Občania by mali žiadať miliónové odškodné

Vo včerajšom SME si dala Národná diaľničná spoločnosť a. s. uverejniť rozsiahly PR materiál, zaoberajúci sa výstavbou diaľničnej estakády ponad Považskú Bystricu. Toto propagandistické dielo obsahuje jednu perlu za druhou - priam perlový náhrdelník. Z pozície človeka, ktorý už dvanásť rokov prichádza do sporu s budovateľmi diaľnic, komentujem kľúčové tvrdenia NDS. Možno vám moje tvrdenia budú pripadať vyhrotené, avšak spomeňte si na ne, keď diaľnica zabúši aj na dvere vášho domu.

Perla prvá:

"Napriek tomu, že vláda Mikuláša Dzurindu sa v investičnej zmluve s kórejskou automobilkou Kia Motors zaviazala spojiť Bratislavu a Žilinu diaľnicou do konca roka 2006. Našťastie, výstavba diaľnic dostala v Programovom vyhlásení vlády Roberta Fica najvyššiu prioritu, a tak zainteresované subjekty mohli 17. júla tohto roku začať s výstavbou v prvej časti úseku Sverepec-Vrtižer."

V skutočnosti nie je medzi Ficovou, Dzurindovou a Mečiarovou vládou v postoji k diaľniciam žiadny rozdiel. Všetky ich chceli stavať hlava - nehlava, všetky to robili bez úcty k zákonom a dotknutému obyvateľstvu. Keď sa však pozrieme na štatistiky, tak vidíme, že najviac sa stavalo za Mečiara, menej za Dzurindu a ešte menej za Fica. Príčina je jednoduchá: Najprv sa rozostavali jednoduché úseky, a zložitejšie časti diaľnice sa odkladali "na potom". Ficovi tak zostalo najmenej šancí na obľúbené poklepkávanie a prestrihávanie. Rieši to mediálnym vyvolávaním predstavy, že diaľnice viaznu kvôli súkromným vlastníkom. Stavia sa do roly udatného bojovníka za diaľnice, pričom sa oháňa zázračnou zbraňou - protiústavným zaberaním neodkúpených a nevyvlastnených pozemkov.

Zapamätajme si: Predsedovia vlády sa striedajú, ale vplyv mamutích stavebných spoločností zostáva.

Perla druhá:

"Bude to poriadne rezké stavbárske tempo! V októbri 2010 by mala byť stavba v plnom rozsahu skolaudovaná. Zmluvne je zabezpečené aj predčasné sprejazdnenie diaľnice na apríl 2010. Splnomocnenec vlády pre urýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Igor Choma je presvedčený, že prvé autá ponad Považskú Bystricu prefrčia už v máji 2010. Teda o 20 mesiacov!"

Za tie roky som si už zvykol, že nový "teraz-už-naozaj-záväzný" termín ukončenia výstavby sa vyhlasuje s pravidelnosťou štátnych sviatkov. Chvíľu som sa domnieval, že je to kvôli tomu, že vládni plánovači si temíny cicajú z prsta. Potom som si uvedomil, že ministrovu vetu, začínajúcu novým termínom, obvykle dopovedali výkonní úradníci vymenovaním ústupkov, ktoré sa budú musieť urobiť na úkor občanov. Mečiarov minister dopravy Alexander Rezeš ohlásil skrátenie termínu dokončenia diaľnic z roku 2015 na rok 2005. A jeho zástupcovia v Považskej Bystrici skonštatovali, že na tunel V1 poza mesto máme zabudnúť, lebo by sa nedal postaviť vo vládou stanovenom termíne. Dzurindova vláda prisľúbila Kórejcom dostavanie diaľnice do Žiliny do roku 2006, ale Považská Bystrica sa musela rozlúčiť s predstavou tunela V7 popod mesto. Ficov minister Vážny sľubuje dokončenie diaľnice do roku 2010, ale musíme zabudnúť na akúkoľvek ochranu súkromného vlastníctva, a nabrať si ďalšie miliardové pôžičky.

Zapamätajme si: vyhlasovanie skrátených termínov slúži ako baranidlo na prevalenie prekážok v zámeroch veľkých stavebných spoločností. Hádam u nás nebudeme stavať tunely, keď tunajšie stavebné firmy nemajú so stavbou tunelov skúsenosti, porovnateľné so zahraničnou konkurenciou!

Perla tretia:

"Prečo sa to toľko odkladalo? V kritickom úseku Sverepec - Vrtižer sa najväčšie problémy spájali s územným rozhodnutím vedenia diaľnice cez Považskú Bystricu, pričom mesto nesúhlasilo s prekládkou cesty I/61."

Územné rozhodnutie na tunel poza mesto mohli diaľničiari dostať už v roku 1997. Nikdy oň nepožiadali. Územné rozhodnutie na diaľnicu ponad mesto nemohlo byť vydané, lebo stavba diaľnice cez mesto bola v rozpore s platným územným plánom. A tak sa riešenie nášho úseku na pár rokov odložilo, tranzitná doprava cez mesto zhustla, až sa stala neznesiteľnou, a pod týmto tlakom v decembri 2004 mestské zastupiteľstvo konečne ustúpilo a zmenilo územný plán. Bolo k tomu dotlačené násilím, presne tak ako pred pár mesiacmi zastupiteľstvo obce Šútovo.

Zapamätajme si: plánovači diaľnic sa k mestám a obciam správajú ako vydierači. "Nepáči sa sa vám variant, ktorý chcú stavať naši chlebodarcovia? Dovedieme vám dopravu pred mesto a potom nás ešte budete prosiť."

Perla štvrtá:

"V Považskej Bystrici to v praxi znamená napríklad 21 asanácií objektov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Preto NDS objednala znalecké posudky na určenie všeobecnej hodnoty stavieb a príslušných pozemkov u znalcov, aby sa dalo s každým dotknutým vlastníkom predmetných nehnuteľností rokovať osobitne a dohodnúť sa na finančnej, prípadne inej náhrade."

NDS považuje za dotknutých vlastníkov iba tých, ktorých pozemok leží v tieni, vrhanom diaľnicou na pravé poludnie počas letného slnovratu. Obyvatelia bytovky, ktorej začali stavať tridsať metrov vysoký pylón pätnásť metrov od dverí, podľa odborníkov z NDS dotknutí nie sú. Napriek opakovaným žiadostiam ich nevykúpili, nepresídlili, ba dokonca im ani nevymenili okná. Pretože aj hlukové štúdie sa robia na hluk z diaľnice, nie na hluk stavebných strojov počas dva roky trvajúcej výstavby.

Zapamätajme si: slovenskí budovatelia diaľnic sa správajú bezohľadne. Stavba diaľnice je pre nich božstvom, na oltár ktorého treba prinášať ľudské obete.

Perla piata:

"Vychádza sa z obecne platnej filozofie NDS: každá stavba musí byť odovzdaná majetkovo i právne vysporiadaná, so všetkými príslušnými stavebnými povoleniami."

My, obyčajní smrteľníci, potrebujeme mať príslušné vysporiadania majetku a stavebné povolenia ešte pred začatím stavby, nie až keď sa stavba odovzdáva na používanie!

Zapamätajme si: v tejto krajine je už možné priznať aj nahlas, že štátny aparát a zákony tu neslúžia na ochranu slabých pred silnými, ale na ochranu záujmov silných investorov pred babraním sa s občanmi - drobnými vlastníkmi. V mene tohto cieľa je schopná ktorákoľvek vláda správať sa ku svojim občanom horšie, než by si trúfli zahraniční okupanti.

Perla šiesta:

"Šibeničný termín na dokončenie diaľnice môže spôsobiť, že vzhľad mostov bude iný, ako sa plánovalo. Zmeny pripúšťa aj NDS, musia ale kopírovať možnosti štátu. NDS zatiaľ nemá k dispozícii žiadny návrh na zmenu. Ak ho dostane, bude sa ním zaoberať. /.../ Hlavný architekt estakády Miroslav Maťaščík vyhlásil, že v dokumentácii pre realizáciu stavby by mohli nastať zmeny. /.../ Projektant-firma Dopravoprojekt nevie o tom, že by sa mal mostný objekt meniť."

Tieto umne prepletené vety boli pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo si NDS zaplatila veľký PR článok. Totiž v minulosti, keď diaľničiari prácne "varili" miestne obyvateľstvo v prospech mestskej estakády, vykresľovali ju v najkrajších architektonických farbách. Naprv nám ukazovali obrázky estakády presklenej dokonca aj zhora, ako skleník. Potom nám premietali unikátne štíhle pylóny s veľkým erbom mesta, a pod telesom diaľnice jazierko s parkovou úpravou. Sľubovali dokonca aj to, že teleso diaľnice sa do mesta "priplazí" z výšky Šibeničného vŕška, aby obyvateľov neobťažovali pozemné práce. A po získaní všetkých súhlasov prišiel na mestské zastupiteľstvo hlavný architekt, a premietol poslancom návrh na odstránenie nadštandardných prvkov stavby. Prirodzene, vzbudilo to značné pobúrenie. V SME vyšiel článok Jána Glovička "Most asi zmenia - k horšiemu". Začala sa dokonca vykľúvať otázka: nemali by sme upozorniť európske inštitúcie na to, že sa pripravuje zlacnenie projektu? Je to v súlade so schváleným rozpočtom?

Zapamätajme si: Presadzovatelia diaľnic sú schopní nasľubovať čokoľvek. Počítajú s tým, že nakoniec aj tak urobia podľa svojho. Svoje kroky sú ochotní upraviť, len ak dôjde k ohrozeniu priority najprioritnejšej. Čo to je? Snáď len nie kvalita dopravy na Slovensku? Kdeže! Prioritou je mohutný a plynulý prítok verejných financií do veľkých stavebných firiem.

Perla siedma:

"Minister dopravy Ľubomír Vážny tiež priznal obavy, ako budú znášať obyvatelia dopravné zásahy, prísun materiálu, výstavba rozhodujúcich pilierov a podobne. Ján Panák z občianskeho združenia Diaľnica a príroda varuje: „Budeme tam mať veľkú hlučnosť a prašnosť." Našťastie, NDS dokáže všetky negativistické nálady odborne tlmiť: súčasťou stavby bude totiž aj štvormetrová protihluková bariéra, stovkám domácností vymenia okná."

Realita v dnešnej Považskej Bystrici je taká, že ťažké stavebné mechanizmy už niekoľko týždňov pracujú v tesnej blízkosti obývaných budov. Na Železničnej ulici od šiestej hodiny rannej do siedmej hodiny večernej zatĺkajú stavební robotníci pomocou vysokého žeriavu oceľové pilóty do zeme, pričom nepretržite hučí elektrocentrála. Približne jedenásť rodín to doháňa do zúfalstva: nevedia ani, dokedy tie muky budú trvať, pretože sa stavia, aj keď stále nie je schválený POV - plán organizácie výstavby. Žiadna protihluková bariéra tu nestojí, a na bytovke nie sú ani vymenené okná. Podľa hlukovej štúdie leží bytovka v hlukovom tieni. Hlukové štúdie aj protihlukové opatrenia sa totiž plánovali proti hluku spôsobenému prevádzkou diaľnice, a nie aj jej výstavbou...

Zapamätajme si: Diaľničiari tvrdia, že nemajú zákonnú možnosť zarátať do rozpočtu stavby aj náklady na odškodnenie občanov dotknutých výstavbou. Zato však evidentne majú dosť peňazí na "odborné tlmenie negativistických nálad" - rozumej mediálne prehlušenie kriku obetí. Napríklad aj formou zaplatenia rozsiahleho propagačného článku v novinách, ktoré v poslednej dobe priniesli viacero pre diaľničiarov veľmi nepohodlných informácií.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...