Oceňovanie nehnuteľnosti v podmienkach SR na konkrétnom príklade

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy oceňovania nehnuteľnosti na konkrétnom príklade, identifikovať hlavné nedosatky skúmanej problematiky a navrhnúť možnosti ich riešenia.V teoretickej časti sa autor zaoberá základnými pojmami

v oceňovaní nehnuteľností, účelom oceňovania, podkladmi potrebnými pre vypracovanie znaleckého posudku a metodikou vypočítania hodnoty nehnuteľnosti rôznymi metódami v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť popisuje trhové prostredie oceňovanej nehnuteľnosti, vývoj cien nehnuteľností v SR poďla rôznych kritérií, a indexom cien nehnuteľností. Odhad hodnoty nehnuteľnosti v praktickej časti je pritom zameraný na metódu polohovej diferenciácie a porovnávaciu metódu. Tretia časť je zameraná na identifikovanie nedostatkov pri metóde polohovej diferenciácie a pri porovnávacej metóde. Následne sú k obom metódam navrhnuté možnosti ako odstrániť alebo predísť týmto nedostatkom.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Čo je to vyvlastnenie

2004/492 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Priamo súvisiace články

Nález Ústavného súdu SR o vyvlastňovacom zákone je účinný 

Zrýchlené vyvlastňovanie už neplatí. Poškodení chcú náhrady 

Primeraná náhrada: Znalecká metodika pri oceňovaní obydlí 

Primeraná náhrada: Oceňovanie nehnuteľností - časté otázky 

Katastrálne konanie od začiatku do konca 

Stát už nebude vyvlastňovat "za babku" 

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza 

Česká republika: Vyvlastňování jako horký brambor 

Nezávislé posudky majú rovnaké chyby 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004 

Konečne primeraná náhrada za vyvlastnenie? 

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny 

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny 

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády? 

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely 

Pripomienka v pripomienkovom konaní k materiálu na rokovanie vlády 

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu 

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike? 

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku 

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny 

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne 

Vyvlastnenie ako za socializmu? 

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok? 

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...