Obyvatelia Vydumanca sa skladajú na opravu súkromnej cesty. Po výstavbe diaľnice tomu už možno bude koniec

Na zasadnutiach výboru v mestskej časti niekedy riešime požiadavky, aby mesto vybudovalo ulice na súkromných pozemoch, ktoré obyvatelia zvykovo využívajú na prístup ku svojim domom.

Jedným z problémov býva, že mesto by nemalo len tak vybudovať stavbu na cudzom pozemku. Pozemok sa prirodzene dá výkupiť za peniaze od majiteľa, ak ten s tým nemá problém. Potom nastupuje ekonomický problém, že niekto musí výstavbu takejto cesty zaplatiť. Tretím problémom je, že obyvatelia majú vybudované domy, avšak prístup ku nim buď nemajú majetkovoprávne zaistený z verejných pozemkov alebo prístup po verejných pozemkoch z nejakých dôvodov nie je výhodný.

Situáciu na časti Terchovskej ulice, kde je súkromná cesta, si majitelia tamojších nehnuteľností aj na ďalších uliciach riešia tak, že si svoju cestu udržiavajú na vlastné náklady.

Vedú si o tom evidenciu, ktorá visí na plote jedného z domov. Je jasné, kto zaplatil a kto nie.

Nepochybujem, že to vedie k sporom, ktoré potom eskalajú až na zasadnutiach výboru v našej mestskej časti.

V týchto dňoch prebieha stavebné konanie na diaľnicu D1 poza Kalváriu.

Bol som si pozrieť projektovú dokumentáciu, aby som sa na vlastné oči presvedčil, ako Národná diaľničná spoločnosť nechala naprojektovať túto diaľnicu a jej okolie. Dokumentácia je pristuplná nie len v budove NDS, a. s. na Námestí mládeže, ale aj na mestskom úrade u hlavného architekta mesta.

Z dokumentácie vyplýva, že Národná diaľničná spoločnosť zamýšľa vybudovať okrem diaľnice aj:

  • predĺženie komunikácie z ulice Za Kalváriou, približne o dĺžke pol kilometra v lese ku západnému portálu tunela,
  • cestu za Turistickou ulicou smerom na Kvašnú vodu,
  • cestu na ulici Ku Brezinám popod diaľničný most, keďže na konci ulice Ku Brezinám je niekoľko rodinných domov; cesta však nepôjde až ku ulici Ku Kyslej vode;
  • predlženie konca Terchovskej ulice na most ponad diaľnicu, ktorou sa zachová súčasné prepojenie Terchovskej ulice s Malkovskou ulicou,
  • novú komunikáciu od nového kruhového objazdu z výpadovky na Margecany, okolo záhradkárskej osady s napojením a v súbehu s časťou Malkovskej ulice, okolo nových stavebných pozemkov,
  • nový most pri južnom portáli tunela na ulici Pod Willec hôrkou, ktorým táto ulica získa prepojenie na cestu medzi ZVLmlá a Haniskou.

Prakticky všetky tieto komunikácie zlepšia dopravnú dostupnosť roky zanedbávaných komunikácií v lokalite za Kalváriou. Pravda, nevyriešia túto sieť komplexne.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.