Obchvat Prešova Hant nedostaval a už ani nedostavia

Slovenská správa ciest (SSC) ako investor odstúpila od zmluvy so spoločnosťou HANT BA DS ako zhotoviteľom obchvatu mesta Prešov vybudovaním preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL.

21. 10. 2015

Na brífingu po stretnutí s primátorkou mesta Prešov a predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Škody spôsobené nedokončením stavby, ktorá mala pomôcť vodičom cestujúcim z Košíc smerom na Poprad vyhnúť sa centru mesta, označil za nateraz ťažko vyčísliteľné. Ako uviedol, vznikli samotným nedokončením stavby i tým, že opätovná súťaž vygeneruje iné ceny.

"V roku 2015 sú iné ceny stavebných prác ako boli v roku 2011 a je predpoklad, že tá cena bude vyššia,“ informoval Stromček s tým, že právnici aktuálne zvažujú možnosť trestného oznámenia. Dodal, že firma je v zlej finančnej kondícii a má problém realizovať stavby, ku ktorým sa v minulosti zaviazala na celom území Slovenska. "Mrzí nás osud zamestnancov, ktorí pre túto spoločnosť pracujú. Podstatné pre nás ale teraz je, aby táto infraštruktúra bola dobudovaná čo najskôr,“ uviedol Stromček.

Ministerstvo so samosprávou hľadajú optimálne riešenie dokončenia stavby. Práce sú hotové na zhruba 44 percent. Ich dokončenie odhaduje Stromček na deväť mesiacov. Predchádzať tomu ale musí nájdenie nového zhotoviteľa cez verejné obstarávanie. Existujú pritom jeho dve alternatívy.

Klasické verejné obstarávanie, do ktorého sa môžu zapojiť všetky firmy, ktoré o to prejavia záujem. Druhou možnosťou je rokovacie konanie bez zverejnenia, keď sa priamo oslovujú relevantné firmy s jediným kritériom, a to je cena. "Výhoda tohto riešenia je, že by sme mohli začať stavbu realizovať hneď po ukončení zimy a do nasledujúcej zimy by bola stavba hotová,“ konkretizoval štátny tajomník. Na otázku, či by to stavbu predražilo uviedol, že ide o hypotetickú možnosť.

Podľa Stromčeka by ministerstvo radšej robilo štandardné verejné obstarávanie. Ako ale uviedol, skúsenosti s rokovacím konaním bez zverejnenia v prípade, že sú oslovené všetky relevantné firmy a podklady sú dobre spracované, hovoria, že zhotovitelia vždy súťažia o cenu rovnakým spôsobom ako pri klasickom obstarávaní. "Rozdiel je v termínoch, keď ušetríte celé týždne,“ uviedol Stromček s tým, že podmienkou na vypísanie rokovacieho konania bez zverejnenia je vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste. "Kroky, ktoré s tým súvisia, bude ministerstvo vedieť zhruba do 10 dní,“ uviedol štátny tajomník.

Ako informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová, mesto možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie zvažuje. V tejto súvislosti označila za kritickú celkovú dopravnú situáciu mesta. Nedokončený obchvat spôsobuje podľa nej kolaps dopravy najmä v ranných a popoludňajších špičkách a neprejazdnosť väčšiny mesta. "Uvidíme, ako teraz premávku zahustí doprava po dokončení rekonštrukcie cesty zo Šarišského Štiavnika. Obávam sa, že potom ten kolaps bude nezadržateľný,“ uviedla Turčanová, ktorá začiatkom mesiaca vyzvala SSC na urýchlené hľadanie riešenia nedokončenej stavby.

Podľa predsedu PSK Petra Chudíka je úlohou všetkých zúčastnených urobiť všetko, aby sa stavba dokončila čo najrýchlejšie. "Dovolím si tvrdiť, že kritický stav tu je a miestna aj krajská samospráva musíme spoločne so štátom robiť všetko pre to, aby sme stavbu dokončili čo najskôr. Ľudí pritom nezaujíma, aký spôsob zvolíme,“ uviedol Chudík. Ako dodal, najdrahšia cesta je vždy tá, ktorá nie je postavená, keďže vďaka tomu nefunguje hospodárstvo. Nastáva tiež chaos v doprave a nekomfort vodičov. Preto je podľa Chudíka dôležité, že existuje nádej, ako obchvat dokončiť už v budúcom roku.

SSC uzatvorila so združením HANT BA DS a ANIK zmluvu na vybudovanie preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL v roku 2012. Pôvodný termín na dokončenie stavby bol jún 2015. Po problémoch s archeologickým prieskumom a povodňami sa presunul na október tohto roka. Náklady na stavbu štvorprúdového cestného prieťahu nadväzujúceho na už zrealizovanú preložku cesty I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia v dĺžke približne 3,8 kilometra sú podľa zmluvy viac ako 32 mil. eur. Ako informovala SSC, na stavbe je ešte potrebné ukončiť preložky inžinierskych sietí a postaviť hlavné stavebné objekty – päť mostných objektov, podjazd pod traťou ŽSR a hlavnú trasu – cestnú komunikáciu vrátane chýbajúcich vetiev križovatky ZVL.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.