Oceňovanie nehnuteľnosti v podmienkach SR na konkrétnom príklade

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy oceňovania nehnuteľnosti na konkrétnom príklade, identifikovať hlavné nedosatky skúmanej problematiky a navrhnúť možnosti ich riešenia.V teoretickej časti sa autor zaoberá základnými pojmami

v oceňovaní nehnuteľností, účelom oceňovania, podkladmi potrebnými pre vypracovanie znaleckého posudku a metodikou vypočítania hodnoty nehnuteľnosti rôznymi metódami v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť popisuje trhové prostredie oceňovanej nehnuteľnosti, vývoj cien nehnuteľností v SR poďla rôznych kritérií, a indexom cien nehnuteľností. Odhad hodnoty nehnuteľnosti v praktickej časti je pritom zameraný na metódu polohovej diferenciácie a porovnávaciu metódu. Tretia časť je zameraná na identifikovanie nedostatkov pri metóde polohovej diferenciácie a pri porovnávacej metóde. Následne sú k obom metódam navrhnuté možnosti ako odstrániť alebo predísť týmto nedostatkom.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

Čo je to vyvlastnenie

2004/492 Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Priamo súvisiace články

Nález Ústavného súdu SR o vyvlastňovacom zákone je účinný 

Zrýchlené vyvlastňovanie už neplatí. Poškodení chcú náhrady 

Primeraná náhrada: Znalecká metodika pri oceňovaní obydlí 

Primeraná náhrada: Oceňovanie nehnuteľností - časté otázky 

Katastrálne konanie od začiatku do konca 

Stát už nebude vyvlastňovat "za babku" 

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza 

Česká republika: Vyvlastňování jako horký brambor 

Nezávislé posudky majú rovnaké chyby 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť 

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004 

Konečne primeraná náhrada za vyvlastnenie? 

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny 

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny 

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády? 

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely 

Pripomienka v pripomienkovom konaní k materiálu na rokovanie vlády 

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu 

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? 

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu 

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike? 

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku 

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny 

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne 

Vyvlastnenie ako za socializmu? 

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok? 

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...