Nové vedenie mesta nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu

21. 01. 2015

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Nové vedenie liptovskomikulášskej radnice nesúhlasí s výstavbou spaľovne odpadu, ktorú ešte v októbri podporilo bývalé mestské zastupiteľstvo schválením memoranda o spolupráci so spoločnosťou Ekoplazma. „Projekt je navrhovaný tak, že v zariadení by sa mal spracovávať aj odpad z iných okresov a dokonca krajov, pretože v našom regióne nevyprodukujeme toľko odpadu, aby mohlo zariadenie fungovať v optimálnom režime. Cesty do Liptova by mali zdobiť turisti a nie odpad,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, ktorý ešte ako poslanec pri októbrovom schvaľovaní memoranda nebol proti, iba sa zdržal.

Spoločnosť Ekoplazma mala podľa memoranda pripraviť projekt pre získanie dotácií od Európskej komisie na vybudovanie technologického zariadenia, ktoré by v plazmovom reaktore spaľovalo komunálny odpad a následne vyrábalo elektrickú energiu a teplo. Podľa súčasného vedenia mesta v predloženom zámere sa počíta s možnosťou spracovania až 240-tisíc ton odpadu, čo je niekoľkonásobne viac, ako v súčasnosti vyprodukujú obce a mestá v okrese Liptovský Mikuláš a teda v praxi by to znamenalo dovážanie veľkého množstva odpadu aj z iných okresov.

Výstavba spaľovne mala vyriešiť problém Liptovského Mikuláša so skládkovaním odpadu. Mesto totiž dočasne vozí komunálny odpad do Podturne pri Liptovskom Hrádku, keďže skládku vo Veternej Porube, kam odpad vyvážalo dvadsať rokov, sa miestne pozemkové spoločenstvo minulý rok rozhodlo uzavrieť a rekultivovať. Mestské zastupiteľstvá Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku sa vlani v septembri dohodli na dvojročnej spolupráci. „Približne 19-tisíc ton odpadu, ktoré sa vyprodukujú v okrese Liptovský Mikuláš, môžeme minimalizovať na polovicu, keď pôjdeme určitým nastaveným smerom. V rámci optimalizácie našej skládky sa tak dostaneme do objemov, ktoré sme schopní zvládnuť. Zmluva je pritom stále otvorená. Ako skládka môžeme vydržať aj ďalších dvadsať až tridsať rokov,“ povedal vlani v septembri primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Odkedy Liptovský Mikuláš vyváža odpad do Podturne, musí dôraznejšie separovať. Na skládku vo Veternej Porube sa z liptovskomikulášskych domácností vyviezlo 11- až 12-tisíc ton odpadu ročne, skládka v Podturni ponúkla voľnú ročnú kapacitu okolo 10 500 ton.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...