Nové vedenie mesta nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu

21. 01. 2015

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Nové vedenie liptovskomikulášskej radnice nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu, ktorú ešte v októbri podporilo bývalé mestské zastupiteľstvo schválením memoranda o spolupráci so spoločnosťou Ekoplazma. „Projekt je navrhovaný tak, že v zariadení by sa mal spracovávať aj odpad z iných okresov a dokonca krajov, pretože v našom regióne nevyprodukujeme toľko odpadu, aby mohlo zariadenie fungovať v optimálnom režime. Cesty do Liptova by mali zdobiť turisti a nie odpad,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, ktorý ešte ako poslanec pri októbrovom schvaľovaní memoranda nebol proti, iba sa zdržal.

Spoločnosť Ekoplazma mala podľa memoranda pripraviť projekt pre získanie dotácií od Európskej komisie na vybudovanie technologického zariadenia, ktoré by v plazmovom reaktore spaľovalo komunálny odpad a následne vyrábalo elektrickú energiu a teplo. Podľa súčasného vedenia mesta v predloženom zámere sa počíta s možnosťou spracovania až 240-tisíc ton odpadu, čo je niekoľkonásobne viac, ako v súčasnosti vyprodukujú obce a mestá v okrese Liptovský Mikuláš a teda v praxi by to znamenalo dovážanie veľkého množstva odpadu aj z iných okresov.

Výstavba spaľovne mala vyriešiť problém Liptovského Mikuláša so skládkovaním odpadu. Mesto totiž dočasne vozí komunálny odpad do Podturne pri Liptovskom Hrádku, keďže skládku vo Veternej Porube, kam odpad vyvážalo dvadsať rokov, sa miestne pozemkové spoločenstvo minulý rok rozhodlo uzavrieť a rekultivovať. Mestské zastupiteľstvá Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku sa vlani v septembri dohodli na dvojročnej spolupráci. „Približne 19-tisíc ton odpadu, ktoré sa vyprodukujú v okrese Liptovský Mikuláš, môžeme minimalizovať na polovicu, keď pôjdeme určitým nastaveným smerom. V rámci optimalizácie našej skládky sa tak dostaneme do objemov, ktoré sme schopní zvládnuť. Zmluva je pritom stále otvorená. Ako skládka môžeme vydržať aj ďalších dvadsať až tridsať rokov,“ povedal vlani v septembri primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Odkedy Liptovský Mikuláš vyváža odpad do Podturne, musí dôraznejšie separovať. Na skládku vo Veternej Porube sa z liptovskomikulášskych domácností vyviezlo 11- až 12-tisíc ton odpadu ročne, skládka v Podturni ponúkla voľnú ročnú kapacitu okolo 10 500 ton.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...