady vyvlastňovania

Počas neutíchajúcej diskusie o opodstatnenosti vládnych zásahov súvisiacich s investíciou Kia Motors nie je na škodu zamyslieť sa nad negatívnymi ekonomickými dosahmi vyvlastňovania vo "verejnom záujme". O nich sa totiž príliš nehovorí.

12. 05. 2004

Zdroj: Martin Thomay - Inštitút pre slobodnú spoločnosť, Domino fórum

Rubrika: Konzervatívny pohľad

Počas neutíchajúcej diskusie o opodstatnenosti vládnych zásahov súvisiacich s investíciou Kia Motors nie je na škodu zamyslieť sa nad negatívnymi ekonomickými dosahmi vyvlastňovania vo "verejnom záujme". O nich sa totiž príliš nehovorí.

Profesor ekonómie Floridskej štátnej univerzity Bruce L. Benson vo svojom článku Mytológia vyvlastňovania vo verejnom záujme identifikuje päť druhov nákladov, spojených s vyvlastňovaním:

  • násilné transfery vedú k neefektívnosti, keďže presun zdrojov a vyplatené kompenzácie nezodpovedajú preferenciám subjektov a trhu, ale odrážajú postoje byrokratov a záujmových skupín;
  • lobing, právne úkony a ostatné formy ovplyvňovania politického procesu sú vysoko nákladné aktivity, ktoré znemožňujú alternatívne (efektívnejšie) využitie veľkého objemu vzácnych zdrojov;
  • obete vyvlastňovania sa snažia vyvlastneniu predchádzať (napríklad lobingom), alebo ho odvrátiť, napríklad súdnou cestou alebo podplácaním úradníkov;
  • súdy a byrokracia sú povinné implementovať a vymáhať príslušné pravidlá, čo nie je zadarmo;
  • no najmä vlastnícke práva k nehnuteľnostiam sú vplyvom vyvlastňovania vnímané ako menej bezpečné, čo vedie ku krátkozrakému správaniu súkromných vlastníkov v rámci celého právneho systému.

Súkromní vlastníci sú pri existencii rizika vyvlastnenia viac motivovaní k nadmernému krátkodobému užívaniu svojho majetku a majú nižšiu motiváciu doňho dlhodobo investovať a zveľaďovať ho. Dochádza tak k spotrebe alebo k nižšej akumulácii kapitálu, a tým k relatívnemu znižovaniu životnej úrovne obyvateľov. Čím sa vyvlastňovanie stáva častejším a čím je arbitrárnejšie, tým sú všetky uvádzané druhy nákladov vyššie. O "spoločenskej efektívnosti" vyvlastňovania teda nemôže byť ani reči.

Problémom sú tiež samotné kompenzácie. Profesor Chicagskej univerzity Richard A. Epstein si vo svojej knihe Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain kladie zaujímavú otázku: Ak kompenzácia vyplatená subjektu, ktorý v rámci vyvlastňovania prišiel o svoj majetok, skutočne odráža trhovú cenu nehnuteľnosti (o čom sa nás politici pokúšajú presvedčiť aj v žilinskom prípade), potom je zarážajúce, prečo sa vlastne nepristúpi k samotnej trhovej výmene? Epstein na tomto príklade poukazuje, že reči o "trhovej" cene slúžia len ako politicky príťažlivý nástroj zastrašenia a verejného zneváženia pôvodných súkromných vlastníkov.

V praxi nie je dodržiavanie vlastníckych práv nikdy absolútne. Relatívne garantované a jasne vymedzené vlastnícke práva však vytvárajú vhodné prostredie na tvorbu bohatstva v krajine. Existencia praktík vyvlastňovania vo "verejnom záujme" naopak podkopáva bezpečnosť súkromného vlastníctva a vedie k podobným problémom, ktoré sú typické pre verejné vlastníctvo. Aj keď primárny argument proti vyvlastňovaniu je etickej povahy (v slobodnej spoločnosti vyvlastňovanie v kohokoľvek "záujme" nemá čo hľadať), vidno, že ani často používané ekonomické argumenty neobstoja.

Rubriku pripravuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.