Novela cestného zákona umožní majiteľom diaľnic vysporiadanie pozemkov vyvlastnením

Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.

16. 12. 2020

BRATISLAVA. Vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest sa umožní majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030.

Vyplýva z novely cestného zákona z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú v stredu odobril kabinet premiéra Igora Matoviča.

Podľa aktuálne platného zákona o pozemných komunikáciách na to majú lehotu len do 31. decembra 2020.

Nové pojmy, zmeny v kontrole súprav

Ďalšou dôležitou zmenou navrhovanou v novele cestného zákona je, že na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo.

Novela s navrhovanou účinnosťou od 1. mája 2021 taktiež definuje pojmy cesta a cestná sieť a zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.

Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie pozemných komunikácií. Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Správcom pozemných komunikácií sa zároveň umožní aj pružnejší výkon rekonštrukcií a opráv vozoviek.

Zásahy do existujúcich komunikácií pri stavbe

Novela zákona myslí aj na výstavbu pozemnej komunikácie, v rámci ktorej môže dôjsť k potrebe úpravy inej pozemnej komunikácie alebo jej úseku.

Rezort navrhuje, aby bol investor povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku pozemnej komunikácie.

Návrhom sa novelizuje aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súvislosti s oznámením začatia kolaudačného konania pri líniových stavbách a doručením kolaudačného rozhodnutia a zákon o správnych poplatkoch najmä v súvislosti s úpravou terminológie a splnomocnením správneho orgánu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...