Občanom v Šenkviciach hrozí opäť vyvlastnenie. Vláda znemožnila poskytnutie trhových cien za ich pozemky.

03. 05. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Šenkvice - Ministerstvo financií odmietlo udeliť výnimku z oceňovacej vyhlášky v prospech občanov Šenkvíc, ktorých pozemky boli v marci minulého roku vyvlastnené za zlomok trhových cien v prospech Železníc SR. Dôvodom sa stala modernizácia železničnej trate Bratislava – Trnava. Občania sa vtedy obrátili na súd a ten im právoplatným rozsudkom zo 17. 10. 2002 dal za pravdu. Napriek rozhodnutiu súdu dnes čelia hrozbe, že ich pozemky budú opäť vyvlastnené za menej ako desatinu trhovej ceny.

Podľa uvedenej vyhlášky ministerstva financií č. 465 z roku 1991 občania nemôžu za svoje nehnuteľnosti dostať viac, ako cenu určenú podľa tejto vyhlášky, ak je úhrada vykonávaná z prostriedkov štátu. Tak je to aj v prípade Železníc SR (ŽSR). Vyhláška však pochádza ešte z roku 1991 a ceny v nej sú určené statickými tabuľkami. Je poplatná sklonku centralizovaného plánovaného hospodárstva a ocenenie podľa nej predstavuje iba zlomok súčasných cien na trhu z nehnuteľnosťami. Ak občania odmietnu dobrovoľne odpredať svoj majetok za takto určenú cenu, je proti ich vôli aj tak vyvlastnený za vyhláškovú cenu.

Vyhláška síce umožňuje, aby nadobúdateľ požiadal ministerstvo financií o výnimku z vyhlášky - s udelením výnimky však musí súhlasiť zriaďovateľ.  Zriaďovateľom ŽSR je ministerstvo dopravy a na udelenie výnimky nie je právny nárok.

Súd v rozsudku konštatoval, že "s ohľadom na námietky žalobcov k výške finančnej náhrady zistenej podľa predpisu nezmeneného od roku 1991 a teda nevyvažujúceho ujmu, vznikajúcu vyvlastnením", mal Okresný úrad v Pezinku, ako tzv. správny orgán, "trvať na preukázaní, či bola splnená možnosť výnimky ako podmienky pre začatie vyvlastňovacieho konania". Práve pre odmietavý postoj ŽSR požiadať o povolenie výnimky bolo v právomoci správneho orgánu uložiť Železniciam túto povinnosť - uvádza sa ďalej v rozsudku Krajského súdu v Bratislave.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. 1. 2003. Železnice dostali trojmesačnú lehotu na to, aby dokladovali pokus o získanie výnimky od ministerstva financií. Ministerstvo dopravy však odmietlo vydať súhlasné stanovisko s udelením výnimky. Následne aj ministerstvo financií zamietlo žiadosť ŽSR o povolenie výnimky. "Ani jedno ministerstvo nás neinformovalo o dôvodoch zamietnutia žiadosti o výnimku z vyhlášky. Nikto nás ani nezavolal na rokovanie," sťažuje sa JUDr. Silvia J a k u b c o v á, právna zástupkyňa dotknutých občanov.

Železnice tak nemôžu občanom ani teraz ponúknuť za pozemky viac, ako 70 korún za štvorcový meter, čo je vyhlášková cena pre obce s počtom obyvateľov nad 2000. Dotknutí občania sa podľa všetkého neuspokoja s vyhláškovou cenou v lokalite, kde sa pohybuje hodnota pozemkov od 600 do 1100 korún za štvorcový meter. Pravdepodobne bude ich majetok aj druhýkrát vyvlastnený za vyhláškovú cenu a zúčastnené strany asi neminie ďalší súdny spor. Ten prvý, prehraný, stál daňových poplatníkov vyše 53 tisíc korún na súdnych trovách a takmer ročné zdržanie pri modernizácii železničnej trate Bratislava – Trnava. Rozpočet tejto stavby je okolo 8 miliárd korún, náklady na vykúpenie pozemkov tvoria zlomok z celkového rozpočtu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...