Občiansky aktivisti protestujú: Pri Auparku mal byť cyklochodník

Okolo košického Auparku na Námestí osloboditeľov nepôjde po jeho dokončení žiaden cyklochodník. Podľa občianskych aktivistov tým mesto ustúpilo investorovi Auparku, keďže v pôvodných záväzných regulatívoch regulačného plánu sa predpokladala realizácia cyklotrás v pešej zóne po severnej strane Námestia osloboditeľov s prepojením na Hlavnú a Štúrovu ulicu, Senný trh a Južnú triedu.

Košice - Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Cyklistická únia už zorganizovali viacero protestných cyklojázd okolo Auparku, v ktorých chceli upriamiť pozornosť kompetentných na neriešenie dopravnej situácie najmä z pohľadu nemotorizovanzých návštevníkov budúceho Auparku.

Občiansky aktivista Ladislav Rovinský nedokáže pochopiť ako je možné, že sa minulé a ani súčasné vedenie mesta zo svojej pozície ani len nazaujímalo, prečo v rámci takej obrovskej investície ako je Aupark nemôže byť vyriešený aj tento druh dopravy.

„Mesto síce malo vlastného splnomocnenca pre Aupark, ale mám pocit, že ten obhajoval všetko iné, len nie záujmy mesta. Stále sa len ustupuje investorovi, aby náhodou nemusel urobiť nič navyše pre ľudí, či už v otázke mimoúrovňového riešenia dopravy alebo vybudovania cyklochodníkov a chodníkov pre peších,“ tvrdí L. Rovinský.

Magistrát: Cyklochodník vybudujeme my

Mesto oponuje, že síce do kolaudácie Auparku sa naozaj žiadne chodníky neurobia, avšak potom ich chce urobiť samo z vlastných finančných prostriedkov.

„Projektová dokumentácia pre stavbu Nákupno – zábavné centrum Aupark Košice nerieši cyklistické chodníky v predmetnom území. Stavebnému konaniu predchádzalo v r. 2009 územné konanie, v ktorom neboli umiestnené chodníky pre cyklistov. Cyklistická doprava preto bude riešená v rámci ostatnej dopravy a bude to realizovať Správa komunikácií mesta Košice. Cyklistické chodníky majú nadväzovať na existujúce cyklistické chodníky na pešej zóne Hlavnej ulice a na Južnej triede, kde sú čiarou namaľované na existujúcom chodníku pre peších,“ uviedla pre náš denník Linda Šnajdárová z košického magistrátu.

Aktivista Rovinský: Mesto ustúpilo investorom

Šéf Spolku na skrášľovanie Košíc však stanovisko vedenia mesta považuje za absurdné a postoj radnice je podľa neho jasným výsmechom do tváre všetkých Košičanov.

„Odpoveď mesta nás doslova pobúrila. Kedysi sa sľubovalo vyriešenie dopravy a teraz je problém vyjednať s investorom obyčajný cyklochodník. Už vidím ako zadlžené mesto, ktoré nemá skoro na nič, ide dávať svoje peniaze na výstavbu cyklochodníka a chodníkov pre peších, čo mal urobiť investor. Mesto tým vlastne chcelo povedať, že cyklochodník tam nebude nikdy postavený. S tým sa ale nezmierime, urobíme ešte jednu cyklojazdu a vyzveme aj všetkých poslancov vrátane primátora a viceprimátora, aby začali konečne konať aj v záujme nemotorizovaných obyvateľov mesta. Stačí sa pozrieť, ako nezmyselne sú vyriešené chodníky k hotelu Centrum a to je len jeden príklad,“ dodal L. Rovinský.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...