Nové byty na sídlisku Sekčov aj pre asanantov spod Kalvárie

Prešov - Odbor životného prostredia na Okresnom úrade (OŽP OÚ) v Prešove vydal kolaudačné rozhodnutie, vrátane technickej infraštruktúry, pre bytový dom na Sibírskej ulici. Podľa informácie vedúceho spomínaného odboru Mariána Harčaríka o rozhodnutie požiadal investor stavby, firma HREC - HARVARD REAL ESTATE COMPANY, s. r. o., Bratislava.

Do užívania teda už koncom roka môžu odovzdať 24 samostatných bytových jednotiek s dvoj- a trojizbovými bytmi. Práve do tohto bytového domu C 61 sa majú presťahovať aj asananti z Ulice pod Kalváriou, ktorí sa museli vzdať piatich rodinných domov kvôli výstavbe Nábrežnej komunikácie.

Ako v tejto súvislosti na ostatnom kontrolnom dni povedal vedúci odboru výstavby na Mestskom úrade v Prešove Marián Karabinoš, ľudia si už môžu prevziať výmery a kľúče od bytov. Údajne prisľúbili, že do Vianoc sa presťahujú, aby stavbári mohli pokračovať v plánovaných prácach. So všetkými majiteľmi rodinných domov sa investor, Slovenská správa ciest - Investorský útvar (SSC IÚ) Košice a mesto Prešov dohodli na podmienkach s výnimkou jednej rodiny. Tá síce po rôznych peripetiách a kolotoči žiadostí o reálne vyrovnanie za nehnuteľnosť v súčasných cenách jednu zo zmlúv o budúcej zmluve podpísala, ale mesto ju neakceptovalo, lebo na nej nefiguroval aj podpis ich syna, hoci výlučnými vlastníkmi domu a pozemku sú len manželia.

Situácia sa vyhrotila natoľko, že začiatkom októbra sa začalo voči rodine vyvlastňovacie konanie podľa paragrafu 113 ods. 3 stavebného zákona. Na základe požiadavky SSC IÚ Košice, OŽP na OÚ o tom majiteľov listom informoval začiatkom mesiaca a zároveň manželom D. stanovil termín ústneho prerokovania návrhu na 24. október. Zaujímavé je, že podanie návrhu zo strany SSC je totožné s dátumom, kedy boli skolaudované byty na Sibírskej ulici.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...