Nové byty na sídlisku Sekčov aj pre asanantov spod Kalvárie

Prešov - Odbor životného prostredia na Okresnom úrade (OŽP OÚ) v Prešove vydal kolaudačné rozhodnutie, vrátane technickej infraštruktúry, pre bytový dom na Sibírskej ulici. Podľa informácie vedúceho spomínaného odboru Mariána Harčaríka o rozhodnutie požiadal investor stavby, firma HREC - HARVARD REAL ESTATE COMPANY, s. r. o., Bratislava.

Do užívania teda už koncom roka môžu odovzdať 24 samostatných bytových jednotiek s dvoj- a trojizbovými bytmi. Práve do tohto bytového domu C 61 sa majú presťahovať aj asananti z Ulice pod Kalváriou, ktorí sa museli vzdať piatich rodinných domov kvôli výstavbe Nábrežnej komunikácie.

Ako v tejto súvislosti na ostatnom kontrolnom dni povedal vedúci odboru výstavby na Mestskom úrade v Prešove Marián Karabinoš, ľudia si už môžu prevziať výmery a kľúče od bytov. Údajne prisľúbili, že do Vianoc sa presťahujú, aby stavbári mohli pokračovať v plánovaných prácach. So všetkými majiteľmi rodinných domov sa investor, Slovenská správa ciest - Investorský útvar (SSC IÚ) Košice a mesto Prešov dohodli na podmienkach s výnimkou jednej rodiny. Tá síce po rôznych peripetiách a kolotoči žiadostí o reálne vyrovnanie za nehnuteľnosť v súčasných cenách jednu zo zmlúv o budúcej zmluve podpísala, ale mesto ju neakceptovalo, lebo na nej nefiguroval aj podpis ich syna, hoci výlučnými vlastníkmi domu a pozemku sú len manželia.

Situácia sa vyhrotila natoľko, že začiatkom októbra sa začalo voči rodine vyvlastňovacie konanie podľa paragrafu 113 ods. 3 stavebného zákona. Na základe požiadavky SSC IÚ Košice, OŽP na OÚ o tom majiteľov listom informoval začiatkom mesiaca a zároveň manželom D. stanovil termín ústneho prerokovania návrhu na 24. október. Zaujímavé je, že podanie návrhu zo strany SSC je totožné s dátumom, kedy boli skolaudované byty na Sibírskej ulici.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...