Občan má mať právo napadnúť nevýhodné predaje na súde

20. 11. 2007

Zdroj: SITA

Pezinok - O opatreniach proti nevýhodným predajom a prenájmom majetku obcí hovorili dnes odborníci na konferencii združenia Via Iuris v Pezinku. Zhodli sa, že občan nemá možnosť zabrániť nevýhodným predajom. Občiansky súdny poriadok by mal zakotviť právo občana napadnúť uznesenie mestského zastupiteľstva alebo zmluvu o predaji, prevode či prenájme.

Už dnes sa však môže každý občan obrátiť na Európsku komisiu, aby preskúmala, či nešlo o nepovolenú štátnu pomoc. Každý predaj, prevod alebo prenájom, kde je rozdiel medzi cenou a trhovou hodnotou najmenej 200 tisíc eur, je považovaný za štátnu pomoc. Musí spĺňať podmienky zákona o štátnej pomoci a európskych pravidiel vrátane povinnosti oznámiť pomoc vopred EK a počkať na jej súhlas. Menšie sumy sa nahlasujú ministerstvu financií. Do dvoch mesiacov komisia rozhodne, či išlo o nelegálnu štátnu pomoc. Ak námietku uzná, musí kupujúci mestu doplatiť. Podľa právnikov môže pod tento inštitút spadať aj nedávny prevod pozemkov pod hokejovú halu bratislavským mestským zastupiteľstvom.

Na to, aby občan nebol len štatistom, ale mohol kontrolovať volených zástupcov, je podľa expertov potrebná novelizácia nielen Občianskeho súdneho poriadku, ale aj zákonov o obciach a vyšších územných celkoch.

Prvou podmienkou transparentného spravovania verejného majetku je informovanosť, zdôraznil riaditeľ Via Iuris Pavol Žilinčík. Český zákon o obciach napríklad ukladá samospráve povinnosť verejnosti oznamovať vopred každý predaj, prevod alebo prenájom obecného majetku. Ak to neurobí, transakcia je neplatná. Kontrola samospráv je dôležitá aj preto, že spravujú majetok, ktorý je oveľa väčší ako majú mestá v západnej Európe alebo v USA.

Spolupracovníčka Via Iuris Zuzana Čaputová konštatovala, že predaj je významným zdrojom rozpočtov. Predaj majetku tvorí napríklad v Bratislave vyše 20 percent príjmov. Na rozdiel od nakladania s majetkom štátu však v SR nie sú presné pravidlá na nakladanie s majetkom obcí a vyšších územných celkov.

Mimovládna nezisková organizácia Via Iuris vznikla v roku 1993 ako Centrum pre práva občana. Ovplyvnila priamo alebo nepriamo prostredníctvom rozhodnutí súdu viacero zákonov. Podarilo sa jej zmeniť Občiansky súdny poriadok tak, aby občan mohol opäť napadnúť aj veľké stavby, pod jej vplyvom sa zmenilo ustanovenie Trestného poriadku, ktoré nedovoľovalo poškodenému občanovi namietať proti zastaveniu trestného stíhania. V prípade obce Ďubákovo sa rozhodnutím Ústavného súdu SR zmenili zákony tak, aby stavebná uzávera nemohla trvať dlhšie ako dva roky a obec bola účastníkom konania. Via Iuris sa snaží o systémové zmeny pri kontrole moci, odstraňovaní korupcie a netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi, v účasti verejnosti na rozhodovaní, slobode prejavu, v justícii a etike právnických povolaní. Občanov zastupuje zdarma. Viac informácii nájdu občania na stránke www.viaiuris.sk.

Na konferencii v Pezinku boli odborníci z Generálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu, Najvyššieho kontrolného úradu, advokáti a tretí sektor. Pozvaní zástupcovia ZMOS a starostovia na konferenciu neprišli.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...