Napojenie K4 smerom na Kuzmányho ulicu asi zdrží majetkové vysporiadanie

12. 09. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Na novú komunikáciu K4, ktorá spája mesto so sídliskom Sekčov, si Prešovčania už takmer zvykli. V posledných dňoch si kladú otázku, kedy sa začne so stavbou prepojenia na Kuzmányho ulicu smerom na Bardejovský most. Aj v tomto prípade stavbu financuje štát prostredníctvom Investorského útvaru (IÚ) Slovenskej správy ciest (SSC) Košice. Keďže územné konanie o umiestnení stavby sa začalo ešte v máji, zaujímalo nás, ako napreduje.

Oslovili sme preto vedúceho stavebného úradu na Mestskom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "Stretnutie s investorom stavby ´III/ 06815 Prešov-Kuzmányho ulica, rekonštrukcia cesty´ a všetkými účastníkmi konania bolo v júni. Zhruba do dvoch týždňov sme oznámili prerušenie územného konania a vyzvali sme navrhovateľa, aby ho do dvoch mesiacov doplnil dokumentáciu o požadované údaje a stanoviská."

Na rokovaní v júli sa doriešili požiadavky Dopravoprojektu aj Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Prešov k technickému riešeniu a umiestneniu stavebných objektov. Vtedy sa zástupcovia spomínaných inštitúcií dohodli s investorom, že dokumentácia pre územné rozhodnutie nebude prepracovaná, ale nové riešenia budú zapracované do podmienok aj do dokumentácie pre stavebné povolenie.

Išlo najmä o požiadavku ÚHA o riešenie zastávok MHD. Túto požiadavku napokon vypustili s odôvodnením, že to nie je možné vzhľadom na vzdialenosť križovatiek na uliciach Východná a Masaryková.

V súvislosti s námietkami voči dĺžke aj výške protihlukových stien konštatovali, že parametre a ich rozsah posúdili hygienici. Mimochodom, ich konštrukcia je riešená ako celok v dĺžke 118 metrov ako stálozelená. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zvážia ešte ich rozsah najmä z architektonického a estetického hľadiska na ľavom i pravom úseku komunikácie s ohľadom na preložky inžinierskych sietí.

Výhrady voči trasovaniu cyklistického chodníka, ktorý by sa mal napájať z K4 akceptovali s tým, že bude riešený ako ľavostranný v celej dĺžke Masarykovej ulice po ulicu Východnú. To znamená, že bude umiestnený v trase chodníka pre chodcov.

"Je tu ešte jeden problém dvojitého vlastníctva. Presnejšie list vlastníctva k istej parcele a objektu je vystavený na firmu F., s. r. o. Košice a zároveň sa k tej parcele hlásia aj páni Ľ. a J. Š. Požiadali sme preto ich právneho zástupcu, zhodou okolností ide o toho istého právnika, aby nám objasnil situáciu a určil, kto je skutočným vlastníkom. Až po jeho stanovisku bude dokumentácia k územnému rozhodnutiu úplná a budeme ho môcť vydať," uviedol vedúci stavebného úradu.

Umiestnenie stavby je však ešte len začiatkom. Investor sa bude musieť vysporiadať s majiteľmi dotknutých pozemkov a nehnuteľností. Tí síce v zásade súhlasili s rekonštrukciou cesty vo verejnom záujme pri trasovaní cez ich pozemky, ale predložili podmienky a žiadajú majetkové vysporiadanie za trhové ceny. IÚ SSC im však môže ponúknuť len ceny v súlade so súdnoznaleckým odhadom a podľa platných cenových predpisov v čase vypracovania posudku. Inak povedané, opäť za vyhláškové ceny.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...