Nezávislý? Od čoho?

Ako sa dobré veci dajú presadzovať zlými prostriedkami, ukázala Dzurindova vláda pri výstavbe Kie: stavalo sa bez stavebného povolenia a na cudzom. Ficova vláda je prefíkanejšia. Schválila si zákon, ktorý umožňuje vydávať stavebné povolenia na vybrané úseky diaľnic bez toho, aby štátna diaľničná spoločnosť preukázala vlastníctvo k pozemkom.

Hoci opozícia zákon napadla a požiadala Ústavný súd, aby­­ do rozhodnutia o veci samej pozastavil účinnosť sporných paragrafov, nestalo sa. Súd totiž ešte nerozhodol, či sa jej podnetom bude vôbec zaoberať. Príčinu sme sa od hovorcu súdu dozvedeli včera: „Ešte stále sa zabezpečujú podklady na rozhodnutie vo veci v súvislosti s predbežným prerokovaním.“ Sudca spravodajca teda od 16. januára 2008 skúma, či uplatňovanie napadnutých paragrafov zákona o urých­lení výstavby diaľnic môže ohroziť základné práva a slobody, môže spôsobiť značnú hospodársku škodu alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Ak štát môže stavať na súkromných pozemkoch cesty, čo iné to môže byť ako ohrozenie základných práv a slobôd? Ak preto ľudia môžu prísť o domy, čo iné hrozí, ak nie značná hospodárska škoda či iný vážny nenapraviteľný následok? Keď k tomu pridáme, že ide o majetok a práva tisícok ľudí, čím urgentnejším sa zaoberá sudca-spravodajca, že ani za sedem mesiacov nemá pokope podklady? Ústavný súd v stanovisku pripomenul, že je „nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti a nemá pri ko­­na­niach podľa článku 125 Ústavy SR stanovenú lehotu“. No zákon o Ústavnom súde hovorí, že: „pri prerokúvaní návrhov sa Ústavný súd nemusí riadiť poradím, v akom mu došli, ak vec, ktorej sa niektorý návrh týka, považuje za naliehavú“. A že: o návrhu na pozastavenie účinnosti sporných paragrafov rozhodne „bez zbytočného odkladu“. Ak súd danú vec nevníma ako naliehavú, prestáva byť och­ran­com ústavnosti. Stáva sa ochrancom vlády.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...