Obchvat obce Figa nebude spoplatnený

28. 08. 2008

Bratislava - Obchvat obce Figa dlhý 3,3 kilometra za takmer 495 miliónov Sk bez DPH (16,43 milióna eur) dnes oficiálne otvorili. Na akte sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva dopravy Milan Mojš, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s., Igor Choma a starosta obce Imrich Palmont. TASR o tom informoval hovorca NDS Marcel Jánošík.

Ako v stredu po rokovaní vládneho kabinetu skonštatoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, prejazd obchvatom nebude spoplatnený. "Tak ako tie ostatné obchvaty, Ožďany aj Tornaľa, tak aj Figa bude oslobodený od poplatkov, kým nebude dobudovaný celý úsek," uviedol.

Rýchlostná cesta R2 je súčasťou medzinárodného ťahu E58 Česká republika Slovensko Ukrajina, ktorý na území SR tvorí dopravnú tepnu v smere západ východ v spojení Česká republika Kúty Bratislava Nitra Žiar nad Hronom Lučenec Košice Ukrajina. Stavba rýchlostnej cesty R2 Figa obchvat je ďalšou etapou postupnej prestavby cesty I/50 s mimoúrovňovým napojením rýchlostnej cesty R2 na existujúci komunikačný systém. Je situovaná severne od obce Figa, čím vylučuje tranzitnú dopravu z obce.

Úsek sa začína dočasným napojením na existujúci komunikačný systém a jeho koniec plynulo nadväzuje na stavbu rýchlostnej cesty R2 Tornaľa obchvat, s ktorou vytvára jeden funkčný celok. Rýchlostná cesta R2 sa vzhľadom na dopravné zaťaženie buduje v polovičnom profile budúcej štvorpruhovej komunikácie. S výhľadovým dobudovaním pravého jazdného pásu sa uvažuje pri výstavbe cestných nadjazdov, ako aj pri prekládkach, ochranách a rekonštrukciách inžinierskych sietí.

Výstavbou úseku rýchlostnej cesty R2 Figa obchvat sa zabezpečí odklonenie a vylúčenie tranzitnej dopravy z územia obce Figa. Navrhovaná stavba zahŕňa 5 mostných objektov v celkovej dĺžke 317,22 metra, mimoúrovňovú križovatku Figa, múry, preložky podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, ako aj úpravy vodných tokov.

Stavba prechádza prevažne poľnohospodárskymi pozemkami rôznej bonity. Pod humusovitými hlinami, respektíve navážkami, sa nachádzajú sprašoidné a fluviálne sedimenty íly. Neogénne podložie tvoria íly rôznej plasticity, ílovité piesky, íly štrkovité a sitovce. Vzhľadom na nepriaznivé geologické prostredie sú pri výstavbe navrhnuté geologické stabilizačné opatrenia pri násypoch aj výkopoch. Napriek skutočnosti, že sa stavba nenachádza v chránenom území ani v ochrannom pásme vodných zdrojov, životnému prostrediu a samotnému začleneniu stavby do krajiny je venovaná veľká pozornosť. Všetky zrážkové vody z povrchu vozovky budú zachytávané betónovými rigolmi do vpustov a ďalej budú odvádzané cestnou kanalizáciou do odlučovačov ropných látok a najbližších recipientov. Náhrada za vyrúbanú zeleň sa prevedie výsadbou na cestnom telese.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...