Obce chcú zmeny výstavby diaľnice D4

Na zámer vybudovať trasu diaľnice D4 s tunelom v okolí záhorských obcí Stupava, Marianka, Záhorská Bystrica a Borinka reagujú zastupiteľstvá týchto obcí v spoločnom stanovisku. So zapustením tunela do pohoria Malých Karpát sa podľa predbežných variantov ráta nad Stupavou, Mariankou a Záhorskou Bystricou.

Na zámer vybudovať trasu diaľnice D4 s tunelom v okolí záhorských obcí Stupava, Marianka, Záhorská Bystrica a Borinka reagujú zastupiteľstvá týchto obcí v spoločnom stanovisku.

So zapustením tunela do pohoria Malých Karpát sa podľa predbežných variantov ráta nad Stupavou, Mariankou a Záhorskou Bystricou. Podľa samospráv štyroch obcí je táto oblasť jednou z najzachovalejších z hľadiska životného prostredia a prírody v okolí Bratislavy. Výstavba diaľnice zhorší vzhľad obcí a okolia.

Vo variantoch, kde diaľnica D4 prechádza Borinkou, je vedená na 6-metrovom násype širokým 24 metrov vo vzdialenosti len 100 – 150 metrov od obývaných miest. Samosprávy obcí, mesta a mestskej časti pracujú v súčasnosti na projekte Zelené pľúca Bratislavy - oddychovej zóny pre turistov z Bratislavy, ale aj z Rakúska s využitím prírodného potenciálu krajiny. Projekt chce čerpať peniaze z fondov Európskej únie, no technické riešenia budovania diaľnice D4 jeho realizovanie ohrozia.

V oblasti sa nachádzajú CHKO Malé Karpaty, Prírodné rezervácie Pod Pajštúnom a Strmina, ale aj lokality európskej sústavy chránených území Natura 2000 - Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a Územie európskeho významu Homolské Karpaty.

Zástupcovia samosprávy chápu potrebu dopravného odbremenenia Bratislavy od tranzitnej dopravy a diaľničného prepojenia. Je to však potrebné robiť v súlade so schválenými dokumentmi priestorového rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja. Preto žiadajú, aby bol projekt doplnený o alternatívu tunela Lamač-Rača, ktorá umožní napojenie na diaľnicu Bratislava - Trnava. Ďalej žiadajú vypustenie variantu, ktorým sa diaľnica vedie cez územie Borinky. Dopravné využitie tunela bližšie k Bratislave je podľa obcí výrazne vyššie. Alternatíva tunela Lamač – Rača by bola vhodná aj na obslúženie dopravy z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a z Lamača a autá by nemuseli jazdiť stredom mesta. Zástupcovia konštatujú, že dopravné zaťaženie diaľnice D2 do Českej republiky je po rozdelení Česko-Slovenska nízke a zo strany Rakúska cez Marchegg nie je jasné. Investor by mal preto porovnať štúdie intenzity a využiteľnosti navrhovaných trás.

V prípade akceptácie návrhov samospráv dotknutých obcí by boli dosahy na životné prostredie minimálne. Nedošlo by k zásahu do chránených území. Minimalizoval by sa aj vplyv na významnú botanickú lokalitu Vrchná hora so vzácnymi a ohrozenými druhmi voľne žijúcich rastlín v blízkosti plánovaného osadenia začiatku tunela pri Marianke.

Samosprávy žiadajú k projektu aj verejnú diskusiu s predstaviteľmi samospráv na obidvoch stranách Karpát (Rača, Vajnory, Svätý Jur) a s predstaviteľmi podunajských obcí, pretože ide o záležitosť celého Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislavy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...