Obce chcú zmeny výstavby diaľnice D4

Na zámer vybudovať trasu diaľnice D4 s tunelom v okolí záhorských obcí Stupava, Marianka, Záhorská Bystrica a Borinka reagujú zastupiteľstvá týchto obcí v spoločnom stanovisku. So zapustením tunela do pohoria Malých Karpát sa podľa predbežných variantov ráta nad Stupavou, Mariankou a Záhorskou Bystricou.

Na zámer vybudovať trasu diaľnice D4 s tunelom v okolí záhorských obcí Stupava, Marianka, Záhorská Bystrica a Borinka reagujú zastupiteľstvá týchto obcí v spoločnom stanovisku.

So zapustením tunela do pohoria Malých Karpát sa podľa predbežných variantov ráta nad Stupavou, Mariankou a Záhorskou Bystricou. Podľa samospráv štyroch obcí je táto oblasť jednou z najzachovalejších z hľadiska životného prostredia a prírody v okolí Bratislavy. Výstavba diaľnice zhorší vzhľad obcí a okolia.

Vo variantoch, kde diaľnica D4 prechádza Borinkou, je vedená na 6-metrovom násype širokým 24 metrov vo vzdialenosti len 100 – 150 metrov od obývaných miest. Samosprávy obcí, mesta a mestskej časti pracujú v súčasnosti na projekte Zelené pľúca Bratislavy - oddychovej zóny pre turistov z Bratislavy, ale aj z Rakúska s využitím prírodného potenciálu krajiny. Projekt chce čerpať peniaze z fondov Európskej únie, no technické riešenia budovania diaľnice D4 jeho realizovanie ohrozia.

V oblasti sa nachádzajú CHKO Malé Karpaty, Prírodné rezervácie Pod Pajštúnom a Strmina, ale aj lokality európskej sústavy chránených území Natura 2000 - Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a Územie európskeho významu Homolské Karpaty.

Zástupcovia samosprávy chápu potrebu dopravného odbremenenia Bratislavy od tranzitnej dopravy a diaľničného prepojenia. Je to však potrebné robiť v súlade so schválenými dokumentmi priestorového rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja. Preto žiadajú, aby bol projekt doplnený o alternatívu tunela Lamač-Rača, ktorá umožní napojenie na diaľnicu Bratislava - Trnava. Ďalej žiadajú vypustenie variantu, ktorým sa diaľnica vedie cez územie Borinky. Dopravné využitie tunela bližšie k Bratislave je podľa obcí výrazne vyššie. Alternatíva tunela Lamač – Rača by bola vhodná aj na obslúženie dopravy z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a z Lamača a autá by nemuseli jazdiť stredom mesta. Zástupcovia konštatujú, že dopravné zaťaženie diaľnice D2 do Českej republiky je po rozdelení Česko-Slovenska nízke a zo strany Rakúska cez Marchegg nie je jasné. Investor by mal preto porovnať štúdie intenzity a využiteľnosti navrhovaných trás.

V prípade akceptácie návrhov samospráv dotknutých obcí by boli dosahy na životné prostredie minimálne. Nedošlo by k zásahu do chránených území. Minimalizoval by sa aj vplyv na významnú botanickú lokalitu Vrchná hora so vzácnymi a ohrozenými druhmi voľne žijúcich rastlín v blízkosti plánovaného osadenia začiatku tunela pri Marianke.

Samosprávy žiadajú k projektu aj verejnú diskusiu s predstaviteľmi samospráv na obidvoch stranách Karpát (Rača, Vajnory, Svätý Jur) a s predstaviteľmi podunajských obcí, pretože ide o záležitosť celého Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislavy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...