Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004

02. 12. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novelizácie vyhlášky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Novela vyhlášky umožní, aby sa podľa nej mohli od 1. januára 2004 určovať aj ceny za vyvlastňované nehnuteľnosti. Doposiaľ to nebolo možné, pretože sama vyhláška obsahovala ustanovenie, že ju nemožno použiť na účely vyvlastňovacieho konania.

Novelizovaná vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku má podľa dôvodovej správy nahradiť zastaralú vyhlášku č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb a nehnuteľností. Podľa ministerstva je dôvodom na novelizáciu snaha o zjednotenie prístupu k oceňovaniu nehnuteľností. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť k uvedenému dátumu, nakoľko zrušením vyhlášky č. 465/1991 Zb. a posunutím účinnosti na neskorší termín by vzniklo právne vákuum - uzatvára dôvodovú správu ministerstvo.

Od 1. januára 2004 by tak malo byť minulosťou vyhláškové oceňovanie a vyvlastňovanie nehnuteľností podľa cenového predpisu z roku 1991. Takto určené ceny predstavovali iba zlomok trhových cien, čím občania fakticky prichádzali pri vyvlastňovaní súkromných nehnuteľností vo verejnom záujme o svoj majetok. Zrušením vyhlášky zanikne aj ustanovenie podľa ktorého nebolo možné súkromným vlastníkom zaplatiť za ich nehnuteľnosti viac ako vyhláškovú cenu, ak sa platba vykonávala z prostriedkov štátneho rozpočtu. Práve za tento argument sa vo vyvlastňovacích konaniach najčastejšie skrývajú štátny investori, keď súkromných vlastníkov nútia odpredávať pozemky a stavby za nevýhodne nízke ceny pod hrozbou vyvlastnenia vo verejnom záujme.

Vydanie novely vyhlášky č. 86/2002 Z. z. je v kompetencii ministra spravodlivosti a nepodlieha schváleniu vo vláde.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.