Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004

02. 12. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novelizácie vyhlášky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Novela vyhlášky umožní, aby sa podľa nej mohli od 1. januára 2004 určovať aj ceny za vyvlastňované nehnuteľnosti. Doposiaľ to nebolo možné, pretože sama vyhláška obsahovala ustanovenie, že ju nemožno použiť na účely vyvlastňovacieho konania.

Novelizovaná vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku má podľa dôvodovej správy nahradiť zastaralú vyhlášku č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb a nehnuteľností. Podľa ministerstva je dôvodom na novelizáciu snaha o zjednotenie prístupu k oceňovaniu nehnuteľností. Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť k uvedenému dátumu, nakoľko zrušením vyhlášky č. 465/1991 Zb. a posunutím účinnosti na neskorší termín by vzniklo právne vákuum - uzatvára dôvodovú správu ministerstvo.

Od 1. januára 2004 by tak malo byť minulosťou vyhláškové oceňovanie a vyvlastňovanie nehnuteľností podľa cenového predpisu z roku 1991. Takto určené ceny predstavovali iba zlomok trhových cien, čím občania fakticky prichádzali pri vyvlastňovaní súkromných nehnuteľností vo verejnom záujme o svoj majetok. Zrušením vyhlášky zanikne aj ustanovenie podľa ktorého nebolo možné súkromným vlastníkom zaplatiť za ich nehnuteľnosti viac ako vyhláškovú cenu, ak sa platba vykonávala z prostriedkov štátneho rozpočtu. Práve za tento argument sa vo vyvlastňovacích konaniach najčastejšie skrývajú štátny investori, keď súkromných vlastníkov nútia odpredávať pozemky a stavby za nevýhodne nízke ceny pod hrozbou vyvlastnenia vo verejnom záujme.

Vydanie novely vyhlášky č. 86/2002 Z. z. je v kompetencii ministra spravodlivosti a nepodlieha schváleniu vo vláde.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...