Ochranca práv za občana vybaví zápis do katastra

S Henrietou Antalovou, vedúcou Kancelárie verejného ochrancu práv.

Ako sa snaží váš úrad pomôcť občanovi, ktorý sa obráti na vás napríklad s problémom, že mu kataster dva roky nie je schopný urobiť vklad nehnuteľnosti?

Verejný ochranca práv ihneď po doručení podnet občana preskúma. Podľa zákona o verejnom ochrancovi práv je orgán verejnej správy, teda aj správa katastra, katastrálny úrad i Úrad geodézie, kartografie a katastra, povinný bezodkladne verejnému ochrancovi práv poskytnúť potrebné spisy a doklady, do dvadsať dní mu predložiť písomné stanovisko k prípadu. Rovnako do dvadsať dní odo dňa doručenia výzvy verejného ochrancu práv je povinný príslušný orgán oznámiť svoje stanovisko k výsledkom vybavenia podnetu a prijaté opatrenia. Verejný ochranca práv vec, po doručení podnetu – písomne či osobne do zápisnice, za občana vybaví.

Má občan vôbec šancu domôcť sa napríklad náhrady škody v takomto prípade?

Verejný ochranca práv po preukázaní, že orgán verejnej správy porušil ústavného právo, informuje podávateľa podnetu o právach vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Verejný ochranca práv podávateľovi podnetu vybaví zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, s príslušným úradom hľadá aj riešenia odstránenia tohto stavu do budúcnosti, upozorní na to kompetentné úrady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.