Nepoštvať si ulicu

Umiernený Česmad i akčná Únia autodopravcov majú výhrady voči spoplatneniu ciest I. triedy, ale nie jednotný názor na riešenie. Zatiaľ čo Únia je skôr za zrušenie mýta na niektorých úsekoch, Česmad by sa uspokojil so znížením sadzieb. Kompromisy sú, prirodzene, možné, akurát ochota ministerstva dopravy ako normotvorcu a Národnej diaľničnej spoločnosti ako prijímateľa mýtneho je otázna.

V zásade platí, že bez spoplatnenia ciest 1. triedy vzhľadom na nedostatočnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest je elektronické mýto zbytočný „prepych" za 850 miliónov eur. Mýto na „bežných" cestách jednak zabezpečuje príjmy a zároveň bráni nákladiakom, aby sa mu vyhýbali. Sadzby mýta sú už dnes nastavené tak, že mýto na cesty 1. triedy je nižšie ako na diaľnice. Zvýhodnené sú zároveň autá s nižšími emisiami a najmä autobusy. Zvýhodnenie autobusov sa riešilo na poslednú chvíľu, lebo cena cestovného je aj politická kategória.

A práve na tomto príklade dobre vidieť „logiku" moci. Tam, kde je z pohľadu verejnosti jednoduché priradiť zodpovednosť za zdraženie lístkov vláde, vláda radšej ustúpi. Prehltne sa, že výnos z mýta bude nižší. Politická priorita nepoštvať si proti sebe „ulicu" víťazí. Aj preto si vzbúrení dopravcovia vydobyli ústupky: dokázali mýtny problém predostrieť ako celospoločenský problém rastu cien.

Ak budú dopravcovia správne „posúvať" figúry na šachovnici, môžu si vydobyť ďalšie ústupky aj v mýte na cestách I. triedy. Na druhej strane však treba pamätať, že z tohto zápasu nemusí vyjsť víťaz. Ak mýto nezaplatia dopravcovia a verejnosť v cenách tovarov, zaplatíme ho ako daňoví poplatníci a cestujúci na otrasných cestách. Aj ďalšia fáza „vzbury kamiónov" bude určite napínavá.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...