Novela cestného zákona umožní majiteľom diaľnic vysporiadanie pozemkov vyvlastnením

Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie komunikácií.

16. 12. 2020

BRATISLAVA. Vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest sa umožní majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030.

Vyplýva z novely cestného zákona z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú v stredu odobril kabinet premiéra Igora Matoviča.

Podľa aktuálne platného zákona o pozemných komunikáciách na to majú lehotu len do 31. decembra 2020.

Nové pojmy, zmeny v kontrole súprav

Ďalšou dôležitou zmenou navrhovanou v novele cestného zákona je, že na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo.

Novela s navrhovanou účinnosťou od 1. mája 2021 taktiež definuje pojmy cesta a cestná sieť a zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.

Návrh novely ďalej upravuje názvoslovie pozemných komunikácií. Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Správcom pozemných komunikácií sa zároveň umožní aj pružnejší výkon rekonštrukcií a opráv vozoviek.

Zásahy do existujúcich komunikácií pri stavbe

Novela zákona myslí aj na výstavbu pozemnej komunikácie, v rámci ktorej môže dôjsť k potrebe úpravy inej pozemnej komunikácie alebo jej úseku.

Rezort navrhuje, aby bol investor povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku pozemnej komunikácie.

Návrhom sa novelizuje aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súvislosti s oznámením začatia kolaudačného konania pri líniových stavbách a doručením kolaudačného rozhodnutia a zákon o správnych poplatkoch najmä v súvislosti s úpravou terminológie a splnomocnením správneho orgánu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...