Neznámych vlastníkov vyvlastnili

Štát vyvlastnil aj dedičov, ktorí pozemky pod KIA v Tepličke nad Váhom chceli predať. Peniaze, ktoré mal štát doplatiť za pozemky pod infraštruktúru závodu KIA, nie sú.

Teplička nad Váhom - Peniaze, ktoré mali dostať bývalí vlastníci pozemkov, na ktorých dnes stojí závod Kia, prístupová cesta a ďalšia infraštruktúra v Tepličke nad Váhom, chýbajú.

Na základe uznesenia vlády má byť všetkým predávajúcim, ktorí predali pozemky pod externú infraštruktúru závodov za cenu podľa znaleckých posudkov nižšiu ako 350 korún za štvorcový meter, doplatený rozdiel.

Peniaze mali dostať aj tak­zvaní neznámi vlastníci, teda tí, ktorí ešte nemali vyrovnané dedičské konanie po predkoch. Pôvodne totiž dostali len asi 140 korún.

Na tento účel štát vyčlenil 2,9 milióna korún. Slovenský pozemkový fond, ktorý nezná­mych vlastníkov zastupuje, však ešte stále nedostal 2,2 mi­lióna. Peniaze sú momentálne niekde medzi spoločnosťou Žilina Invest a pozemkovým fondom.

Vyvlastnené počas dedičských konaní

Pozemky neznámych vlastníkov však boli vyvlastnené v priebehu dedičských konaní. Podľa Justíny Kozánkovej, ktorá zastupuje vlastníkov v styku s úradmi, stavebný úrad mesta Žilina v roku 2005 takto vyvlastnil aj tých, čo mali uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve, čiže súhlasili s tým, že po prededení svoje pozemky predajú. Neznámi vlastníci takto prišli spolu o 2,2 milióna korún. Na doplatky totiž nemajú nárok.

„Ľudia sa chodia na SPF pýtať, kedy dostanú doplatky. Tam im povedali, že na ne nemajú nárok, lebo ich vyvlastnili,“ povedala Kozánková.

Týka sa to 25 osôb z Tepličky nad Váhom a piatich z Nededze.

„Vyvlastnili ich a vyvlastnenie úmyselne urýchlili. Asi si mysleli, že dedičia sa neozvú a peniaze sa potichu stratia,“ domnieva sa Pavol Neslušan, jeden z dotknutých dedičov.

František Sojka, vedúci oddelenia prevodu správy a nehnuteľnosti SPF, tvrdí, že nezná­mych vlastníkov vyvlastniť nemohli.

„Došlo k určitej nezrovnalosti,“ povedal Mikuláš Kačaljak, jeden z konateľov spoločnosti Žilina Invest. „Boli vyvlastnení aj ľudia, ktorí nemohli prejaviť vôľu, či chcú, alebo nechcú predať.“

Peniaze sa niekde stratili

Ministerstvo hospodárstva začiatkom apríla tohto roku vlastníkom potvrdilo, že peniaze na doplatky za predaj pozemkov pod infraštruktúru závodu previedlo na účet mesta Žilina.

Hovorca mesta Žilina Martin Barčík informoval, že peniaze mesto previedlo na účet spoločnosti Žilina Invest, ktorú založilo mesto a okolité obce za účelom doplatenia známych vlastníkov.

Na účet Slovenského pozemkového fondu mali putovať peniaze na doplatky pre nezná­mych vlastníkov.

„Peniaze neznámych vlastníkov išli na účet SPF. My sme ich vyplatili fondu a on ich má,“ povedal Mikuláš Kačaljak zo spoločnosti Žilina Invest.

Veľkú časť týchto peňazí Slovenský pozemkový fond stále nemá. Fond mal dostať 2,9 mi­lióna, zatiaľ stále nedostal 2,2 milióna. Nedoplatok do celkovej kúpnej ceny predstavuje ďal­ších 21 miliónov. „Investor neuhradil neznámym vlastníkom v zastúpení SPF pod infraštruktúru 23,4 milióna korún,“ povedal František Sojka, vedúci oddelenia prevodu správy a nehnuteľnosti SPF.

Kačaljak priznal, že fondu previedli len peniaze vo výške znaleckých posudkov. „Máme niektoré veci nedoplatené, a to sú záležitosti, ktoré stále nie sú poprevádzané,“ povedal. Podľa jeho slov vraj ide aj o pozemky, ktoré od vlastníkov vykupoval priamo Slovenský pozemkový fond, ale ešte stále ich nepreviedol na Žilina Invest.

„Je pravda, že máme schodok. V najbližšom čase však pôjde materiál do vlády a budeme žiadať ministerstvo hospodárstva, aby nám peniaze doplatili,“ dodal Kačaljak.

Investor neuhradil neznámym vlastníkom 23,4 milióna korún.

František Sojka, Slovenský pozemkový fond

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.