Nové bývanie pre Trenčanov, ktorých sa týka modernizácia železničnej trate

22. 11. 2005

Lokality na výstavbu nových domov pre ľudí, dotknutých modernizáciou železničnej trate sú hlavne na Zámostí. ,, Je prirodzené, že najväčšia skupina obyvateľov tam chce zostať bývať" hovorí primátor B. Celler a opisuje ďalšie možnosti: ,, Je tu lokalita pri bývalých Nábytkárskych závodoch, druhá je pri dnešnom zdravotnom stredisku na Vlárskej ceste, priamo tam, kde bývajú aj teraz. Sú aj občania, ktorí chcú odísť zo Zámostia. Tým ponúkame lokalitu na Soblahovskej ul., oproti areálu Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) pri vodnom zdroji. Ako ďalej dodáva B. Celler, občanom mesto ponúklo možnosť vybrať si domy z niekoľkých katalógov, limitná je veľkosť ich súčasných domov.

"Ak plocha ich domu dnes dosahuje 150 m, ich nové obydlie bude mať tú istú rozlohu" upresňuje B. Celler. Postavené domy budú zo štandardne používaných materiálov v súčasnosti. Na vybraté domy bude následne spracovaný projekt a vybavené stavebné povolenie. ,,Chceme, aby sa domy stavali naraz hneď po tom, ako si dotknutí občania vyberú jednu z troch ponúkaných lokalít. Mesto Trenčín výberovým konaním vyberie firmy, ktoré domy postavia tak, aby do termínu výstavby nového mosta boli skolaudované." dodáva primátor. V prvej polovici roku 2008 sa ľudia budú sťahovať do nových domov. Mesto Trenčín od nich prevezme staré domy, ktoré sú v súčasnosti ohodnotené podľa vyhlášky na ceny zohľadňujúce potrebné náklady na výstavbu nových rodinných domov. Výstavbu kompletne financuje investor modernizácie železničnej trate - ŽSR, pretože sú súčasťou modernizácie.“

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.