Obchvat Prešova Hant nedostaval a už ani nedostavia

Slovenská správa ciest (SSC) ako investor odstúpila od zmluvy so spoločnosťou HANT BA DS ako zhotoviteľom obchvatu mesta Prešov vybudovaním preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL.

21. 10. 2015

Na brífingu po stretnutí s primátorkou mesta Prešov a predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o tom informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Škody spôsobené nedokončením stavby, ktorá mala pomôcť vodičom cestujúcim z Košíc smerom na Poprad vyhnúť sa centru mesta, označil za nateraz ťažko vyčísliteľné. Ako uviedol, vznikli samotným nedokončením stavby i tým, že opätovná súťaž vygeneruje iné ceny.

"V roku 2015 sú iné ceny stavebných prác ako boli v roku 2011 a je predpoklad, že tá cena bude vyššia,“ informoval Stromček s tým, že právnici aktuálne zvažujú možnosť trestného oznámenia. Dodal, že firma je v zlej finančnej kondícii a má problém realizovať stavby, ku ktorým sa v minulosti zaviazala na celom území Slovenska. "Mrzí nás osud zamestnancov, ktorí pre túto spoločnosť pracujú. Podstatné pre nás ale teraz je, aby táto infraštruktúra bola dobudovaná čo najskôr,“ uviedol Stromček.

Ministerstvo so samosprávou hľadajú optimálne riešenie dokončenia stavby. Práce sú hotové na zhruba 44 percent. Ich dokončenie odhaduje Stromček na deväť mesiacov. Predchádzať tomu ale musí nájdenie nového zhotoviteľa cez verejné obstarávanie. Existujú pritom jeho dve alternatívy.

Klasické verejné obstarávanie, do ktorého sa môžu zapojiť všetky firmy, ktoré o to prejavia záujem. Druhou možnosťou je rokovacie konanie bez zverejnenia, keď sa priamo oslovujú relevantné firmy s jediným kritériom, a to je cena. "Výhoda tohto riešenia je, že by sme mohli začať stavbu realizovať hneď po ukončení zimy a do nasledujúcej zimy by bola stavba hotová,“ konkretizoval štátny tajomník. Na otázku, či by to stavbu predražilo uviedol, že ide o hypotetickú možnosť.

Podľa Stromčeka by ministerstvo radšej robilo štandardné verejné obstarávanie. Ako ale uviedol, skúsenosti s rokovacím konaním bez zverejnenia v prípade, že sú oslovené všetky relevantné firmy a podklady sú dobre spracované, hovoria, že zhotovitelia vždy súťažia o cenu rovnakým spôsobom ako pri klasickom obstarávaní. "Rozdiel je v termínoch, keď ušetríte celé týždne,“ uviedol Stromček s tým, že podmienkou na vypísanie rokovacieho konania bez zverejnenia je vyhlásenie mimoriadnej situácie v meste. "Kroky, ktoré s tým súvisia, bude ministerstvo vedieť zhruba do 10 dní,“ uviedol štátny tajomník.

Ako informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová, mesto možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie zvažuje. V tejto súvislosti označila za kritickú celkovú dopravnú situáciu mesta. Nedokončený obchvat spôsobuje podľa nej kolaps dopravy najmä v ranných a popoludňajších špičkách a neprejazdnosť väčšiny mesta. "Uvidíme, ako teraz premávku zahustí doprava po dokončení rekonštrukcie cesty zo Šarišského Štiavnika. Obávam sa, že potom ten kolaps bude nezadržateľný,“ uviedla Turčanová, ktorá začiatkom mesiaca vyzvala SSC na urýchlené hľadanie riešenia nedokončenej stavby.

Podľa predsedu PSK Petra Chudíka je úlohou všetkých zúčastnených urobiť všetko, aby sa stavba dokončila čo najrýchlejšie. "Dovolím si tvrdiť, že kritický stav tu je a miestna aj krajská samospráva musíme spoločne so štátom robiť všetko pre to, aby sme stavbu dokončili čo najskôr. Ľudí pritom nezaujíma, aký spôsob zvolíme,“ uviedol Chudík. Ako dodal, najdrahšia cesta je vždy tá, ktorá nie je postavená, keďže vďaka tomu nefunguje hospodárstvo. Nastáva tiež chaos v doprave a nekomfort vodičov. Preto je podľa Chudíka dôležité, že existuje nádej, ako obchvat dokončiť už v budúcom roku.

SSC uzatvorila so združením HANT BA DS a ANIK zmluvu na vybudovanie preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL v roku 2012. Pôvodný termín na dokončenie stavby bol jún 2015. Po problémoch s archeologickým prieskumom a povodňami sa presunul na október tohto roka. Náklady na stavbu štvorprúdového cestného prieťahu nadväzujúceho na už zrealizovanú preložku cesty I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia v dĺžke približne 3,8 kilometra sú podľa zmluvy viac ako 32 mil. eur. Ako informovala SSC, na stavbe je ešte potrebné ukončiť preložky inžinierskych sietí a postaviť hlavné stavebné objekty – päť mostných objektov, podjazd pod traťou ŽSR a hlavnú trasu – cestnú komunikáciu vrátane chýbajúcich vetiev križovatky ZVL.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...