NDS zadala zákazku za 7 miliónov bez súťaže

27. 06. 2008

Bratislava - Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. pridelila v najmenej transparentnom rokovacom konaní bez zverejnenia predraženú zákazku na vypracovanie dokumentácií pre stavbu Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty R1 v Novej Bani. Získala ju projektovo-inžinierska a konzultačná spoločnosť VPÚ Deco Bratislava, a.s. za takmer 7,3 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty. V porovnaní s predpokladanou cenou za vykonanie týchto služieb vo výške 7 mil. Sk je konečná cena vyššia o 288,5 tis. Sk. Diaľničná spoločnosť zdôvodnila použitie rokovacieho konania bez zverejnenia tým, že v predchádzajúcej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka, resp. ani jedna z predložených ponúk nevyhovovala určeným podmienkam. Zákazka na R1 sa týka vypracovania dokumentácie na stavebné povolenie ako aj dokumentácie na ponuku a výkon autorského dozoru. Príslušná zmluva s vybratým dodávateľom bola uzatvorená 20. júna 2008.

NDS vznikla 1. februára 2005 na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti. Jej 100-percentným vlastníkom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Spoločnosť eviduje základné imanie vo výške 90,187 mld. Sk. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na základe vládou schváleného Plánu rozvoja diaľnic a ciest, ako aj ich správa, prevádzka, údržba a opravy.

Spoločnosť VPÚ Deco Bratislava, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od augusta 1995, do februára 1996 fungovala pod názvom VPÚ a.s. Firma disponuje základným imaním vo výške 1 mil. Sk. Vykonáva inžiniersku, projektovo-konzultačnú a projektovú činnosť v investičnej výstavbe. Zaoberá sa aj projektovaním elektrických zariadení, projektovaním, riešením a vyhodnocovaním úloh inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Takisto vykonáva laboratórne práce pre inžiniersko-geologický prieskum.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...