Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004

02. 12. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novelizácie vyhlášky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Novela vyhlášky umožní, aby sa podľa nej mohli od 1. januára 2004 určovať aj ceny za vyvlastňované nehnuteľnosti. Doposiaľ to nebolo možné, pretože sama vyhláška obsahovala ustanovenie, že ju nemožno použiť na účely vyvlastňovacieho konania.

Novelizovaná vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku má podľa dôvodovej správy nahradiť zastaralú vyhlášku č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb a nehnuteľností. Podľa ministerstva je dôvodom na novelizáciu snaha o zjednotenie prístupu k oceňovaniu nehnuteľností. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť k uvedenému dátumu, nakoľko zrušením vyhlášky č. 465/1991 Zb. a posunutím účinnosti na neskorší termín by vzniklo právne vákuum - uzatvára dôvodovú správu ministerstvo.

Od 1. januára 2004 by tak malo byť minulosťou vyhláškové oceňovanie a vyvlastňovanie nehnuteľností podľa cenového predpisu z roku 1991. Takto určené ceny predstavovali iba zlomok trhových cien, čím občania fakticky prichádzali pri vyvlastňovaní súkromných nehnuteľností vo verejnom záujme o svoj majetok. Zrušením vyhlášky zanikne aj ustanovenie podľa ktorého nebolo možné súkromným vlastníkom zaplatiť za ich nehnuteľnosti viac ako vyhláškovú cenu, ak sa platba vykonávala z prostriedkov štátneho rozpočtu. Práve za tento argument sa vo vyvlastňovacích konaniach najčastejšie skrývajú štátny investori, keď súkromných vlastníkov nútia odpredávať pozemky a stavby za nevýhodne nízke ceny pod hrozbou vyvlastnenia vo verejnom záujme.

Vydanie novely vyhlášky č. 86/2002 Z. z. je v kompetencii ministra spravodlivosti a nepodlieha schváleniu vo vláde.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...