Neriešili sa Benešove dekréty, ale prístupová cesta

Poslanci prijali doporučenie mestskej rady dať na okresný úrad na odbor životného prostredia návrh na vyvlastnenie pozemkov.

21. 03. 2002

Zdroj: Marianna Meššová, Korzár

Bardejov - Nakladanie s majetkom bolo tiež jedným z bodov rokovania ostatného zasadnutia bardejovských poslancov. Zúčastnili sa ho aj občania mesta. Konkrétne podnikateľka Helena Belejčáková, voči ktorej navrhlo mesto uplatniť vyvlastnenie časti jej súkromného pozemku. Konkrétne ide o 226 metrov štvorcových pre zriadenie prístupovej cesty k rodinnému dvojdomu A. Marcina a pani Kypeťovej na Puškinovej ulici. H. Belejčáková požiadala poslancov, aby mohla k predmetnej záležitosti vystúpiť. Hovoril však jej advokát. Dôvodil, že vyvlastnenie pre prístupovú cestu k súkromnému domu nemôže byť robené vo verejnom záujme, ako to deklarovalo dopredu pripravené uznesenie bardejovských poslancov. Tiež uviedol, že si preverovali záležitosti okolo stavby spomínaného dvojdomu pána Marcina a pani Kypeťovej a podľa ich zistenia ide o čiernu stavbu.

Následne požiadal o možnosť povedať názor aj Albert Marcin. Nesúhlasil s tvrdením, že dom v ktorom býva dvadsať päť rokov je čiernou stavbou. "Je to ako s Benešovými dekrétmi, chceme ich teraz posudzovať," rozhorčoval sa. Tiež poznamenal, že podľa jeho názoru za všetkým treba hľadať ženu. "Teda pani Belejčákovú. Kým nemala majetok prepísaný na podnikanie a nemohla šibrinkovať autami chcela veci ľudsky veci riešiť, potom sa jej postoj zmenil." Tiež uviedol, že je neskutočné, že sa nemôže dostať do domu, v ktorom býva. Následne hovoril o tom, ako za 37 rokov pôsobenia v bardejovskom gymnáziu, z čoho 21 rokov bol riaditeľom, vychoval tisíce maturantov. "Či to nebolo vo verejnom záujme?" pýtal sa A. Marcin.

Poslanec zastupiteľstva Ján Novotný (SDĽ) k predmetnej veci poznamenal, že ak niekto v minulosti urobil chybu treba ju napraviť. Iní poslanci mali zase názor, že nesúhlasili, aby zastupiteľstvo vyvlastňovalo pozemky, alebo riešilo susedské spory. "Toto nech riešia súdy," odznelo.

Po týchto slovách požiadala Helena Belejčáková opäť o možnosť vystúpiť. Uviedla, že pôvodne bola ochotná sa s pánom Marcinom dohodnúť. "Prišiel ku mne a na hárku papiera mal napísané požiadavky od a po z. Keď sme prišli k bodu z... pán Marcin povedal, že chce aby som hore v oplotení spravila bráničku, aby jeho dcéra, ktorá pracuje v bardejovskej nemocnici mohla chodiť domov skratkou. Pri tejto požiadavke vymlela voda moju trpezlivosť." Zároveň poznamenala, že jej synovia chodia za prácou 30 40 kilometrov a nikto sa ich nepýta, ako si to zariadia.

Následne poslanci hlasovali. Neschválili však poslanecký návrh, aby sa záležitosť riešila v občiansko súdnom konaní. Naopak prijali doporučenie mestskej rady dať na okresný úrad na odbor životného prostredia návrh na vyvlastnenie pozemkov.

Podrobne monitorujeme:

Vyvlastnenie potichu

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.