Občan si nemôže vyberať

Od júla platí novela zákona o usporiadaní pozemkov pod stavbami. Niektorí odborníci tvrdia, že dala až príliš veľké kompetencie samospráve. Jeden z problémov tohto zákona je, že pôvodne mal vyriešiť nemožnosť čerpať eurofondy na obnovu ciest v správe miest a vyšších územných celkov, ktoré ležia na cudzích pozemkoch. Tam je určenie ceny pozemku pod cestou problematické, keďže taký pozemok nemá reálnu trhovú cenu. Počas legislatívneho procesu sa však rozšírila pôvodná myšlienka aj na pozemky v intravilánoch obcí. Pozemky v obciach a mestách majú spravidla vyššiu bonitu.

Miesto náhrady vyvlastnenie

Obec môže dať vlastníkovi namiesto náhradného pozemku nízku náhradu za pozemok, takže prakticky môže ísť o vyvlastnenie. „Niektorí vlastníci pozemkov sa obávajú, že zákon vytvorí obrovský priestor pre korupciu v samospráve, keďže samosprávy si budú môcť svojvoľne vykladať najmä jeho časti v § 3, ods. 3.

Ide o to, že dostanú možnosť finančne sa vyrovnať s vlastníkmi pozemkov, pričom táto finančná náhrada nie je adekvátna. Podrobnosti rieši vyhláška č. 38/2005 o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav,“ konštatoval v tejto súvislosti D r u t a r o v s k ý.

Podľa D r u t a r o v s k é h o je pravdepodobné, že samosprávy budú využívať takzvanú zákonnú možnosť a za cudzie pozemky pod svojimi stavbami budú poskytovať neprimerane nízke finančné náhrady. V zákone nie je tiež definované, do akej lehoty sa bývalý majiteľ dostane buď k náhradnému pozemku, alebo k finančnej náhrade.

Vznik vecného bremena

Najzásadnejšou zmenou je, že 1. júla zo zákona automaticky vznikne všetkým vlastníkom takto dotknutých pozemkov vecné bremeno, ktoré je v zákone definované ako „držba a užívanie pozemku pod stavbou“. Samosprávy svoj cieľ dosiahli 1. júla, keď zo zákona došlo k faktickému vyvlastneniu všetkých pozemkov pod samosprávnymi budovami, ktoré po tomto kroku už len formálne patria pôvodným vlastníkom.

Zákon nedáva možnosť vlastníkovi vybrať si, že nechce finančnú náhradu a radšej chce náhradný pozemok. Dokonca pri parcelách do 400 štvorcových metrov zákon prikazuje vyplatiť finančnú náhradu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...