Nejde len o Pezinok

Byrokracia v otázke životného prostredia zlyháva.

Slová a pojmy „obec“, „občan“ a „demokracia“ navzájom súvisia. Preto vo svete obdivujeme doklady starého osídlenia - obce a mestá, vybudované ako diela „obecného urbanizmu“, spoločnej vôle generácií ich obyvateľov, občanov. Zároveň obranu takto vytvorených hodnôt považujeme za jedno zo základných demokratických občianskych práv.

Ako je to dnes u nás? Príklad: tlak na nezmyselnú výstavbu sídliska v susedstve staroslávneho Devína. Občania, miestni poslanci i starostka sú proti. Výstavba je v rozpore s požiadavkami ochrany prírody aj kultúrneho dedičstva. V publikácii Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, ktorú vypracovali vedci zo SAV, je dotknuté územie označené za nevhodné pre bytovú výstavbu. Navyše sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky Devínsky hrad i v tesnom susedstve Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Občianska i komunálna iniciatíva sú v úplnom súlade s duchom ústavy, zákonov i názormi odborníkov.

Na tom istom nábreží

Devín reprezentuje vývoj minimálne 10 storočí európskej histórie a predstavuje národný symbol kľúčového významu. Podobný prípad je, v zmysle najnovších archeologických výskumov, bratislavská Vydrica. O niečo ďalej leží Park kultúry a oddychu a osobitne treba spomenúť Pamätník Chatama Sófera, pamiatku svetového významu, navrhnutú na zápis do zoznamu UNESCO. Zhodou okolností sa všetky uvedené pamiatky nachádzajú v neveľkej vzdialenosti od seba na tom istom nábreží Dunaja - európskej vodnej cesty, kultúrneho fenoménu, bývalej hranice Rímskej ríše i biokoridoru medzinárodného významu a reprezentujú Bratislavu navonok. Nedostatok rozvahy a perspektívneho myslenia u tých, ktorí majú v rukách moc, ohrozuje všetky uvedené kultúrne, prírodné a krajinárske hodnoty, ochudobňuje nás a robí nám hanbu pred svetom.

Betónové múry

To, čo chýba „tým hore“, našťastie nechýba občanom a vnútorne ich zjednocuje. Petíciu za záchranu PKO podpisujú ľudia bez rozdielu národnosti, vzdelania, profesie, veku a politických názorov. Občianske iniciatívy však narážajú na betónové múry byrokracie a podnikateľských loby. Prichádza „hodina pravdy“ - otázka fungovania demokracie. Na základe početných skúseností možno usudzovať, že zbyrokratizované oficiálne štruktúry v agende životného prostredia a kultúrneho dedičstva degenerujú a zlyhávajú.

Začnú konať tí, ktorí majú v rukách moc a zároveň tak radi hovoria národe a jeho kultúre? Alebo bude treba, aby sa občan vydal kráčať po cestách Mahátmu Gándhího a Martina Luthera Kinga?

Autor je architekt-urbanista.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...