Ochranca práv za občana vybaví zápis do katastra

S Henrietou Antalovou, vedúcou Kancelárie verejného ochrancu práv.

Ako sa snaží váš úrad pomôcť občanovi, ktorý sa obráti na vás napríklad s problémom, že mu kataster dva roky nie je schopný urobiť vklad nehnuteľnosti?

Verejný ochranca práv ihneď po doručení podnet občana preskúma. Podľa zákona o verejnom ochrancovi práv je orgán verejnej správy, teda aj správa katastra, katastrálny úrad i Úrad geodézie, kartografie a katastra, povinný bezodkladne verejnému ochrancovi práv poskytnúť potrebné spisy a doklady, do dvadsať dní mu predložiť písomné stanovisko k prípadu. Rovnako do dvadsať dní odo dňa doručenia výzvy verejného ochrancu práv je povinný príslušný orgán oznámiť svoje stanovisko k výsledkom vybavenia podnetu a prijaté opatrenia. Verejný ochranca práv vec, po doručení podnetu – písomne či osobne do zápisnice, za občana vybaví.

Má občan vôbec šancu domôcť sa napríklad náhrady škody v takomto prípade?

Verejný ochranca práv po preukázaní, že orgán verejnej správy porušil ústavného právo, informuje podávateľa podnetu o právach vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Verejný ochranca práv podávateľovi podnetu vybaví zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, s príslušným úradom hľadá aj riešenia odstránenia tohto stavu do budúcnosti, upozorní na to kompetentné úrady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...