NKÚ: Odhalené nedostatky za 2 500 000 000 Sk, to je bilancia SSC za roky 2000 a 2001

30. 12. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonali v októbri 2002 kontrolu na ústredí Slovenskej správy ciest (SSC). Z mnohých jej organizačných jednotiek skontrolovali aj štyri organizačné jednotky správy a údržby v Prešove, Poprade, Trenčíne a Košiciach. Kontrola sa zamerala na obdobie rokov 2000 a 2001. Kontrola preverovala stav a správnosť plnenia príjmov, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu a Štátneho fondu cestného hospodárstva.

Po spočítaní vyčíslených nedostatkov zo zverejneného protokolu vyplýva, že SSC v rozpore so zákonmi nakladala s majetkom v celkovej hodnote 2 563 144 433 Sk.

K dispozícii je aj kópia uvedeného protokolu.

V uvedených rokoch na čele Slovenskej správy ciest stáli Jozef Macejko a Dušan Matonok.

Jozef Macejko sa stal v roku 1999 ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácii po korupčnej afére svojho predchodcu Gabriela Palacku. V roku 2000 zistil Najvyšší kontrolný úrad, že Jozef Macejko, ešte ako riaditeľ SSC, uprednostňoval veriteľov. SSC totiž neuhrádzala pohľadávky voči veriteľom podľa dátumov splatnosti, ale podľa neprehľadného kľúča. To umožňovalo niektorým spriazneným spoločnostiam profitovať z dlhov SSC voči stavebným firmám. Dialo sa to tak, že spriaznené firmy odkupovali od veriteľov ich pohľadávky voči SSC za nižšie ceny, pričom spravidla do niekoľkých dní po odkúpení pohľadávky uhradila SSC odkúpenú pohľadávku v plnej výške novému vlastníkovi pohľadávky. Keďže v tom období ešte boli protokoly NKÚ tajné, vtedajší minister Macejko sa zodpovednosti zbavoval tvrdením, že nijaké platby, ktoré uprednostňovali veriteľov, nepodpísal - čo mu nikto z verejnosti vtedy nemohol práve kvôli utajenosti protokolov vyvrátiť. Nebezpečie nehrozilo ani od zriaďovateľa SSC, čiže od ministerstva dopravy, ktorému boli výsledky známe, pretože na kreslo ministra si zasadol práve Jozef Macejko. Zodpovednosť nevyvodil ani premiér.

Premiér Mikuláš Dzurinda odvolal Jozefa Macejka z postu ministra dopravy až v júni 2002, keď Jozef Macejko zasiahol do tendra na dodávku vozňových súprav pre slovenské železnice. Tender v železniciach organizoval premiérov brat.

Nasledujúcim riaditeľom po Jozefovi Macejkovi sa stal Dušan Matonok. Ten však prišiel o kreslo z iniciatívy súčasného ministra dopravy Pavla Prokopoviča v októbri 2002. Dôvody svojho rozhodnutia minister nekonkretizoval.

Dodnes nie je známe, či boli za nedostatky v hospodárení v hodnote vyše 2,5 miliardy vyvodené voči zodpovedným nejaké dôsledky.

Pikantné a zároveň smutné je, že zástupcovia SSC radi zdôrazňujú pri vyvlastňovaní nehnuteľností občanov, že nemôžu poskytovať primerané náhrady za vyvlastnené nehnuteľnosti, okrem iných dôvodov aj preto, že vraj musia starostlivo a hospodárne nakladať z prostriedkami štátneho rozpočtu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...