Oceňovanie nehnuteľnosti v podmienkach SR na konkrétnom príklade

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy oceňovania nehnuteľnosti na konkrétnom príklade, identifikovať hlavné nedosatky skúmanej problematiky a navrhnúť možnosti ich riešenia.V teoretickej časti sa autor zaoberá základnými pojmami

v oceňovaní nehnuteľností, účelom oceňovania, podkladmi potrebnými pre vypracovanie znaleckého posudku a metodikou vypočítania hodnoty nehnuteľnosti rôznymi metódami v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť popisuje trhové prostredie oceňovanej nehnuteľnosti, vývoj cien nehnuteľností v SR poďla rôznych kritérií, a indexom cien nehnuteľností. Odhad hodnoty nehnuteľnosti v praktickej časti je pritom zameraný na metódu polohovej diferenciácie a porovnávaciu metódu. Tretia časť je zameraná na identifikovanie nedostatkov pri metóde polohovej diferenciácie a pri porovnávacej metóde. Následne sú k obom metódam navrhnuté možnosti ako odstrániť alebo predísť týmto nedostatkom.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Čo je to vyvlastnenie

2004/492 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Priamo súvisiace články

Nález Ústavného súdu SR o vyvlastňovacom zákone je účinný 

Zrýchlené vyvlastňovanie už neplatí. Poškodení chcú náhrady 

Primeraná náhrada: Znalecká metodika pri oceňovaní obydlí 

Primeraná náhrada: Oceňovanie nehnuteľností - časté otázky 

Katastrálne konanie od začiatku do konca 

Stát už nebude vyvlastňovat "za babku" 

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza 

Česká republika: Vyvlastňování jako horký brambor 

Nezávislé posudky majú rovnaké chyby 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004 

Konečne primeraná náhrada za vyvlastnenie? 

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny 

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny 

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády? 

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely 

Pripomienka v pripomienkovom konaní k materiálu na rokovanie vlády 

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu 

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike? 

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku 

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny 

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne 

Vyvlastnenie ako za socializmu? 

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok? 

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...