NKÚ: Odhalené nedostatky za 2 500 000 000 Sk, to je bilancia SSC za roky 2000 a 2001

30. 12. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonali v októbri 2002 kontrolu na ústredí Slovenskej správy ciest (SSC). Z mnohých jej organizačných jednotiek skontrolovali aj štyri organizačné jednotky správy a údržby v Prešove, Poprade, Trenčíne a Košiciach. Kontrola sa zamerala na obdobie rokov 2000 a 2001. Kontrola preverovala stav a správnosť plnenia príjmov, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu a Štátneho fondu cestného hospodárstva.

Po spočítaní vyčíslených nedostatkov zo zverejneného protokolu vyplýva, že SSC v rozpore so zákonmi nakladala s majetkom v celkovej hodnote 2 563 144 433 Sk.

K dispozícii je aj kópia uvedeného protokolu.

V uvedených rokoch na čele Slovenskej správy ciest stáli Jozef Macejko a Dušan Matonok.

Jozef Macejko sa stal v roku 1999 ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácii po korupčnej afére svojho predchodcu Gabriela Palacku. V roku 2000 zistil Najvyšší kontrolný úrad, že Jozef Macejko, ešte ako riaditeľ SSC, uprednostňoval veriteľov. SSC totiž neuhrádzala pohľadávky voči veriteľom podľa dátumov splatnosti, ale podľa neprehľadného kľúča. To umožňovalo niektorým spriazneným spoločnostiam profitovať z dlhov SSC voči stavebným firmám. Dialo sa to tak, že spriaznené firmy odkupovali od veriteľov ich pohľadávky voči SSC za nižšie ceny, pričom spravidla do niekoľkých dní po odkúpení pohľadávky uhradila SSC odkúpenú pohľadávku v plnej výške novému vlastníkovi pohľadávky. Keďže v tom období ešte boli protokoly NKÚ tajné, vtedajší minister Macejko sa zodpovednosti zbavoval tvrdením, že nijaké platby, ktoré uprednostňovali veriteľov, nepodpísal - čo mu nikto z verejnosti vtedy nemohol práve kvôli utajenosti protokolov vyvrátiť. Nebezpečie nehrozilo ani od zriaďovateľa SSC, čiže od ministerstva dopravy, ktorému boli výsledky známe, pretože na kreslo ministra si zasadol práve Jozef Macejko. Zodpovednosť nevyvodil ani premiér.

Premiér Mikuláš Dzurinda odvolal Jozefa Macejka z postu ministra dopravy až v júni 2002, keď Jozef Macejko zasiahol do tendra na dodávku vozňových súprav pre slovenské železnice. Tender v železniciach organizoval premiérov brat.

Nasledujúcim riaditeľom po Jozefovi Macejkovi sa stal Dušan Matonok. Ten však prišiel o kreslo z iniciatívy súčasného ministra dopravy Pavla Prokopoviča v októbri 2002. Dôvody svojho rozhodnutia minister nekonkretizoval.

Dodnes nie je známe, či boli za nedostatky v hospodárení v hodnote vyše 2,5 miliardy vyvodené voči zodpovedným nejaké dôsledky.

Pikantné a zároveň smutné je, že zástupcovia SSC radi zdôrazňujú pri vyvlastňovaní nehnuteľností občanov, že nemôžu poskytovať primerané náhrady za vyvlastnené nehnuteľnosti, okrem iných dôvodov aj preto, že vraj musia starostlivo a hospodárne nakladať z prostriedkami štátneho rozpočtu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...