Nejde len o Pezinok

Byrokracia v otázke životného prostredia zlyháva.

Slová a pojmy „obec“, „občan“ a „demokracia“ navzájom súvisia. Preto vo svete obdivujeme doklady starého osídlenia - obce a mestá, vybudované ako diela „obecného urbanizmu“, spoločnej vôle generácií ich obyvateľov, občanov. Zároveň obranu takto vytvorených hodnôt považujeme za jedno zo základných demokratických občianskych práv.

Ako je to dnes u nás? Príklad: tlak na nezmyselnú výstavbu sídliska v susedstve staroslávneho Devína. Občania, miestni poslanci i starostka sú proti. Výstavba je v rozpore s požiadavkami ochrany prírody aj kultúrneho dedičstva. V publikácii Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, ktorú vypracovali vedci zo SAV, je dotknuté územie označené za nevhodné pre bytovú výstavbu. Navyše sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky Devínsky hrad i v tesnom susedstve Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Občianska i komunálna iniciatíva sú v úplnom súlade s duchom ústavy, zákonov i názormi odborníkov.

Na tom istom nábreží

Devín reprezentuje vývoj minimálne 10 storočí európskej histórie a predstavuje národný symbol kľúčového významu. Podobný prípad je, v zmysle najnovších archeologických výskumov, bratislavská Vydrica. O niečo ďalej leží Park kultúry a oddychu a osobitne treba spomenúť Pamätník Chatama Sófera, pamiatku svetového významu, navrhnutú na zápis do zoznamu UNESCO. Zhodou okolností sa všetky uvedené pamiatky nachádzajú v neveľkej vzdialenosti od seba na tom istom nábreží Dunaja - európskej vodnej cesty, kultúrneho fenoménu, bývalej hranice Rímskej ríše i biokoridoru medzinárodného významu a reprezentujú Bratislavu navonok. Nedostatok rozvahy a perspektívneho myslenia u tých, ktorí majú v rukách moc, ohrozuje všetky uvedené kultúrne, prírodné a krajinárske hodnoty, ochudobňuje nás a robí nám hanbu pred svetom.

Betónové múry

To, čo chýba „tým hore“, našťastie nechýba občanom a vnútorne ich zjednocuje. Petíciu za záchranu PKO podpisujú ľudia bez rozdielu národnosti, vzdelania, profesie, veku a politických názorov. Občianske iniciatívy však narážajú na betónové múry byrokracie a podnikateľských loby. Prichádza „hodina pravdy“ - otázka fungovania demokracie. Na základe početných skúseností možno usudzovať, že zbyrokratizované oficiálne štruktúry v agende životného prostredia a kultúrneho dedičstva degenerujú a zlyhávajú.

Začnú konať tí, ktorí majú v rukách moc a zároveň tak radi hovoria národe a jeho kultúre? Alebo bude treba, aby sa občan vydal kráčať po cestách Mahátmu Gándhího a Martina Luthera Kinga?

Autor je architekt-urbanista.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.