Nepoštvať si ulicu

Umiernený Česmad i akčná Únia autodopravcov majú výhrady voči spoplatneniu ciest I. triedy, ale nie jednotný názor na riešenie. Zatiaľ čo Únia je skôr za zrušenie mýta na niektorých úsekoch, Česmad by sa uspokojil so znížením sadzieb. Kompromisy sú, prirodzene, možné, akurát ochota ministerstva dopravy ako normotvorcu a Národnej diaľničnej spoločnosti ako prijímateľa mýtneho je otázna.

V zásade platí, že bez spoplatnenia ciest 1. triedy vzhľadom na nedostatočnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest je elektronické mýto zbytočný „prepych" za 850 miliónov eur. Mýto na „bežných" cestách jednak zabezpečuje príjmy a zároveň bráni nákladiakom, aby sa mu vyhýbali. Sadzby mýta sú už dnes nastavené tak, že mýto na cesty 1. triedy je nižšie ako na diaľnice. Zvýhodnené sú zároveň autá s nižšími emisiami a najmä autobusy. Zvýhodnenie autobusov sa riešilo na poslednú chvíľu, lebo cena cestovného je aj politická kategória.

A práve na tomto príklade dobre vidieť „logiku" moci. Tam, kde je z pohľadu verejnosti jednoduché priradiť zodpovednosť za zdraženie lístkov vláde, vláda radšej ustúpi. Prehltne sa, že výnos z mýta bude nižší. Politická priorita nepoštvať si proti sebe „ulicu" víťazí. Aj preto si vzbúrení dopravcovia vydobyli ústupky: dokázali mýtny problém predostrieť ako celospoločenský problém rastu cien.

Ak budú dopravcovia správne „posúvať" figúry na šachovnici, môžu si vydobyť ďalšie ústupky aj v mýte na cestách I. triedy. Na druhej strane však treba pamätať, že z tohto zápasu nemusí vyjsť víťaz. Ak mýto nezaplatia dopravcovia a verejnosť v cenách tovarov, zaplatíme ho ako daňoví poplatníci a cestujúci na otrasných cestách. Aj ďalšia fáza „vzbury kamiónov" bude určite napínavá.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.