Obyvatelia Trebišova povedali nie výstavbe elektrárne

21. 01. 2008

Trebišov - Jednoznačné nie výstavbe uhoľnej tepelnej elektrárne vyslovilo dnes okolo päťsto obyvateľov Trebišova na verejnom zhromaždení.  Rovnako vyjadrili nesúhlas, aby sa k tejto veci konalo referendum. O ďalšom postupe mestskej samosprávy v rámci územného a stavebného konania rozhodnú poslanci vo štvrtok na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva.

Primátor Trebišova Vladimír Anďal a viceprimátor Ľubomír Cibere dnes informovali občanov o súhlasnom stanovisku ministerstva životného prostredia s výstavbou elektrárne, ktorá má stáť na okraji mesta, necelých sto metrov od prvých domov. Primátor aj 24 mestských poslancov sú proti výstavbe elektrárne. Zástupcovia spoločnosti ČES, ktorá chce v Trebišove stavať elektráreň, sa však na rokovaní nezúčastnili a ospravedlnili sa s tým, že sa to dozvedeli neskoro.

Ako povedal Ľubomír Cibere, ešte nie je nič rozhodnuté, pretože stanovisko ministerstva má len odporúčací charakter. "Počúvame občanov a v rámci územného a stavebného konania budeme hájiť oprávnené záujmy obyvateľov," povedal Anďal. Dodal, že nebude vopred prejudikovať, ako rozhodne miestny stavebný úrad.

Občania na zhromaždení vyjadrili obavy, že elektráreň bude mať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov, najmä detí. Lekár Juraj Selecký, ktorý pôsobí v Trebišove takmer 30 rokov, potvrdil, že ich obavy sú opodstatnené a spochybnil kvalitu odborného posudku s tým, že autorke štúdie dopadov na zdravie obyvateľstva posiela otvorený list.

V diskusii vystúpil aj predseda občianskeho združenia Trebišov nahlas Gejza Gore. Poukázal na skutočnosť, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie neboli k dispozícii všetky potrebné odborné posudky. Kritizoval, že je nedostatočne spracovaná časť o nakladaní s odpadmi z elektrárne, pričom ich skládka priamo ohrozuje chránené vtáčie územie, za nedostatočné označil aj posudzovanie zdravotných otázok. Zdôraznil, že občianske združenie Trebišov nahlas sa aktívne zapojí do územného a stavebného konania, čo môžu urobiť aj jednotliví občania.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...